NAMASTE!
Příběhy   |   CESTY KERALOU

Rituály rybárov v Kerale

AJURVÉDSKÉ CESTY

Spracované podľa článku: TRADITIONAL FISHERFOLK OF KERALA, Aarti Kelkar-Khambete >>

Rybárska komunita v Kerale sa skladá z troch náboženských skupín – Hinduistickej, Moslimskej a Kresťanskej. Hoci zdielajú veľmi podobnú históriu, kultúru a zvyky, každá z nich má vlastnú socialnu štruktúru. Ich rybárske dediny nachádzaju v rôzných geografických častiach Keraly.  Moslimská rybárska komunitaje sústredená najmä v severnej časti Keraly. Hinduistická v centrálnej a severnej časti oblastí Kollam, Allapuzha, Thrissur a Kasargode. Kresťanská rybárska komunita je koncentrovaná v centrálnej a južnej časti, v oblasti Trivandrumu. 

RITUÁLY, POVERY A ZVYKY RYBÁRSKEJ KOMUNITY

Napriek rozdielným náboženstvám, je spôsob života v rybárských pobrežných dedinách podobný. Všetko sa sústreďuje okolo rybárskej sezóny a spôsobu lovenia rýb. Rybári sú veľmi pobožný a plne závysia na mori a prírodných zdrojoch a silách, ktoré sa snažia skrotiť akontrolovať rozličnými rituálmi. Sily prírody sú perzofikované v rozličných podobách a formách, ktoré ovplyvňujú život rybárov v pozitívnom aj negatívnom smere. Ich pôsobenie sa snažia vyrovnávať pomocou rôzných rituálov.

RYBÁRI A MORE - RITUÁLY KROTIACE SILU MORA

Pre rybárov je more posvätné, je vždy nazývané Kadalamma, Kadal, čo znamená more a Amma - Matka. More symbolizuje plodnú silu ženy a smrť na mori je vždy vnímaná ako trest za nedodržiavanie tradícií.

Morská voda je považovaná za posvätnú a preto sa používa takmer pri všetkých ritualoch. Má silu očistiť diabolské sily pri narodení, smrti a pri chorobách. Napríklad počas obdobia monzúnov, keď je nedostatok rýb, tak kresťanská komunita (Mukkuvas) v oblasti južnej Keraly, vykonáva náboženské obrady s kňazom, ktorý kropí pobrežie povätenou vodou, aby bol úlovok bohatší.

PONKALA - OSLAVA UCTIEVANIA MORA

Hinduistická komunita rybárov v oblasti Trivandrumu, Quilonu a južnj časti Ernakulam, každoročne oslavuje sviatok Ponkala, zasvätený Kadalamma, matke bohyni mora. Na jej oltár ozdobený, mangovými a palmovými listami, sa kladie Ponkala (ryžový puding) a posvätné dary ako kokosový orech, jaggery (karamel), ghee a rôzné korenia. Počas 41. dňa v roku sa rybári zhromaždia na pobreží s miskami Ponkala (ryžový puding), ktoré ženy uvarili v hlinených miskách a hádžu ich do mora. Ponkala sa pripravuje v dvoch formách - s a bez jaggery (karamel z kokosu).

RITUÁLY PRE BOHATŠÍ ÚLOVOK

Tradícia je v rybárskej komunite viac cenená ako technika lovu alebo výbava na lov. V kresťanskej komunite sú všetky nástroje, používané na lov, posvätené prepracovanými ritualmi a lode predtým ako vyplávajú na more sú požehnané kňazmi. Dokonca sa zvyknú pozývať aj hinduistický Mantravadis, odriekavači mantier, aby magickými formulami prilákali ryby do rybárských sieti a ochraňovali rybárov na mori.

PRÍRODNÉ ŽIVLY A ICH SILA - VODA, VIETOR, OHEŇ

Vietor hrá veľmi dôležitú úlohu v živote rybárov. Kresťanska komunita (Mukkuvas) považuje vietor za stelesnenie boha. Pokojné more symbolizuje spiaceho boha a rozbúrené more predstavuje bdejuceho boha. Búrky, hromy a blesky sú hlasom rozhnevaného boha.

Obloha je považovaná za príbytok boha, ktorý na seba berie podobu oblakov v rozličných formách a tvaroch - ľudské postavy, hory, rieky - a tie dávajú znamenie rybárom na mori.

Oheň na mori sa spája s hnevom boha a preto v prípade požiarov, rybári nevyplávajú na more aj niekoľko dní. Oheň však ochraňuje aj pred epidémiami, chorobami a diabolskými silami, preto sa na začiatku a konci každej pobrežnej rybárskej dediny zapaľuje vatra, aby týmto silám nedovolila vstúpiť do života rybárov.

Svetlo je považované za božské a odrážajúce všetky temné sily diabla, duchov a prírodných nešťastí. V kostoloch a kaplnkách sa zapaľujú sviečky, pri ktorých sa rybári pred vyplávaním na more modlia a dávajú sľuby bohu.

Magické rituály sú vykonávané každý den pred východom a západom slnka, tak aby svetlo osvetlilo všetký temné a tienisté stránky života.

SYMBOL RYBY - ZNAMENIE BOHA

Ryby sú tiež považované za znamenia. Majú pozitívny ale aj negatívny význam. Napríklad v oblasti Kanyakumari sa rybári vyhýbajú rybe s bielou škvrnou na hlave, ktorá sa nazýva aj ‘cavlai’, pretože veria, že je znamením kliatby boha. Niektoré ryby však majú magickú moc a sú považované za posvätné. 

Pozitívným znamením je napríklad aj druh kraba, ktorý má na chrbte znak v tvare kríža. Verí sa, že je to symbol svätca Xaviera, ktorý krabovi požehnal, keď sa mu na pláži poklonil. 

NADPRIRODZENÉ SILY V ŽIVOTE RYBÁROV

Samotné telá rybárov sú zrkadlom prírodných síl, ktoré ovplyvňujú život na mori. Uctievanie nadprirodzených síl je aj formou liečenia tela ale aj duše ľudí žijúcich na pobreží. Nerovnováha v prírode sa prejavuje v každom aspekte života. 

Nekontrolovateľné prírodne sily sa vkladajú do rúk bohom, ktorí za dary a rituály, ochraňujú ľudí. Časť prvého úlovku sa obetuje vždy bohom a hodí sa späť do mora. Ryby sa tiež  hádžu na všetky svetové strany, tak aby si ich mohli odniesť vtáky a ochraňovať rybárov z výšky. Špeciálne rituály sú vykonávane každodenne pri lodiach a sieťach, do ktorých sa chytajú ryby. Siete majú vyžarovať silu, ktorá priláka ryby do blízkosti lodí. 

MORE AKO MATKA VŠETKÝCH RYBÁROV

Moslimská komunita (Mappilas), uctievajúca Korán a Hadith, je prepojená na kresťanskú aj hinduistickú komunitu, pretože väčšina rybárov konvertovala na muslimskú vieru z hinduistickej alebo kresťanskej viery. 

Hoci náboženstvá sa v mnohom odlišujú, tak denné problémy rybárov sú si veľmi podobné. A kultúrna podobnosť sa v mnohom odráža. Najsilnejšie je to pociťované vo vnímaní mora ako matky všetkých rybárov.

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


AJURVÉDSKÉ CESTY
PARTNER NA CESTÁCH

AJURVÉDSKÉ CESTY

Ajurvédske cesty jsou určeny, pro každého, kdo by by chtěl cestovat do Indie, na Srí Lanku a Nepálu a hledá odpovědi na otázky co je ajurvéda.

ZUZANA ZWIEBEL
FOTOGRAFIE

ZUZANA ZWIEBEL

Zuzana nespojuje pouze zajímavá místa na mapě, ale i osudy, lidi se kterými se setkala na svých cestách. Své zážitky přeměňuje do různých tras, jejichž podstatu tvoří tři slová: Spirit, Story, Style.

+

ayurveda trails pvt | © 2018