NAMASTE!

KARNI MATA JE V INDII UCTÍVÁNA JAKO JEDNA Z NEJSILNĚJŠÍCH REINKARNACÍ BOHYNĚ DURGY JAKO VÁLEČNICE.

Karni Mata je v Indii uctívána jako jedna z nejsilnějších reinkarnací bohyně Durgy jako válečnice. Měla by být silná a hrůzostrašná, ale jen dokud neuvidíte její armádu 20 000 krys! A budete-li mít štěstí, uvidíte bílou krysu, která je ztělesněním samotné Karni Maty!

Svatyně bohyně Karni Maty z 15. století, známá také jako indický krysí chrám, se nachází ve vesnici Deshnok, 30 km od Bikaneru, v oblasti pouště Thar zvané Marvar. Chrám zasvěcený reinkarnaci Bohyně Matky v podobě Karni Maty je známý tím, že zde žije a je uctíváno asi 20 000 krys.

CHRÁMOVÝ KOMPLEX INSPIROVANÝ ŽENSKÝM PRINCIPEM BOHYNĚ MATKY

Bohyně Matka v přírodě představuje ženský princip, který je nositelem veškerého stvoření, a symbolizuje soucit, soužití a nenásilí. Chrám je známý také jako Madh. Toto slovo má několik významů, včetně ‘Matky‘, a obvykle se přidává jako přípona ke jménům chrámů zasvěceným Bohyni Matce. Některé svatyně zasvěcené Bohyni Durze se také nazývají Madh a jsou spojeny s kultem Shakti a rituálním tancem plodnosti, při kterém neplodná žena tančí v kruhu obklopena ostatními ženami a na hlavě má malý dřevěný model chrámu, zvaný Madh.
LEGENDA O KARNI MATĚ

Místní duchovní uctívání Karni Maty je v širším pojetí spojeno s kultem Velké Bohyně Matky, principu Shakti. Její příběh je spojen s legendou o Devi Hinglaj, jejíž chrám se nachází v národním parku Hingol, v oblasti Lasbela v Baluchistánu, na pobřeží Makran v Pákistánu. Je jedním z 52 Shakti chrámů, které jsou hlavními svatyněmi spojenými s kultem Bohyně Matky. Hinglaj Devi byla znovu narozena jako Karni Mata páru charnanských bráhmanů, kteří měli pouze dcery. Už od útlého věku byla schopna činit zázraky a byla pojmenována Karni, po tetě z otcovy strany, která se vyléčila z ochrnutí.

KARNI MATA (narodila se asi 2. října 1387 a umřela 23.března 1538) byla hinduistická žena – válečnice, narozena v kastě Charanů. Je známá také jako Shri Karniji Maharaj, a je svými stoupenci uctívána jako reinkarnace válečnické bohyně Durgy. Je oficiálním božstvem královské rodiny v Jodhpuru a Bikaneru. Žila asketickým životem a byla široce uctívaná už za svého života. Na žádost maharádžů Bikaneru a Jodhpuru položila základní kameny pevnosti Bikaner a Mehrangarh, které jsou dvěmi nejdůležitějšími pevnostmi v této oblasti. Nejslavnější z jejích chrámů je v malém městečku Deshnok v Rádžastánu blízko Bikaneru, a byl postaven po tom, co záhadně zmizela ze svého domu.

Později, aby ulevila svým rodičům, měla se mladá Karni vdát za Kipoji Charana z vesnice Sathika. Ale předtím než byl sňatek dokonán, odhalila se manželovi jako bohyně, a přikázala mu vzít si její mladší sestru.

Karni Mata se stala symbolem pro nenásilí, ochranu a mírové soužití a zajišťovala legitimitu moci vládnoucím Rádžputům.

Legenda praví, že jednou, když umřel malý chlapec, Karni Mata šla požádat o jeho život Yamu, boha smrti, který ji ale odmítl s tím, že vrátit chlapce živého by bylo zásahem do přirozeného cyklu života a smrti všech živých organismů. Karni připustila, že se mýlila, ale díky její soucitné povaze navrhla Yamovi, že sama přebere zodpovědnost za všechny děti v její rodině. A ty se budou rodit ve dvou formách – jako krysy, neboli Kabba, nebo chlapci, známí jako Charani. A zadruhé, zůstanou s ní sloužit v chrámu a toto místo jim bude patřit navěky. A jednou, když položí své životy jako krysy, narodí se znovu jako lidé do rodiny Depavatů, jejích potomků.

DEPAVATÉ – KNĚZI A OCHRÁNCI CHRÁMU KARNI MATA 

O chrám se starají Depavaté. Je celkem 513 rodin Depavatů. Mužští členové těchto rodin následují staletí starou tradici a stávají se kněžími. Během své služby kněží žijí ve dne i v noci s krysami. Všechny rodiny dostávají stejný podíl z darů pro chrám. Deset procent se dává zvlášť pro potřebné z rodin Depavatů. Čtyřicet procent ze zbytku se rozdělí mezi 513 depavatských rodin a zbytek vytváří fond, který se používá na údržbu a obnovu chrámu. Část darů, která se rozděluje mezi kněží a dělníky se nazývá Dwar Bent a ta, která jde na údržbu a rozvoj chrámu se nazývá Kalash Bhent.
UCTÍVÁNÍ KRYS JAKO KABBAS (MALÉ DĚTI)

Ganga Singh, který postavil velkou část současného  chrámu v 19. a na počátku 20. století, měl vizi, ve které ho sama bohyně požádala o ochranu svých krys. Chrám byl navržen pro pohodlí krys, s vestavěnými otvory, aby se mohly pohybovat dovnitř a ven. Jedí ze stříbrných nádob na mramorové podlaze anebo z plošiny pod zlatým baldachýnem, zatímco kněží zpívají mantry a hrají na činely.

Poutníci se dotýkají podlahy, kde krysy běhaly, a nosí jim dary ve formě potravy, a ti, jejichž modlitby byly vyslyšeny, přinášejí stříbro a zlato. Nejenom že krysy krmí, protože věří, že jedí-li krysy z jejich rukou, přinese jim to štěstí, ale take sami jí potravu, kterou už krysy rozžvýkaly, nebo prostě sedí a jedí s nimi ze stejné nádoby, považujíce za požehnání sdílet tímto způsobem potravu s ‘malými dětmi’.

Konají tak s opravdovým zápalem, nejen proto, že doufají v pořehnání Karni Maty. Ale jsou – li poutníci z okolní oblasti, věří, že krysy jsou nejen jejich mrtví příbuzní a sousedé, jejich předkovéi a děti, které zemřeli v útlém věku, a žijí  život mezi lidskými inkarnacemi, ale že i oni sami byli krysy předtím než se narodili, a že poté co zemřou, stráví opět několik let jako krysy, mezi svými minulými I budoucími kamarády, ‘malými dětmi’ Karni Maty.

Mezi tisíci krys v chrámu je I několik bílých krys, které jsou považovány za obzvlášť posvátné. Věří se, že jsou ztělesněním samotné Karni Maty. Spatřit je, se považuje za speciální požehnání. 

Zahlédnout bílou nebo světle plavou krysu je zvlášť cenné proto, že to věstí spirituální pokrok a příslib celoživotního štěstí. Mnoho stoupenců navštěvuje chrám před započetím nějakého nového projektu, doufajíc, že spatří bílou krysu, zřejmě ve spojitosti s bohem Ganeshou, pánem příznivých začátků, ačkoliv krysa boha Ganeshy je vyobrazena jako tmavě šedá.

Podle legendy cestovala Karni Mata 21.března 1538 s jedním z jejích nevlastních synů zpět do Deshnoku, ale zničehonic zastavila karavanu a požádala o vodu. Když se její společníci vrátili zpět s vodou, nemohli ji najít. Zmizela. Bylo jí 151 let.

ZDROJ: 

  • http://cj_whitehound.madasafish.com/Rats_Nest/Ship_Rats/Deshnok.htm#Karni
  • https://www.thehindu.com/society/faith/of-rats-rituals-and-rajputs/article21665281.ece
  • https://timesofindia.indiatimes.com/travel/kota/karni-mata-temple/ps59541409.cms
  • https://en.wikipedia.org

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


ZUZANA ZWIEBEL
AJURVÉDSKÉ CESTY

ZUZANA ZWIEBEL

Zuzana nespojuje pouze zajímavá místa na mapě, ale i osudy, lidi se kterými se setkala na svých cestách. Své zážitky přeměňuje do různých tras, jejichž podstatu tvoří tři slová: Spirit, Story, Style.

+

ayurveda trails pvt | © 2018