NAMASTE!

LÉČENÍ JE VE VAŠICH RUKOU – INSPIRUJTE SE NAUKOU O MUDRÁCH

Podle tantrických textů se tradičně věří, že Bůh Šiva byl prvním propagátorem muder a odhalil tyto znalosti své družce, Parvátí. Bůh Šiva říká (Gheranda Samhita, 3:4-5):

Ó bohyně! Předávám ti vědomosti o mudrách. Pouhá jejich znalost přináší siddhis, mistrovství. Jejich znalost přináší blaho jogínům. Jejich znalost není snadno přístupná ani bohům. Uchovávej tyto vědomosti vždy v tajnosti.

V průběhu věků různá náboženství po celém světě používala mudry během svých rituálů, modliteb a uctívání. Tisíce obrazů a soch po celém světě odrážejí vliv nauky o mudrách.

MUDRA VIGYAN & AJURVÉDA

Dalším zdrojem vývoje muder je ajurvéda. Mudrci starověké Indie studovali vědy o těle do hloubky a jejich studia se rozvinula do indického ajurvédského systému medicíny. Ajurvéda je založena hlavně na pochopení pěti základních prvků: éter(prostor), vzduch, oheň, voda a země. Podle jógové filosofie a fyziologie, mikrokosmos lidského těla je složen ze stejných pěti prvků, které tvoří vesmír, makrokosmos. Těchto pět prvků vzniká interakcí puruši, vědomí a prakriti, energie. Vzájemná rovnováha těchto prvků v lidském těle má zásadní význam pro udržování zdravého těla i mysli, což se považuje za předpoklad duchovního rozvoje. A naopak, fyzické a mentální indispozice jsou následkem určité poruchy v rovnováze těchto pěti základních sil v těle. Abychom udrželi těchto pět prvků ve správném poměru a obnovili potřebnou rovnováhu, můžeme použít různé metody, včetně muder.

MUDRY PŘINÁŠEJÍ ŠTĚSTÍ

Slovo mudra se většinou překládá jako „gesto“ nebo „póza“ a mohli bychom jej popsat jako psychické, emocionální, spirituální a estetické gesto či postoj. Mudry jsou psychofyziologické výrazy, které spojují duši a tělo. Jsou to klíče, které je propojují.

Ve svých rozhovorech s Parvátí Bůh Šiva říká, že mudra je tím, co potěší bohy a rozpouští mysl. Podle Kularnava tantry je základem slova mudra kořen mudh, který vyjadřuje „rozkoš“ nebo „potěšení“, a dravay, což je příbuzná forma významu „čerpat“. V  tomto kontextu je tedy mudra tím, co přináší štěstí. Ve své konečné podobě je mudra způsobem bytí a života, které odrážejí božství a božské kvality.

MUDRY PEČETÍ MYSL S  DUŠÍ

Mudry se dotýkají mysli. Představují jakousi pečeť; pečetí mysl duší neboli atman. Nedovolují mysli bloudit k vnějším objektům. Směřují ztělesněnou mysl k átmanu v srdečních komorách. Říká se, že pravidelné praktikování muder a band vám zajistí vše co chcete.

Mudry můžeme chápat jako pozice toku energie, zaměřené ke spojení osobní pránické síly s univerzální neboli kosmickou sílou.

V józe a tantře se mudry používají k působení na tok energie v těle. Ačkoliv mudry vypadají jako pouhá fyzická gesta nebo pozice prováděné rukama, očima nebo celým tělem, jogíni využívají mudry jako pozice toku energie, zaměřené ke spojení osobní pránické síly s univerzální neboli kosmickou energií. Proto, ve spirituálním významu, jsou mudry prostředkem ke spojení se svojí vnitřní bytostí. Usměrňují psychickou sílu, která přitahuje božské síly. Jsou velmi účinné a mohou eliminovat negativní vlivy, které sadhaka může zažívat během sadhana (proces učení).

Mudry mohou být chápány také jako znázornění nebo symboly. Tak jako je pláč symbolem neštěstí, a tanec, zpěv a smích symbolem štěstí, vnitřní vědomí má také symboly, a to jsou mudry. Účel muder je vyjádřit vnitřní zkušenost. Praktikováním muder jedinec zažívá a  snaží se pocítit nepopsatelný význam spojený s každou mudrou. Tímto způsobem je možné probudit vnitřní síly, které jsou jinak skryté a dřímající. Proto jsou mudry tak nápomocné.

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


AJURVÉDSKÉ CESTY
PARTNER NA CESTÁCH

AJURVÉDSKÉ CESTY

Ajurvédske cesty jsou určeny, pro každého, kdo by by chtěl cestovat do Indie, na Srí Lanku a Nepálu a hledá odpovědi na otázky co je ajurvéda.

+

ayurveda trails pvt | © 2018