NAMASTE!
Příběhy   |   ROZHOVORY: DR.VENUGOPAL

01: Čo znamená ajurvéda pre vás?

DR.VENUGOPAL V.A.

DR. VENUGOPAL V ÚVODNEJ KAPITOLE SVOJICH ROZHOVOROU SO ZUZANOU ZWIEBEL, ODHALÍ TAJOMSTVO FILOZOFIE AUTENTICKÉHO AJURVÉDSKEHO LIEČENIA. VYSVETLÍ „PREČO MY SME AJURVÉDA A PREČO AJURVÉDA SME MY“.

RIGHT:
DR.VENUGOPAL V.A.
Ayurvédsky Guru
-
VIDEO 01:
Čo znamená ajurvéda pre vás? (Anglická verzia)
ABOVE:
DR.VENUGOPAL V.A.
Ayurvédsky Guru
-
VIDEO 01:
Čo znamená ajurvéda pre vás? (Anglická verzia)

"Pochopil som, že už od môjho detstva, niekde hlboko vo mne, bola ajurvéda. To čo nazývam spiritualitou, volanie môjho vnútorného ja smerom k prírode, to všetko je ajurvéda. Ajurvéda je ja a ja som ajurvéda."
-
DR. VENUGOPAL V.A.

ČO ZNAMENÁ AJURVÉDA PRE VÁS?

Hovorí sa, že ajurvéda je to veda o živote. Ale čo je život? Je ajurvéda iba medicínskym systémom ako všetky ostatné? Je to učenie o tom ako sa liečiť, alebo si zlepšiť zdravie životosprávy, cvičenia a diety? Je to životný štýl? Je toto ajurvéda?

Podľa mňa, ajurvéda je je niečo iné. Je to veda o tom, ktorá má pomôcť človeku porozumieť ako žiť súlade so svetom a vesmírom v bežnom živote, a využívať zdroje, ktoré nám príroda dáva. V angličtine sa vesmír oznaćuje ako „univerzum“, čo je istým spôsobom zovšeobecnenie univerzálnosti ajurvédy. 

Väčšina medicínských systémov má svoje pravidlá. Hovoria: Ži takto! Rob toto! Ak tak nespravíte, tak sa dostanete do problémov. No podľa ajurvédy, nie je nič len dobré alebo zlé a nič jednoznačne neprikazuje ani nezakazuje. Mali by sme využívať všetky zdroje, ktoré sú nám k dispozícii. 

Ajurvéda nám dáva oveľa širšie plátno, na ktorom sa môžeme pohybovať a tvoriť. Môžeme použiť čokoľvek, ale musíme vedieť ako to použi, aby sma mali vyrovnané telesné, emocionálne, spirituálne a intelektuálne zdravie. To je pre mňa ajurvéda!

Dr.Venugopal pochádza z Keraly, kolísky ajurvédy, kde sa zrodila pred 5000 rokmi. Je zanietený podporovateľ a šíriteľ myšlienok ajurvédskej medicíny a filozofie, liečiteľ, učiteľ jógy, pranického liečenia a konzultant pre rôzne druhy tradičných alternatívnych medicínskych systémov. Jeho činnosti sú späté s mnohými sociálnymi a spirituálnymi aktivitami v Indii aj v zahraničí. Jeho celoživatným cieľom je podpora šírenia myšlienok  ajurvédkej filozofie vo svete.

NARODILI STE SA V RODINE, KDE BOLA AJURVÉDA PRAKTIZOVANÁ? 

Ak myslíte, ajurvédu ako medicínsky systém a liečenie ako také, tak nie. A som za to vďačný! To myslím so všetkou úctou a rešpektom! Dôvodom je, že filozofia ajurvédy je je širší pojem samotné procedúry pri liečení. V súčastnosti sa aplikácia ajurvédy v praxi chápe iba ako samotné liečenie, masáže a procedúry. 

Preto si myslím, že ak by som vyrastal v rodine, ktorá by sa zaoberala praktickou liečbou, tak by som bol dobrým liečiteľom. Ale ajurvéda je viac ako liečenie a medicína, prekračuje rámec procedúr a stravovania sa. 

Ajurvéda je filozofia, ktorá sa predáva z jednej generácie na druhú a musí sa šíriť ďalej. Musí sa prispôsobiť modernému spôsobu života a aj my, ľudia musíme k tomu prispieť. Mojim želaním je šíriť tieto myšlienky. Ja som viac propagátorom ajurvédskeho konceptu ako liečiteľom. 

AKÁ BOLA TEDA VAŠA CESTA K AJURVÉDE?

Som naozaj rád, že som nevyrastal v rodine, praktikujúcej aktívne ajurvédu. Moja cesta k ajurvéde bola prekvapením ale aj božským požehnaním.

Po skončení školy som pracoval pre viacero farmaceutických firem so zameraním na nutričné stravovacie prídavky a doplnky. Ale zároveň som sa venoval jóge, prírodnej liečbe, rôzným liečebným terapiám a vďaka môjmu otcovi som sa dostal aj k spiritualite a prostredníctvom nej k tradičnej ajurvéde a jej filozofii. Tá sa stala mojou vášňou

Očakávalo sa odo mňa, že sa  budem venovať propagácií ajurvédských produktov, ich príprave a použití pri liečení, čo by bolo asi prirodzené, ale ja som to tak necítil a zameral sa na šírenie filozofie a myšlienok ajurvédy. 

Začiatok cesty bol jednoduchý, keď som pochopil, že už od môjho detstva, niekde hlboko vo mne, bola ajurvéda. To čo nazývam spiritualitou, volanie môjho vnútorného ja smerom k prírode, to všetko je ajurvéda. Ajurvéda je ja a ja som ajurvéda. 

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


DR.VENUGOPAL V.A.
AYURVEDA GURU

DR.VENUGOPAL V.A.

Narayana! Když uslyšíte toto slovo, je někde kolem. Zanícený podporovatel a šiřitel myšlenek ajurvédské filozofie, léčitel, učitel jógy, pranického léčení a konzultant pro různé druhy tradičních alternativních medicínských systémů.

ZUZANA ZWIEBEL
INTERVIEWED BY

ZUZANA ZWIEBEL

Zuzana nespojuje pouze zajímavá místa na mapě, ale i osudy, lidi se kterými se setkala na svých cestách. Své zážitky přeměňuje do různých tras, jejichž podstatu tvoří tři slová: Spirit, Story, Style.

ANTO FRAMES
PHOTOGRAPHER

ANTO FRAMES

Ptá se, kde zmizel všechen rum. Hledá klid v pohybu vody a zjišťuje, že neexistuje žádná tmavá strana měsíce. Ve skutečnosti všechno je temné. Světlo se hrá jenom s objektívem.

+

ayurveda trails pvt | © 2018