NAMASTE!

PROŽÍT JEDNOTU SKRZE NICOTU…

Slovo shoonya znamená neplatnost nebo prázdnotu. Často je používáno Budhisty k vyjádření nepopsatelného stavu nirvány, nejvyššího osvícení. V tomto kontextu to neznamená, jak se často někteří domnívají, stav nicoty. Znamená to přesný opak: stav totality, jednoty, oproštění se od ega, oproštění se i od toho nejmenšího nepokoje, touhy nebo nespokojenosti. Vyjadřuje také otevřenost a přijetí.

TECHNIKA PROVEDENÍ:
  • Položte ruce do klína nebo na stehna dlaněmi nahoru
  • Prsty nejsou roztažené, lehce se dotýkají jeden druhého a palec leží proti ukazováčku.

Slovo shoonya znamená neplatnost nebo prázdnotu. Vyjadřuje nepopsatelný stav nirvány, nejvyššího osvícení. Neznamená pocit nicoty. Znamená přesný opak, stav totality, jednoty, oproštění se od ega, oproštění se i od toho nejmenšího nepokoje, touhy nebo nespokojenosti. Vyjadřuje také otevřenost, přijetí a úplnost.

MERIDIÁNOVÉ ÚČINKY

Shoonya mudra má hluboké a vícevrstvé vyvažovací účinky na dosažený vztah  jin-jang. Kromě těchto protikladných a vzájemně se doplňujících kosmických vlastností vytváří Qi, životní sílu, která prostupuje celým procesem stvoření. Položením zadní části rukou a zápěstí do klína, jangové meridiány v rukou a zápěstích jsou spojeny s jinovými meridiány, které probíhají podél vnitřní strany nohou a spodního břicha. Horní strana těla je jang, ve vztahu k dolní části těla, která je jin. Následná vzájemná výměna, která nastává mezi těmito dvěmi základními vlastnosti v těle, udržuje jejich souhru v perfektní rovnováze. Stav čisté harmonie, klidu a stability (jin vlastnosti) je doplňován ostražitostí, pozorností a vytrvalostí (jang vlastnosti). Navíc, dlaně směřující nahoru odhalují jinové meridiány v rukou vlivu jangových z vesmírného prostoru. Lidská bytost jako jedinec je jin ve vztahu k okolnímu prostoru a bytí. Stávají se jedním celkem, individuální se slučuje s univerzálním. Výsledkem je stav jednoty a úplnosti.

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


AJURVÉDSKÉ CESTY
PARTNER NA CESTÁCH

AJURVÉDSKÉ CESTY

Ajurvédske cesty jsou určeny, pro každého, kdo by by chtěl cestovat do Indie, na Srí Lanku a Nepálu a hledá odpovědi na otázky co je ajurvéda.

+

ayurveda trails pvt | © 2018