NAMASTE!
Příběhy   |   URU ART HARBOUR

MATTANCHERRY
URU art harbour

RIYAS KOMU

URU ART HARBOUR PŘEDSTAVUJE PULSUJÍCÍ A INTERAKTIVNÍ CENTRUM DĚNÍ, KDE SE SETKÁVÁ VÝTVARNÉ UMĚNÍ, LITERATURA, HUDBA A FILOSOFIE.

URU art harbour je kulturním centrem, které se nachází v Kochinu, v části Kochangadi, Mattancherry. URU se snaží být místem pro spolupráci a trvalou osou dění v uměleckém, kulturním a intelektuálním hledání jak posunout dialog o místních kulturních specifikách z periferií do centra a být volným prostorem pro umělecké vyjádření, kritické dotazy a kreativní rozepře.

URU je místem tvorby a uchovávání umění a kultury ve veřejné sféře a aktivně podporuje zapojení veřejnosti a veřejné diskuze o umění a kulturních tématech. Veřejné programy v URU hrají důležitou roli ve formování názoru veřejnosti, ukazují jak čelit kulturním stereotypům a jak se odlišné městské komunity podílejí na uměleckém a kulturním přínosu. Cílem URU je umožnit zapojení veřejnosti a rozšířit její přístup k umění a diskuzím a vytvářet cesty, jak kulturní produkce, umělecké praktiky a kreativní formy mohou vytvářet a představovat spojení mezi estetickým, filosofickým, politickým, ekonomickým a etickým pojetím v tom nejširším slova smyslu.

K aktivitám URU patří publikování, výstavy, promítání, hudební produkce, designové projekty, diskuze, workshopy a vzdělávací programy.

Zakladately URU art harbour jsou Riyas Komu a Zoya Riyas.

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


URU ART HARBOUR
ART ORGANISATION

URU ART HARBOUR

URU art harbour is a cultural hub situated at Kochi. URU seeks to be a space for collaboration and a continual hub for artistic, cultural, and intellectual exploration. Founded by Riyas Komu and Zoya Riyas.

RIYAS KOMU
FOUNDER & DIRECTOR OF URU ART HARBOUR

RIYAS KOMU

Multimediální umělec, zakladatel největší výstavy současného umění v jižní Asii Kochi-Muziris Biennale a kulturního centra URU art harbour. Je v první stovce nejvlivnějších současných umělců světa.

+

ayurveda trails pvt | © 2018