NAMASTE!
Ajurvéda   |   ESENCE AJURVÉDY

DR.GEORGE EASSEY
ESENCE AJURVÉDY

ZUZANA ZWIEBEL

ROZHOVOR S DR. GEORGEM EASSEYEM (1955-2013), PRO ČASOPIS TRAVEL DIGEST Z ROKU 2012 OTEVÍRA SÉRII ČLÁNKŮ A ROZHOVORŮ O AJURVÉDĚ A ŽIVOTĚ, KTERÝ PŘEDSTAVÍ TUTO VÝJIMEČNOU OSOBNOST INDICKÉ A ČESKÉ AJURVÉDY.

DR. GEORGE EASSEY (1955-2013)

Získal medzinárodní uznáni jako “průkopnický velvyslanec ajurvédy”. Pochádzí z Keraly v jižní Indii z rodiny s bohatou lékařskou tradici. V sedmnácti letech sa stal žákem – Gurua Nityia z prime linie Gurua Narayany. Pozdejí pobýval v USA, kde dokončil studia pod přímým vedením Dr. Vasanta Lada, nejuznávanějšího učitele ajurvédy na Západě. V roce 1985 mu byla nabídnuta příležitost pracovat se světoznámým lékařem a publicistou Dr. Deepakem Choprou. Místo toho se rozhodl pokračovat ve studio čínske mediciny a čtyři roky poté obhajil doktorát orientální medicíny na North American Academy of Advanced Asian Studies v Novém Mexiku. Od té doby pokračoval v neformálním studio s ajurvedskými vaidiji (lékařmi) v jižní Indii. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku.

LIDÉ SI AJURVÉDU SPOJUJÍ S NEJSTARŠÍM LÉČEBNÝM SYSTÉMEM, KTERÝ MĚ SVÉ KOŘENY V INDII. CO JE VŠAK AJURVÉDA PRO VÁS?

Samotné slovo ajurvéda znamená věda o životě nebo moudrost života. Pro mě, symbolizuje určitý druh evoluce lidského myšlení, způsob jakým dokážeme léčit nejen tělo ale i odlehčit duši. Je to hledání nejlepší cesty jak dosáhnout stavu harmonie člověka a přírody. Pro každého je ta cesta jiná.

TAKŽE AJURVÉDA JE POMYSLNÁ CESTA K MOUDROSTI?

Ajurvéda není náboženství, je to "Dharma". "Dharma" je nejvýš moudrost. V Indii věříme, že byla zaznamenána v posvátných textech "védy", které jsou věčné, nemají začátek ani konec a ani autora. Hinduismus a Buddhismus su na nich založené, ale nepatří jim. "Vědy" jsou jako vítr, nepatří žádné zemi ani člověku. Žádná "véda" nemluví "toto je jediná cesta - toto je cesta Boha". Vsechny říkají, že každá cesta, na kterou se vydáme s vírou, pokorou, úctou k rituálům, vždy povede k pravdivému cíli. "Védy" hovoří o tom, že pravda může být realizována prostřednictvím mnoha cest. V této toleranci spočívá jejich moudrost.

JAK JSOU TYTO "VÉDY" SPOJENÉ S AJURVÉDOU?

Známe čtyři "védy" - Rig, Yajur, Sama a Atharva. Jsou to poetické svazky manter, mysteriózních vibrací spojených se stvořením vesmíru, které před 7000 lety zaznamenali rišijovia (pozn.staroveký mudrci meditující v horách). Pramenem ajurvédy je čtvrtá "véda" - Atharva, ve které jsou v několika Mantry zaznamenány léčitelské rituály. Rikaji, že se člověk může považovat za skutečně zdravého jedině tehdy, když má zdravé tělo, zdravou mysl a zdravou duši.

HLUBOKÁ FILOZOFIE Z AJURVÉDY DĚLÁ MNOHEM VÍCE, NEŽ JEN ŠKOLU MEDICÍNY. 

Duše je vnímána jako inteligence života a hmota jako její energie. Na fyziologické úrovni je cílem posílit imunitní soustavu člověka tak, aby se tělo stalo samo svým lékařem a tak bylo schopno eliminovat infekci dříve, než se nemoc může vůbec projevit.

JE ŠTĚSTÍ PODMÍNKOU ZDRAVÍ?

V sanskrtu to nejlépe vyjadřuje slovo "Vishadam". Znamená smutek, ale i toxin nebo jed. Smutek je jako jed pro tělo. Pokud je člověk smutný delší dobu, tak to ovlpyvňuje jeho žaludeční a trávení. Špatně trávení a je základem pro všechny nemoci. Proto je štěstí a vnitřní spokojenost tak důležitá.

Samotné slovo ajurvéda znamená věda o životě nebo moudrost života. Pro mě, symbolizuje určitý druh evoluce lidského myšlení, způsob jakým dokážeme léčit nejen tělo ale i odlehčit duši. Je to hledání nejlepší cesty jak dosáhnout stavu harmonie člověka a přírody. Pro každého je ta cesta jiná.
-
DR.GEORGE EASSEY

POCHÁZITE Z INDIE, ALE AJURVÉDU JSTE STUDOVAL V USA. PROČ NE V JEJÍ KOLÉBCE?

Ajurvéda v naší rodině, byla všudypřítomná, že jsem ji ani nevnímal. Moje babička i matka byly ájurvédické lékařky. Na první pohled typické keralské ženy v domácnosti se staženými vlasy do drdolu, oděné do bílého sárí se zlatým lemováním, obklopené velkou rodinou. Jen voněly trochu jinak, ne jasmínem, ale ájurvédskými oleji, co jsem si tehdy neuvědomoval. Já a mých devět sourozenců, jsme pokládali všechny ty byliny, příchozí a odchozí lidí jako součást denního rytmu rodiny, sladěného s rytmem monzunu a náboženských svátků. Bylo to příliš normální na to, aby mě to zaujalo (smích).

PO PŘÍJEZDU DO USA JSTE DOKONČIL STADIUM AJURVÉDY POD VEDENÍM DR.VASANTA LADA, NEJUZNÁVANĚJŠÍHO UČITELE AJURVÉDY NA ZÁPADĚ. POKRAČUJETE VE STUDIO DALE?

V roce 1990 jsem získal titul magistra z tradiční čínske medicíny na North American Academy of Advanced Asian Studies v Novém Mexiku. Od té doby pokračuji v neformálním studiu s několika ajurvedskými mistry v jižní Indii.

V ŽIVOTĚ KAŽDÉHO STUDENTA JE ČAS, KDY SE STÁVÁ UČITELEM. NAPSAL JSTE SEDMNÁCT KNIH O AJURVÉDĚ, KTERÉ JSOU KOMBINACÍ TEÓRIE, FARMACIE A FILOZOFIE. JAK VÁS TO NAPADLO? 

Počátkem 80. let jsem začal studoval ajurvédu v Novém Mexiku. Nevěděl jsem najít žádnou knihu v angličtině, která by spojovala filozofii ajurvédy ale i praktickou přípravu léčiv a zabývala se ájurvédické farmacií. Když jsem se postěžoval svému učiteli, tak se mě zeptal, proč ji nenapíšu sám. A tak jsem začal. Původne jen pro sebe. Zaznamenával jsem si léčebné postupy a třídil ájurvédické byliny a rostliny podle západní klasifikace a ke každé přidělil latinské názvy. Kniha měla původně sloužit pouze mně. Dostala se však do rukou mého známého z Kanady, který se mě zeptal, kde si ji může koupit. A to byl první krok, když se ze mě, studenta, stal učitel.

NAKONEC JSTE ZAKOTVIL V PRAZE A OTEVŘEL ZDE PRVNÍ AJURVÉDSKOU KLINIKU.

V 80. letech mi věštec z palmového list v Tamil Nadu řekl, že budu žít ve střední Evropě. Smál jsem se, ani jsem pořádně nevěděl, kde to je. Když jsem v počátkem 90.let potkal svou nynější manželku v USA, tak jsem se zamyslel, ale skutečný zázrak se stal, až když jsem navštívil Prahu poprvé v roce 1994. Za dva roky jsem otevíral první kliniku. 

 V ČEM SPATŘUJETE KOUZLO ŽIVOTA? 

Život je jako jóga. Prvním krokem porozumět mu, je naučit se sedět klidně a naučit se pozorovat. Nemusí dělat nic jiného, než sedět klidně a pozorovat. Když to dokážete, můžete se vydat na cestu a poznat sám sebe.

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


DR.GEORGE EASSEY
AJURVÉDSKÝ LÉKAŘ

DR.GEORGE EASSEY

Označován jako "průkopnický velvyslanec ajurvédy", patří k první generaci lékařů a učitelů, kteří představili moderní ajurvédu západu. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku.

ZUZANA ZWIEBEL
AUTOR

ZUZANA ZWIEBEL

Zuzana nespojuje pouze zajímavá místa na mapě, ale i osudy, lidi se kterými se setkala na svých cestách. Své zážitky přeměňuje do různých tras, jejichž podstatu tvoří tři slová: Spirit, Story, Style.

+

ayurveda trails pvt | © 2018