NAMASTE!
Ajurvéda   |   ESENCE AJURVÉDY

03: Cesta boha Dhanvantari do Čech

DR.GEORGE EASSEY

NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍBĚH JE PRO MNE PŘEKRÁSNOU UKÁZKOU, JAK SÍLA DUCHA A NAŠICH KARMICKÝCH VAZEB PŘEKRAČUJE OCEÁNY A KONTINENTY A PROTÍNÁ KULTURY TAK, JAK SI ANI V NEJBUJNĚJŠÍ FANTAZII NEDOKÁŽEME PŘEDSTAVIT. 

Tato tajemná moc je jako vesmírný básník, jenž tká svoji inspiraci do nesmrtelné básně života.

Můj přítel Mark je jedním z mála Američanů, s nímž nás pojí skutečně hluboké přátelství. Známe se již mnoho let a za tu dobu náš vztah v mnohém dozrál jako dobré víno. Mark vždy byl mým loajálním bratrem, ve dne v noci připravený pomoci. V mém profesním životě a pro Ájurvédu již mnohokrát sehrál roli intuitivního katalyzátoru událostí správným směrem.

Těsně před mým definitivním odjezdem do Evropy požádal Mark svoji přítelkyni, sochařku Mirtalu, aby vytvořila sochu Dhanvantariho, boha Ájurvédy. Svoji prosbu vyslovil pod dojmem jiné Mirtaliny práce - Buddhovy sochy - kterou zahlédl v jejím ateliéru.

Dhanvantari je sluneční božstvo představující ve své personifikované podobě lékaře bohů. Většinou bývá znázorňován jak vystupuje z vln mléčného oceánu. V jedné ruce drží nádobu posvátného nektaru Amrut, v druhé alchymistický hmoždíř s paličkou, ve třetí ruce spis klasické ájurvédské medicína a čtvrtou rukou žehná lidstvu. Podle pránických textů požádal Dhanvantari po vystoupení z oceánu Višnua, aby mu bylo zajištěno místo mezi bohy. Višnu jeho přání vyhověl a navíc mu udělil požehnání, díky němuž se dhanvantari později zrodil jako král města Benáres, kde pak předal dar lékařské vědy lidstvu. Podle starých spisů zasvětil do tajemství Ájurvédě medicíny sto žáků, z nich jedním byl i Susruta, otec chirurgie.

Mirtala je nadaná umělkyně žijící v Sedoně, proslulém umělecko-duchovním centru na jihu Nového Mexika. Talent Mirtaly vyvřel z tavicí lázně pestrých a obtížných osudových zkoušek. Narodila se na Ukrajině a osud její rodiny těžce poznamenal Stalinův režim – otec zemřel v jednom ze sibiřských pracovních táborů. Mirtala po příjezdu do Spojených států vystudovala umění na Boston Museum School a později na Tuftově univerzitě. Po pádu železné opony mohla poprvé předvést své umění i na rodné Ukrajině. Její putovní výstava mohutných bronzových plastik s duchovními a mystickými motivy byla holdem, jímž oslavila památku svého otce a přivítala svobodu ve vlasti.

Vznik podoby Dhanvantariho u ní probíhal jako několikaměsíční, vnitřní meditativní proces, jemuž předcházela naše čilá komunikace týkající se všech důležitých podrobností konečného vzhledu. První nákres zobrazoval stojící postavu božstva. Cítil jsem, že pro účel, který měla socha plnit, by byla sedící podoba vhodnější. Mirtala pak udělala nový nákres. Po této přípravě dostalo dílo svůj konkrétní tvar v mědi během několika dní. Zrodila se inspirovaná podoba, jenž v sobě dobře snoubí tradiční s moderním. Dhanvantariho tvář vyzařuje míruplný klid překračující kulturní, geografická i náboženská omezení. Zračí se v ní nadčasovost jeho poslání.

29. listopadu 1998 ve večerních hodinách dorazil Dhanvantari do Prahy, a stal se tak prvním ztělesněním tohto patrona Ájurvédy v Čechách a pravděpodobně i v celé východní Evropě. 

Než Dhanvantari dorazil do Prahy, vykonal dlouhou pouť okolo zeměkoule. Z Mirtaliny umělecké dílny Mark Dhanvantariho odvezl do vlasti védské tradice, jíž božstvo představuje. Neobvyklá soška v rukou mého přítele budila pozornost už na letišti v Delhi. Zasvěcení účelu, jemuž měl Dhanvantari sloužit, provedl v jihoindické Kerale kněz Purušótama Bhatt. V astrologicky vhodný den při tradičním obřadu, púdže, bylo za recitování manter božstvo vykoupáno, pomazáno santálovou pastou a pri pálení kafru a vonných tyčinek mu bylo obětovány květiny a ovoce. Po skončení paždí kněz sošku předal podle tradičního způsobu zabalenou do bílé bavlněné látky. Spolu s ní si můj přítel odnášel i sladký prasádam a vonný kunkum zabalený do banánového listu. Takto zaopatřen byl Dhanvantari připraven na konečnou části své pouti – na cestu do Evropy.

29. listopadu 1998 ve večerních hodinách dorazil Dhanvantari do Prahy, a stal se tak prvním ztělesněním tohto patrona Ájurvédy v Čechách a pravděpodobně i v celé východní Evropě. Letadlo nesoucí na palubě mého přítele s posvátnou soškou přistálo téměř na minut přesně v době, kdy přicházela na svět naše dcera Aišvarja. Z letiště jsme spěchali do porodnice na Bulovce. Kolem jedenácté hodiny v noci jsme byli už všichni pohromadě  - i s novorozenou Aišinkou – a sdíleli radost z dvojího příchodu.

Za nějakou dobu Mark požádal Mirtalu, aby odlila ještě jednu stejnou sochu. Přesně o rok později, před vánocemi 1999, s námi Dhanvantari cestoval na jih Indie, kde ho Mark předal na půdě chrámu Svatého agastji v Tripunitře do ruky duchovního otce chrámu, Vaidji Sudhíra. Dhanvantari byl s poctou přijat a během krátké doby mu zde vybudovali samostatný příbytek tak, aby ho mohli příchozí uctívat. Chrám Sv. Agastji je jediným posvátným místem v Indii, kde jsou z vize jeho tvůrce shromážděny a uctívaný všechny důležité symboly božských aspektů léčení. Chrám je vybudován v duchu hinduistické tradice, je však otevřený všem bez rozdílu vyznání. Strážcem této neortodoxní tradice vycházející z pravého pochopení ducha védských písem je Vaidja Sudhír. Příchod Dhanvantariho do chrámu vaidhu Sudhíra nijak nepřekvapil. Podobně jako i sám vznik chrámu, předvídal i tuto událost. Byla pro něj jen dalším krokem v postupném naplňování předpovědi, jež praví, že se chrám stane duchovním a léčebným místem, jehož význam daleko překročí hranice Indie.


ESENCE AJURVÉDY 04 >>

03: Cesta boha Dhanvantari do Čech

DR.GEORGE EASSEY: ESENCE ÁJURVÉDY

George Eassey (1955-2013) získal medzinárodní uznáni jako “průkopnický velvyslanec ajurvédy”. Pochádzí z Keraly v jižní Indii z rodiny s bohatou lékařskou tradici. V sedmnácti letech sa stal žákem Gurua Nityia. Pozdejí pobýval v USA, kde dokončil studia pod přímým vedením Dr. Vasanta Lady, nejuznávanějšího učitele ajurvédy na Západě. V roce 1985 mu byla nabídnuta příležitost pracovat se světoznámým lékařem a publicistou Dr. Deepakem Choprou. Místo toho se rozhodl pokračovat ve studiu čínske mediciny v Novém Mexiku a v neformálním studiu tradiční ajurvédy v jižní Indii. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku. 
Knihu zakoupíte na stránkách vydavetelství Fontana >>

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


DR.GEORGE EASSEY
AJURVÉDSKY LÉKAŘ A AUTOR

DR.GEORGE EASSEY

Označován jako "průkopnický velvyslanec ajurvédy", patří k první generaci lékařů a učitelů, kteří představili moderní ajurvédu západu. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku.

SEA EYMERE
FOTOGRAF

SEA EYMERE

Narodila se a vyrůstala v Paříži, no její pohled pořád směroval za obzor. Město, které ji vychovalo bylo její trampolína do velkého světa, kterým proléta s francouzským šarmem. Je inspiratívní sledovat jí.

+

ayurveda trails pvt | © 2018