NAMASTE!

"Prosím, nezapomínejte, léčí vás to, jací jste, ne to, co víte." Carl Jung

Pod pojmem jóga si většina lidí vybaví fyzické cvičení. Můj bývalý přítel říkával, že je to strečink opentlený vzletnými frázemi. Původně ovšem jóga znamenala cestu k celistvosti, propojenosti a jednotě skrze práci s naší pozorností a energií.

Tradiční jógini mířili vysoko. Jejich záměrem bylo vyvázat se z koloběhu opakovaného zrozování. S jistou dávkou nadsázky můžeme říct, že jim šlo o to, vyčistit si jógovými postupy karmu a nenapáchat na tomto světě svými skutky další karmické chyby, aby se již nemuseli znovu zrodit a došli konečného vysvobození ze svého těla a strastného bytí ve světě vezdejším.

Dnes je naopak cílem lidí, kteří se věnují józe, se ve svém těle zabydlet a obývat jej ve zdraví, pohodě a štěstí co nejdéle. Jóga se stala jednou z cest, kterými se snažíme vyhnout bolestem a utrpení, případně díky józe mírníme své fyzické i psychické bolesti a stres a učíme se je zvládat. Původně byla jóga využívána k úplnému zastavení proměn mysli, nyní nám pomáhá k jejímu zklidňování. Jóga je tedy vnímána jako sebepéče a způsob, jak odbourávat stres.

Můj učitel Móhandží jógu někdy definuje jako moudré, respektive uvážlivé nakládání s energií vlastní i s energií těch kolem nás. Osobně mám tuto definici moc ráda. Abychom věděli, jak o sebe pečovat, potřebujeme umět vnímat, co se právě v nás a s námi děje, tady a teď. Často myšlenkami přebýváme v minulosti či budoucnosti a přítomnost nám uniká. Jóga nás učí přivádět pozornost prostřednictvím soustředěného vnímání dechu i těla k přítomnosti. Díky tomu pak vnímáme a rozvíjíme svůj potenciál a cítíme a ctíme své limity.

Dech je považován za spojnici mezi tělem a myslí. Na cokoli pomyslíme, to se promítá i do našich tkání - svalů, orgánů, tělesných tekutin. Když například myslíme na čokoládu, tělo často začne produkovat více slin, uvolní se v předtuše příjemného zážitku nebo nás naopak vybudí k aktivitě (například k procházce do obchodu). Když se něčeho bojíme, byť to není život ohrožující a mnohdy ani reálné (třeba obava, co by se stalo, kdybychom nestihli důležitou schůzku, na kterou však stále máme šanci přijet včas), začne v těle narůstat napětí, omezí se tok krve, zpomalí se trávení a náš dech se stává mělčí a pomalejší nebo naopak zrychlený.

Jóga nás učí pracovat prostřednictvím bdělé pozornosti s dechem a tělem tak, aby nám bylo co nejlépe. Jógová pozice, tedy tvar těla, který při cvičení zaujímáme, se v sanskrtu nazývá ásana a snoubí v sobě dvě zdánlivě protichůdné vlastnosti. Na jedné straně je pevná, stabilní, silná a soustředěná. Na straně druhé je pohodlná, příjemná, uvolněná a skýtající prostor pro radost a lehkost. V moderní józe se můžeme setkat i se souslovím uvolněná bdělost a bdělá uvolněnost. Tedy něco, co je prosté extrémů a hledá vyváženost a harmonii.

Jógové pozice by nás proto měly učit, jak být pevní bez rigidnosti a současně uvol- nění bez rozbředlosti. Fyzicky i psychicky. Ásana nám může pomoci hledat zlatou střední cestu - na podložce i mimo ni. Ásanu můžeme přeneseně vnímat jako to, jak spočíváme, respektive jak si stojíme v jakémkoli okamžiku svého života, v jakékoli životní poloze, díky svému vědomí a díky tomu, na co zaměřujeme svou pozornost. Na podložce si osvojujeme dovednosti a postoje, které nám pomáhají ustát běžné životní situace. Kdykoli je naše tělo pevné a současně uvolněné, cítí stabilitu a současně i lehkost, je náš dech přirozeně hladký a plynulý a naše mysl je díky tomu klidnější.

Aby ásana mohla být pevná i příjemná, potřebujeme pozorně vnímat, co se s námi cestou do ní, v ní a z ní děje. Neboli být bdělí, všímaví a plně přítomní. Díky tomu pak může být naše úsilí při cvičení, ale i v běžných životních situacích, přiměřené. Jak se dozvíme v kapitole o dechu, i moderní fyzika a neurověda potvrzují, že nadměrně velké úsilí vlastně v určitou chvíli začne danou snahu bojkotovat. To známe dobře z umění, ze sportu, z pečení, z rukodělných prací i z milování. Mistrovství v čemkoli se vyznačuje úsilím provázeným soustředím, zápalem i lehkostí. Nejlepší výsledky a současně nejlepší pocity zakoušíme tehdy, když se zkrátka snažíme tak akorát. A to platí i pro cvičení těla, dechu a mysli, která vám nabízíme v této knize.

Samotné slovo ásana pochází v sanskrtu, jazyce jógy, z kořene ás, který znamená sedět a přeneseně i spočívat, abychom jen byli. Nikoli se snažit někým stát, ale být tím, kým právě jsme. Spočinout v sobě takoví, jací právě jsme. Tady a teď. Se vším všudy. Ve své celistvosti a „takovosti“ sebe, dané situace i všeho a všech okolo.

A zde se ásana velmi přibližuje slovu svastha, což je sanskrtský výraz, kterým ájurvéda označuje zdraví. Ájurvéda je jedním z nejstarších ucelených systémů péče o zdraví na světě. Zrodila se v Indii a je stará několik tisíc let. Na jejím základě se později vyvinula dnes známější čínská medicína. Ájurvéda je nauka o zdraví a současně i umění toho, jak žít dlouhým a radostným životem ve zdraví a spokojenosti. Ájurvéda je sesterskou disciplínou jógy – vzájemně se velmi dobře doplňují.

Svastha doslova znamená spočívat sám v sobě. Být sám sebou naplno, zcela a beze zbytku. Poznat a přijmout svou konstituci a umět v ní žít s co největší spokojeností. Znamená rozpomenout se na své pravé já. Mít za všech okolností chuť být sám sebou. A vnímat se. Pokud se tedy při našem cvičení ásan snoubí pevnost, stabilita a soustředěnost s uvolněním a lehkostí, vede nás ke zdraví.

Můj učitel Móhandží někdy zmiňuje, že řada z nás nezřídka žije mechanicky. Jako dům, kde se ve všech oknech svítí a všechny přístroje běží, ale nikdo není doma. Navenek vypadá dům obydleně, ale ve skutečnosti je prázdný. Tak to vypadá, když jsme duchem nepřítomní.

Být zdravý a současně celistvý, naplno a s chutí sám sebou, předpokládá především být duchem přítomný, tedy být všímavý a vnímavý. V prvé řadě k sobě a díky tomu pak snadněji a s menším úsilím i k ostatním. Tento přístup se prolíná celou touto knihou, protože právě všímavost a vnímavost dělá z pohybů, které jinak známe ze spousty jiných tradic i běžného života, jógu. Dalo by se říci, že nejde o to, do jakého tvaru své tělo při cvičení vpravíme, ale kým cestou do pozice, v ní a z ní jsme. Ve svém obýváku i kdekoli jinde.

O JÓZE

JÓGA Z OBÝVÁKU
Lucie Königová, Gabriela Ryšková

Zacvičte si jógu v klidu a pohodlí pod vedením profesionálů. Pozvěte si jógu domů a začněte cvičit ještě dnes, třeba v obýváku. Někdy se vám nikam nechce nebo zrovna nemůžete vyrazit někam za cvičením. Navíc jsou věci, které se na běžných lekcích ani nedozvíte. Tato kniha plná speciálních sestav pro domácí cvičení je doplněna i o spoustu účinných tipů a meditací. Pomohou vám třeba od bolesti zad, k lepšímu spánku či psychické pohodě. Oceníte i blahodárné cvičení pro pánevní dno a sestavy pro období menstruace a menopauzy.

Knihu zakoupíte na stránkách vydavatelství Albatros >>

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


LUCIE KÖNIGOVÁ
AUTORKA KNIHY JÓGA Z OBÝVÁKU

LUCIE KÖNIGOVÁ

Vnímá jógu jako cestu k uzdravení a osvobození, k vyrovnanosti a smíření, vnitřnímu klidu a harmonii. Je přesvědčena, že dál a hlouběji můžeme leckdy proniknout spíše odevzdáním než úsilím.

GABRIELA RYŠKOVÁ
SPOLUAUTORKA KNIHY JÓGA Z OBÝVÁKU

GABRIELA RYŠKOVÁ

Jsem kreativní tvor na volné noze. Máma, ilustrátorka, fotografka, grafička a také jsem vytvořila projekt Jóga z obýváku. Baví mně hledat nevyšlapané cesty životem. Miluji cestování, tvoření, lidi a přírodu.

+

ayurveda trails pvt | © 2018