NAMASTE!

SURYA NAMASKARA - POZDRAV SLUNCI

Pozdrav slunci je předáván po generace už od dob osvícených mudrců védské éry. Slunce symbolizuje duchovní vědomí a v dávných dobách jej lidé uctívali každý den. Praktikování surya namaskara je jednou z nejúčinnějších metod jak vést zdravý, vitální a aktivní život, a současně se připravovat na duchovní probuzení a rozvoj vědomí.

DOBA CVIČENÍ: Ideálním časem k praktikování surya namaskara je doba východu slunce, nejklidnější část dne. Kdykoliv je to možné, cvičte venku, směrem ke slunci. Vhodnou dobou k praktikování je i západ slunce, kdy je stimulován zažívací oheň. Avšak pozdrav slunci můžete cvičit kdykoliv, máte-li prázdný žaludek.

Surya namaskara je komletní sádhanou, spirituální praxí. Zahrnuje asány, pranajámu, mantry a meditační techniky. Je výbornou sestavou pro začátek ranní jógové praxe. Je velmi účinná k uvolnění kloubů, protažení svalstva a masírování a stimulaci vnitřních orgánů.

Surya namaskara má přímý vitalizující účinek na solární energii těla, která proudí přes pingala nadi. Regulace toku pingala nadi harmonizuje energetický systém těla na mentální i fyzické úrovni. Surya namaskara generuje pránu, jemnou energii, která aktivuje psychické tělo. Její stabilní, rytmická sekvence odráží rytmus vesmíru. Aplikování této formy a rytmu do systému těla a mysli vytváří transformující sílu, která napomáhá vedení plnohodnotného a dynamického života.

01: PRANAMASANA 

VÝZNAM: Pozice modlitby

TECHNIKA: Stůjte rovně s chodidly u sebe a zavřenýma očima. Pomalu ohněte ruce v loktech a sepněte dlaně před hrudníkem v namaskara mudra, a v duchu vzdejte hold slunci, zdroji veškerého života. Uvolněte celé tělo.

DECH: Dýchejte normálně. Při nádechu zvedněte obě ruce podél boků a při výdechu sepněte dlaně před hrudníkem do pozice modlitby.

ZAMĚŘENÍ POZORNOSTI: Fyzicky na oblast hrudníku. Spirituálně na srdeční čakru (anahata)

PROSPĚŠNOST: Tato pozice navozuje stav koncentrace a klidu a je přípravou pro následující samotné provedení celé sestavy pozdravu slunci.

Om - Hraam - Mitraya Namaha
Pozdrav příteli všech

02: HASTA UTTHANASANA

VÝZNAM: Ruce nad hlavou

TECHNIKA: Zvedněte a natáhněte obě ruce nad hlavou. Paže jsou oddělené a ramena široce od sebe. Zakloňte hlavu, paže a celou horní část trupu.

DECH: Nádech při zdvižení paží.

ZAMĚŘENÍ POZORNOSTI: Fyzicky na protažení břicha a roztažení plic. Spirituálně na krční čakru.

PROSPĚŠNOST: Tato pozice protahuje oblast břicha a tak stimuluje činnost břišních orgánů a napomáhá trávení. Posiluje svaly paží a ramen, harmonizuje činnost míšních nervů, roztahuje plíce a napomáhá odstranění přebytečného tuku.

Om - Hreem - Ravaye Namaha
Pozdrav zářícímu

03: PADAHASTASANA

VÝZNAM: Ruce k chodidlům. (Pozice čápa )

TECHNIKA: Předkloňte se tak, aby se prsty nebo dlaně dotýkaly podlahy po obou stranách chodidel. Snažte se dotknout čelem vašich kolen, ale nepřekračujte vaše limity. Kolena jsou natažená, dlaně a chodidla mají být v jedné linii.

DECH: Výdech při předklonu. Snažte se zatáhnout břicho v konečné pozici a vydechnout co nejvíce vzduchu z plic.

ZAMĚŘENÍ POZORNOSTI: Fyzicky na oblast pánve. Spirituálně na druhou – sakrální čakru (swadhisthana)

PROSPĚŠNOST: Tato pozice je vhodná k odstranění a prevenci žaludečních a břišních problémů. Odstraňuje přebytečný tuk v oblasti břicha, zlepšuje trávení a odstraňuje zácpu. Zlepšuje krevní oběh, posiluje páteř a stimuluje míšní nervy.

OMEZENÍ: Máte-li problémy se zády, nepředklánějte se úplně. Ohněte se z boků s rovnými zády, tak aby úhel mezi páteří a nohama byl 90 stupňů, nebo se předkloňte jen tak, aby vám to bylo pohodlné.

Om - Hroom - Suryaya Namaha
Pozdrav k tomu, kdo vyvolává aktivitu

04: ASHWA SANCHALANASANA

VÝZNAM: Pozice jezdce

TECHNIKA: Dlaně umístěte na podložku vedle chodidel. Natáhněte pravou nohu co nejvíce dozadu. Současně pokrčte levé koleno tak, aby levé chodidlo zůstalo na podložce ve stejné pozici. Paže jsou natažené. V konečné pozici je hmotnost těla podepřena oběma rukama, levým chodidlem, pravým kolenem a prsty pravého chodidla. Hlava by měla být nakloněna dozadu, záda prohnutá a vnitřní zrak směřovat nahoru do bodu mezi obočím. (Dlaně zpočátku spočívají rovně na podložce, ale pokročilejší mohou přejít na konečky prstů.)

DECH: Nádech při natažení pravé nohy dozadu.

ZAMĚŘENÍ POZORNOSTI: Fyzicky na oblast protažení od stehna po hrudník nebo bod ležící mezi obočím, spirituálně na šestou čakru – třetí oko (ajna).

PROSPĚŠNOST: Tato pozice masíruje břišní orgány a stimuluje jejich činnost, posiluje svaly nohou a harmonizuje nervový systém.

Om - Hraim - Bhanave Namaha
Pozdrav tomu, kdo rozzáří světlo

05: PARVATASANA

VÝZNAM: Pozice hory

TECHNIKA: Natáhněte levou nohu dozadu a umístěte levé chodidlo vedle pravého. Současně nadzvedněte hýždě a skloňte hlavu mezi paže, tak aby záda a nohy tvořily dvě strany trojúhelníku. Nohy i paže mají být v konečné pozici natažené. Snažte se mít paty na podložce a hlavu směřovat ke kolenům, ale nepřepínejte se.

DECH: Výdech při zvedání hýždí.

ZAMĚŘENÍ POZORNOSTI: Fyzicky na uvolnění hýždí a na oblast krku. Spirituálně na pátou, krční čakru (vishuddha)

PROSPĚŠNOST: Tato pozice posiluje nervy a svaly paží a nohou. Posiluje míšní nervy a stimuluje krevní oběh zejména v horní části páteře, mezi lopatkami.

Om - Hraum - Khagaya Namaha
Pozdrav tomu, kdo se rychle pohybuje po obloze

06: ASHTANGA NAMASKARA

VÝZNAM: Pozdrav osmi částmi (osmi body) těla

TECHNIKA: Pokrčte kolena, hrudník a brada jsou na podložce. Kolena, hrudník a brada se mají dotknout podložky současně. Pokud to není možné, pokrčte nejdříve kolena, potom položte hrudník na podložku a nakonec bradu. Hýždě, boky a břicho mají být zvednuté.

DECH: Zadržte dech v této pozici. Žádný nádech ani výdech.

ZAMĚŘENÍ POZORNOSTI: Fyzicky na oblast břicha, spirituálně na třetí čakru – solar plexus (manipura).

PROSPĚŠNOST: Tato pozice posiluje svaly nohou, paží, hrudníku a mezilopatkové svaly.

Om - Hrah - Pusne Namaha
Pozdrav dárci síly

07: BHUJANGASANA

VÝZNAM: Pozice kobry

TECHNIKA: Položte hýždě a boky na podložku. Napřimte lokty, prohněte se v zádech a vypněte hrudník do pozice kobry. Hlavu zakloňte dozadu a upřete zrak nahoru, soustřeďte se na bod mezi obočím. Stehna a boky zůstávají na podložce a trup je podpořen pažemi. Pokud není páteř velmi ohebná, zůstávají paže lehce pokrčené v loktech.

DECH: Nádech při zvednutí hrudníku a zaklonění zad.

ZAMĚŘENÍ POZORNOSTI: Fyzicky na uvolnění páteře, spirituálně na druhou, sakrální čakru (swadhisthana).

PROSPĚŠNOST: Tato pozice posiluje páteř, zlepšuje krevní oběh v oblasti zad a harmonizuje míšní nervy. Upravuje činnost reprodukčních orgánů, podporuje trávení a odstraňuje zácpu. Také zlepšuje činnost jater, ledvin a nadledvinek.

Om - Hraam - Hiranyagarbhaya Namaha
Pozdrav zlatému kosmickému já

08: PARVATASANA

MEANING: Pozice hory

TECHNIKA: Tento krok je opakováním pozice 05. Z pozice kobry přejdeme do pozice hory. Ruce a chodidla zůstávají na stejném místě jako v pozici 07. Zvedněte hýždě a paty zatlačte do podložky.

DECH: Výdech při zvedání hýždí.

ZAMĚŘENÍ POZORNOSTI: Fyzicky na uvolnění hýždí a na oblast krku. Spirituálně na pátou, krční čakru (vishuddha)

PROSPĚŠNOST: Tato pozice posiluje nervy a svaly paží a nohou. Posiluje míšní nervy a stimuluje krevní oběh zejména v horní části páteře, mezi lopatkami.

Om - Hreem - Marichaye Namaha
Pozdrav pánu úsvitu

09: ASHWA SANCHALANASANA

VÝZNAM: Pozice jezdce

TECHNIKA: Tento krok je stejný jako pozice 04. Dlaně jsou položeny rovně na podložce. Pokrčte levé koleno a přeneste levé chodidlo dopředu mezi ruce. Současně pokrčte pravé koleno tak, aby se dotýkalo podložky, a zatlačte pánev dopředu. Zakloňte hlavu dozadu, prohněte záda zrak upřete do bodu mezi očima.

DECH: Nádech při přechodu do pozice.

ZAMĚŘENÍ POZORNOSTI: Fyzicky na protažení od stehna k hrudníku nebo na bod mezi obočím. Spirituálně na šestou čakru – třetí oko (ajna čakra).

PROSPĚŠNOST: Tato pozice masíruje břišní orgány a zlepšuje jejich funkci, posiluje svaly nohou a harmonizuje nervový systém.

Om - Hroom - Adityaya Namaha
Pozdravy synovi Adityy, vesmírné matky

10: PADAHASTASANA

VÝZNAM: Ruce k nohám (Pozice čápa)

VÝZNAM: Tato pozice je opakováním kroku 03. Přeneste pravé chodidlo dopředu k levému chodidlu. Narovnejte obě kolena. Hlavu dejte co nejblíže ke kolenům, ale nepřepínejte se.

DECH: Výdech při vstupu do pozice.

ZAMĚŘENÍ POZORNOSTI: Fyzicky na oblast pánve, spirituálně na druhou – sakrální čakru (swadhisthana ).

PROSPĚŠNOST: Tato pozice je vhodná k uprávě činnosti břišních orgánů a prevenci nemocí v oblasti břicha. Zlepšuje trávení a odstraňuje zácpu. Zlepšuje krevní oběh, posiluje páteř a harmonizuje míšní nervy.

Om - Hraim - Savitre Namaha
Pozdravy pánu stvoření

11: HASTA UTTHANASANA

VÝZNAM: Ruce nad hlavou

TECHNIKA: Tento krok je opakováním pozice 2. Zvedněte a natáhněte obě ruce nad hlavou. Paže jsou oddělené a ramena široce od sebe. Zakloňte hlavu, paže a celou horní část trupu.

DECH: Nádech při zdvižení paží.

ZAMĚŘENÍ POZORNOSTI: Fyzicky na protažení břicha a roztažení plic. Spirituálně na krční čakru.

PROSPĚŠNOST: Tato pozice protahuje oblast břicha a tak stimuluje činnost břišních orgánů a napomáhá trávení. Posiluje svaly paží a ramen, harmonizuje činnost míšních nervů, roztahuje plíce a napomáhá odstranění přebytečného tuku.

Om - Hraum - Arkaya Namaha
Pozdravy k tomu, kdo je způsobilý k chvále

12: PRANAMASANA 

PRANAMASANA

VÝZNAM: Pozice modlitby

TECHNIKA: Toto je poslední krok, který je stejný jako pozice 01. Sepněte ruce před hrudníkem.

DECH: Výdech při přechodu do konečné pozice.

ZAMĚŘENÍ POZORNOSTI: Fyzicky na oblast hrudníku. Spirituálně na srdeční čakru (anahata).

PROSPĚŠNOST: Tato pozice navozuje stav koncentrace a klidu.

Om - Hrah - Bhaskaraya Namaha 
 Pozdrav k tomu, kdo vede k osvícení

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


AJURVÉDSKÉ CESTY
PARTNER NA CESTÁCH

AJURVÉDSKÉ CESTY

Ajurvédske cesty jsou určeny, pro každého, kdo by by chtěl cestovat do Indie, na Srí Lanku a Nepálu a hledá odpovědi na otázky co je ajurvéda.

CGH EARTH
AJURVÉDSKÝ RESORT CGH EARTH SWASWARA

CGH EARTH

CGH Earth Hotels & Resorts vytvářejí cestovatelské zážitky, které dovolují objevovat přírodu, místní komunitu a kulturu. Všechny tyto zážitky se shlukují do síly uvědomění si sebe sama a svých schopností.

+

ayurveda trails pvt | © 2018