NAMASTE!

PĚT LÉČIVÝCH VESMÍRNÝCH PRVKŮ JE UKRYTO V NAŠICH RUKOU

Ajurvéda definuje člověka jako soubor pěti vesmírných prvků a vyššího já. Vesmír je tvořen pěti prvky: Země (pevná forma hmoty), voda (kapalná forma), oheň (mění pevnou formu na kapalnou a plynnou), vzduch (plynná forma) a éther (prostor, kde se vše děje).

Těchto pět elementů, zvaných Panchamahabhoota se slučuje do párů a vytváří tak tři dynamické síly, bioenergie, zvané dóši, neboli ty, které se mění. Bez těchto tří forem energie (pohyb, látková výměna a stabilita) by život nebyl možný. Jeho tep je udržován neustálou interakcí mezi kinetickou energií Váty (tvořenou vzduchem a ovládající všechny tělesné pohyby v prostoru) a potenciální energií Kaphy (země a vodnaté médium které váže prvky v těle). Přeměna jedné formy v druhou je zajišťována Pittou (složenou z ohně a vody a řídící teplo, látkovou výměnu, zažívání a jiné transformační procesy mysli a těla).

Žádná dóša sama o sobě není schopna vytvořit a udržet život, musí působit společně. Tato koexistence a vzájemná dynamická hra mezi všemi třemi je základem veškeré lidské aktivity. Těchto pět přírodních vesmírných prvků je spojeno s pěti prsty našich rukou a vytváří spojení mezi vnitřním a vnějším světem.

PĚT PRSTŮ NA RUCE PŘEDSTAVUJE PĚT PRVKŮ VESMÍRU
MUDRA VIGYAN & AJURVÉDA
  • Palec symbolizuje oheň
  • Ukazováček symbolizuje vítr
  • Prostředníček symbolizuje éther
  • Prsteníček symbolizuje zemi
  • Malíček symbolizuje vodu

Na špičkách prstů každé živé bytosti jsou soustředěna nervová zakončení, které jsou volné body vypouštění energie. Věda také potvrzuje, že kolem každé špičky je koncentrace volných elektronů. Stlačením špiček prstů dohromady, nebo špiček prstů a jiných částí dlaní, tato volná energie zvaná prána, je přesměrována zpět do těla, podél určitých kanálů, a zpět do mozku. Přesměrovaná energie procházející nervy stimuluje různé čakry.

Tedy, napětí působící na nervy a neurální nebo psycho-neurální okruhy vytvořené mudrami, pomáhá balancovat pět prvků. Vyrovnávání napětí a přesměrování vnitřní energie ovlivňuje změny v žilách, šlachách, žlázách a smyslových orgánech, a navrací tak tělo do zdravého stavu. Udržováním určitých nervů v napětí po určitou dobu stimuluje nervový systém. Prsty obou rukou jsou drženy v určitých pozicích a to vytváří požadované napětí v nervech.

Můžeme to srovnat s akupresurou, kde jsou nervy ovlivněny působením tlaku na určité body, nebo akupunkturou, kde se jemné elektrické impulsy přenáší pomocí jehel vpichovaných do těla. Výhodou u Mudra Vigyan je to, že tlak působící na nervy je automatický a řízený velikostí a tvarem prstů, a ne vnějšími prostředky.

Prsty každého člověka na světě mají různý tvar a velikost. Je to tak určeno a vytvořeno přírodou, jako nástroj k přivedení nervů do primárního stavu, pokud jsou negativně ovlivněny. Tím pádem je v nervech vytvářeno různé koncové napětí, když různí lidé složí své prsty do určité polohy, nebo když stejný člověk poskládá své prsty různými metodami v jednotlivých mudrách. Vytváří se tak přesně to požadované napětí, které daný člověk pro to určité použití potřebuje. Příroda nás už vybavila nástroji, které můžeme použít k udržení zdraví.

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


AJURVÉDSKÉ CESTY
PARTNER NA CESTÁCH

AJURVÉDSKÉ CESTY

Ajurvédske cesty jsou určeny, pro každého, kdo by by chtěl cestovat do Indie, na Srí Lanku a Nepálu a hledá odpovědi na otázky co je ajurvéda.

+

ayurveda trails pvt | © 2018