NAMASTE!
Lidé   |   ROZHOVORY

T. Krishnamacharya:
Vyjímečný jogín

RAGHU ANANTHANARAYANAN

ROZHOVOR S JAY SHANKAREM A GAYATRI IYEROVOU O RAGHU ANANTHANARAYANANOVÝCH STUDIÍCH U YOGACHARYY T. KRISHNAMACHARYY A U JEHO SYNA T.K.V. DESIKACHARA. JAKÉ BYLO STUDOVAT U TAK VYJÍMEČNÝCH UČITELŮ A CO JE DŮLEŽITĚJŠÍ, CO NA NICH BYLO TAK VYJÍMEČNÉ?

S: JE VZÁCNÉ, ŽE SE NĚKOMU PODAŘÍ POTKAT A UČIT SE U NEOBYČEJNÝCH LIDSKÝCH BYTOSTÍ NEBO LIDÍ S NEOBYČEJNÝMI SCHOPNOSTMI, JAKO J.KRISHNAMURTI A KRISHNAMACHARYA. JAKÉ BYLO U NICH OBOU STUDOVAT?

No, víte, Krishnamacharya byl přístupnější než Krishnamurti, protože jsem se u něj učil každý den více než deset let. Krishnajiho jsem přes deset let potkával každý rok jen po dobu několika měsíců, kdy pobýval v Chennai. Ačkoliv Krishnamurti byl transcendentální lidská bytost, měl jsem blíže ke Krishnamacharyovi.

Jóga sútry mluví o dvou typech jogínů:
bhava pratyaya: lidé narození s vyjímečnými schopnostmi 
upaya pratyaya: jogín, který cestou sádhaná  získá vyjímečné schopnosti.

Krischnamacharya říkával, že se můžete učit pouze od upaya pratyaya, protože taková osoba si prošla určitým úsilím. Krishnaji přišel s mimořádnými pohledy a pravdami, ale nedoporučil způsob, jakým se dostat na tuto úroveň. Ale ano, souhlasím, považuji to za  mimořádný dar, moci trávit čas s oběma smysluplným způsobem.

S: ZDÁ SE, ŽE KRISCHNAMACHARYA MĚL MNOHO ZNAKŮ BÝT TRANSCENDENTÁLNÍM, ALE VĚTŠINOU NEMÁME TYTO PŘÍKLADY OD VĚROHODNÝCH ZDROJŮ. MŮŽETE TEDY UVÉST NĚKTERÉ PŘÍKLADY JEHO VYJÍMEČNOSTI?

Z jeho života,  kdy získal své schopnosti svojí přísnou jógovou sádhaná,  jich je velmi mnoho. Měl brilantní, když se mě ptáte, fotografickou paměť. Jako dítěti mu stačilo slyšet zpěvy pouze jednou nebo dvakrát, aby si je úplně zapamatoval. I když mu bylo skoro 100 let, stále měl ostrou paměť. Měl nešťastnou nehodu a byl upoután na lůžko po celé týdny. Navštívil jsem ho, když mu začínalo být lépe, a on si pamatoval poslední řádek z Upanišad, o kterém jsme mluvili na naší poslední lekci, a ptal se mně kdy přijdu na příští hodinu. Jedna z našich učitelek byla těhotná (první trimestr) a on předpověděl jaké dítě se jí narodí i čas narození. Mnohokrát  dokázal rozpoznat fyzický, mentální i emoční stav lidí pouze jejich pozorováním a pronikavou soustředěností. Když mu bylo asi 98 let, při pádu si způsobil zlomeninu kyčle a lékaři mu nedávali naději. Ale k úžasu všech se vyléčil pomocí ajurvédy a půstu. A dokonce mohl znovu začít praktikovat ásany! Co bylo milé, byl to člověk jako kdokoliv z nás, hrál si ze svými vnoučaty, vařil si jídlo, nakupoval zeleninu a dokázal se také naštvat.

S: JAKÝM ZPŮSOBEM SI VYVINUL TU OSTROU CITLIVOST A VYJÍMEČNÉ SCHOPNOSTI?

Procvičoval naslouchání na všech úrovních. Jednoduše praktikoval to, co je zmiňováno v jóga sútrách o naslouchání a jak si je vyvinout skrze pránájámu , dháráná  a další. Je třeba praktikovat ásany ke snížení rádžas  a poté pránájámu ke snížení tamas , aby se člověk připravil na pozorování a jasné naslouchání bez jakéhokoliv rušení. Jenom poté můžete uchopit jemné, hluboké a nevyslovené aspekty těla a duše.

G: OBJEVIL JSTE I VY NĚCO Z TOHO BĚHEM SVÉ PRAXE?

Také jsem si do určité míry osvojil toto umění a dokážu zachytit mnohé hluboké nuance určité osoby pouze nasloucháním nebo sledováním na videu.

S: JAKÉ BYLY TY DALŠÍ SCHOPNOSTI O NICHŽ MLUVIL?

On o sobě nikdy nemluvil tímto způsobem. Předával své zkušenosti a pohledy na psychologické a fyzické aspekty v kontextu léčení a učení.

G: ZABÝVAL SE TAKÉ PSYCHOLOGICKÝM VNITŘNÍM PROCESEM TAK JAKO VY?

Určitě uměl nahlédnout do psychologického stavu lidí, kteří k němu přicházeli, skrze pečlivé naslouchání, měření tepu a jednoduše intuicí. A tak vymyslel praktikování ásan a pránájámy na základě těchto náhledů. Jeho učení a lekce přesahovali to zřejmé a viděné , především díky jeho pronikavé intuici. Jeho syn Desikachar si také rozvinul podobné schopnosti a jemné vnímaní, které jsme mohli vidět, když léčil lidi.

S: JE PRAVDA, ŽE MOHL VIDĚT VŠECHNY NÁDÍ? BYLO TO MOŽNÉ VZHLEDEM K JEHO SCHOPNOSTEM?

No, to opravdu nevím. Ale jeho sádhaná byla výjimečná, díky ní mohl zažívat šántam na opravdu hluboké úrovni. Mohli jste cítit jeho energii, když jste byli blízko něj. Praktikoval pratjaháru a mohl se na jedné úrovni zabývat vámi a určitou činností a pak se najednou okamžitě přesunout  do úplně jiné dimenze. Uměl nasměrovat svoji mysl kterýmkoliv směrem chtěl.

S: KDYŽ S VÁMI SPOLUPRACOVAL NA HODINÁCH, MUSEL TAM BÝT ROZDÍL V ÚROVNÍCH, NE?

Jak už jsem říkal, pouhá jeho přítomnost ve vaší blízkosti vám dá pocítit ten rozdíl. Student by byl automaticky vtažen do svého hlubšího já, kvůli jeho intenzitě. Já jsem vždy pociťoval, že se dotýkám svého hlubšího a jemnějšího já, pokaždé, když jsem se s ním setkal.

G: POVAŽOVALI HO LIDÉ ZA GURU?

Každý student měl k němu jiný přístup. Můj bratranec se vyléčil ze své  nemoci díky Krishnamacharyově pomoci a pak mu zasvětil celý svůj život. Krishnamacharya to nikdy nevyžadoval. Byl to skromný občan, který učil a vykonával svoji práci.

G: MĚL ON SÁM NĚJAKÉ OČEKÁVÁNÍ OD SVÝCH STUDENTŮ?

Vůbec nikdy nás k ničemu nenutil.. Všichni jsme se k němu přišli učit. Protože mnozí z mých kolegů a já jsme se k němu dostali přes Desikachara,  považoval za samozřejmé, že jsme k němu přišli jako učitelé jógy. Ale mnozí jiní k němu přišli s odlišnými potřebami a podle nich k nim  přistupoval. Samozřejmě jako učitel poznal, když jste nedělali vaše cvičení, hned jak jste vstoupili do místnosti. Člověk se tak mohl cítil špatně a zdvojnásobil poté svoje úsilí.

S: MĚL NĚJAKÝ SPECIFICKÝ POHLED NA TO, CO ZNAMENÁ BÝT UČITELI JÓGY?

Když mu Desikachar pověděl, že jsem začal učit jógu, Krishnamacharya řekl, že učení ásan, pránájámy atd. má hlubší propojení, a tím je přenos energie. Proto pro vás jako učitele je zásadní naučit se chránit vaši energii. Což znamená, že je třeba se naučit znát její cenu a neplýtvat jí nezodpovědným jednáním. Je třeba žít určitým způsobem a opravdu cvičit, učení je vážný závazek, protože to není jen učení tělesných pozic a ásan, ale vašim konáním se dotýkáte té nejniternější části člověka. Také zdůrazňoval, že jsme prosté kanály energie a nejen pouzí zástupci zde. Ve skutečnosti si nic sobě nepřisuzoval a vždy říkal „Nárájana je ten kdo všechno dělá. Já nedělám nic.“

S: TAKŽE KDYŽ NÁS UČÍTE, PŘEDÁVÁTE  JEHO ENERGII DÁLE, JE TO TAK?

Ano, určitě. Velkou část svého života jsem strávil učením se od Desikachara a jeho a to mě zformovalo do toho, kým jsem dnes. Naše kultura přikládá velký význam tradici guru a linii učitelů. Takže já posílám pránám  svým učitelům, předtím než začnu učit, a věřím, že to bude hodnotný kanál.

S: MLUVIL NĚKDY O SVÉM GURU?

Ano, vyprávěl nám příběhy z doby strávené u jeho Guru Ramamohana Brahmachariho v Kailash, který byl 7 stop vysoký. Krishnamacharya žil v horách pod jeho vedením, učil se jak najít pitnou vodu během dlouhých výšlapů a cest, učil se o různých léčivých bylinách a jak připravovat léky. Také se zmiňoval o Brahmachariho vyjímečných schopnostech léčit lidi. Lidé z celé Indie k němu přicházeli, aby je léčil, a on mnohokrát pouze uhnětl nějaké bahno ve svých rukou, dal je  tomu člověku a on se vyléčil. Tak silný byl ten přenos energie. Někdy mluvil také o rodině svého guru.

S: BYLA SEZENÍ S NÍM STEJNĚ INTENZIVNÍ JAKO LEKCE VE STUDIU?

Ve studiu musím zároveň pracovat sám se sebou, protože intenzita ve studiu klesá. Podobně i Krishnamacharya byl v hodinách ukotven v prostoru šántamu, tak aby byl s námi v prostoru intenzity.

S: KROMĚ UČENÍ NA HODINÁCH,  JAKÉ BYLY JEHO NÁZORY NA TO, JAK BY ČLOVĚK MĚL VÉST SVŮJ ŽIVOT?

Pro mě představa být Aptavachana( osoba s velkou bezúhonností a velmi malým rozdílem mezi slovy a činy) vychází ze sledování života mých guru. Např. Krishnamacharya řešil rodinné záležitosti, vykonával si své povinnosti jako občan a ve svém životě čelil mnoha těžkostem, jako kdokoliv z nás. Současně si také udržoval intenzivní praxi a studijní disciplínu. Také věřil v bhakti margam, jeho bhakti vůči Krishnovi byla úplná. Bůh mu ukázal jógu jako jeho životní cestu, prostřednictvím jeho snů a vizí. Tudíž o tom neměl žádných pochyb a následoval  ji celý svůj život.

S: JAKÝ BYL JEHO SMYSL ŽIVOTA?

Zasvětil svůj život józe a bhakti. Bhakti mám na mysli, že praktikoval išvara pranidhanu (uctívání osobního boha), to znamená, že se odevzdal Krishnovi a nechal boha odkrýt cestu k jeho skutečnému záměru. Bylo to vlastně tak jednoduché.

S: TO JE NEUVĚŘITELNÉ. VĚDĚL, JAKÝ DOPAD VYTVÁŘELA JÓGA A CO JE DŮLEŽITĚJŠÍ, JEHO UČENÍ A LÉČENÍ?

Nikdy neviděl svůj dopad jako takový, ale rozuměl tomu vlivu. Poslal BKS Iyengara a Pattabhi Joise jít učit do Pune a Mysore, a oni to upřímně rádi přijali. Také Krishnaji se k němu přišel učit a Krishnamacharya poslal Desikachara, aby ho učil. Desikachar často konzultoval se svým otcem některé věci, např. týkající se Krishnajiho stravy,  a on uměl okamžitě velmi přesně rozpoznat a doporučit  jaké ořechy má a nemá jíst. Krishnaji byl ohromen, jak Krishnamacharya dokázal intuitivně rozpoznat problémy a potřeby pouze tím, že položil Desikacharovi několik otázek a zaměřil své pozorování.

S:  Z AKADEMICKÉHO HLEDISKA DOSÁHL HODNĚ VYSOKO A ZÍSKAL VĚDECKÝ TITUL BĚHEM STUDIA VE VÁRÁNASÍ A JEHO POBYTU V KAILASH, KDE SE UČIL JÓGU U RAMAMOHAN BRAHMACHARIJIHO. ALE MUSEL PROJÍT MNOHA TĚŽKOSTMI,  KDYŽ PŮSOBIL V MYSORE A CHENNAI. JAK SE S NIMI VYPOŘÁDAL?

Ve věku 16 let byl ve svých snech veden Nathamunim k napsání celé Yoga Rahasyam, a pouze poté odjel do Váránasí dále studovat. Těžká doba byla pro něj, když po Mysore pobýval v  Chennai. V Mysore byl jedním z králových učitelů a rádců. V Chennai bydlel se svou rodinou v malém jednopokojovém bytě a musel jezdit  k lidem domů učit jógu. Ačkoliv mu určití lidé přišli pomoci, on věděl, že je to Krishna, kdo mu ukazuje jeho cestu a konal právě tak, jak byl veden. Věděl, že jóga je jeho cesta, a navzdory mnohým nabídkám z cesty jógy nikdy nesešel. Necítil vůbec žádnou hořkost kvůli tomu, čím si musel projít.

S: MĚL NĚJAKOU SLABOU STRÁNKU?

To ani ne, žil velmi oddaný a vyjímečný život a pro ty kolem něj bylo velmi těžké žít jako on. Měl velmi rád děti a rád je učil. Jeho děti o něm vždy mluvily velmi pěkně, i když byl přísný otec. Dělal všechny běžné občanské aktivity, jako čtení novin, hraní si s vnoučaty v parku, vaření atd. .

G: ODRÁŽÍ DESIKACHARŮV STYL VLIV JEHO OTCE?

Desikachar vždy mluvil o oddanosti svěho otce józe a vždy ho obdivoval.

Avšak nemluvil příliš o otcových úspěších. Ale stejně jako jeho otec, také Desikachar přinesl mnoho inovativních způsobů učení a léčení, tak aby vyhovovaly různým osobním potřebám.

S: MYSLÍTE, ŽE NĚČEHO LITOVAL?

Byl prostý člověk cele oddán józe. Velmi pečlivě dodržoval zásady aštanga jógy, protože věřil, že každý váš čin má dharmický základ.


Myslím si, že pouhým posloucháním této konverzace, si jej umím jasně představit v místnosti, jak vyučuje, mluví a pozoruje. Někteří z nás neměli to štěstí se s ním setkat, ale aspoň máme tu možnost učit se od jeho studentů, jako jste vy, kteří zasvětili svůj život uchování a pokračování jeho linie tím nejvíce dharmickým způsobem, který je dnes  možný. Mé díky tobě, Raghu.

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


RAGHU ANANTHANARAYANAN
ODBORNÍK NA JÓGU A ZAKLADATEL RITAMBHARA

RAGHU ANANTHANARAYANAN

Učili mě tři vyjímeční učitelé. Krishnamurti, Krishnamacharya a P.K.Garg. Toto propojení mě transformovalo a dalo cestu, po které se ubírám, moji sádhaná.

GAYATRI IYER
AUTOR

GAYATRI IYER

Je celoživotní cestovatelka, podnikatelka a umělkyně. Její pád byl její úspěch, protože ji pozvednul na úplně novou úroveň sebeuvědomění a dal jí neochvějnou oddanost jejím snům.

+

ayurveda trails pvt | © 2018