NAMASTE!
Příběhy   |   STYL & MÓDA

TŘI DOBRÉ RADY: Aneb jak najít manžela v Indii

ZUZANA ZWIEBEL

ZUZANA ZWIEBEL SE VYDALA DO INDIE, DO ČECH A ZPÁTKY DO INDIE, ABY ZJISTILA, JAK NAJÍT DOBRÉHO MANŽELA A UDRŽET SI RODINNÉ ŠTĚSTÍ. ZEPTALA SE NA TO LÉKAŘE, POLITIKA A HINDUISTICKÉHO DUCHOVNÍHO. TŘI DOBRÉ RADY ZAUJMOU I VÁS.


Rada lékaře:
SÍLA POZITIVNÍHO MYŠLENÍ 
DR. CHANDRASHEKAR – Kairali Ayurvedic Village, Palakkad, Kerala, India

„Ale chceš se vdát?“ Dívá se na mě přimhouřenýma očima, víčko na pravém oku mu padá a pohled levého oka se zdá o to pronikavější. V hlase mu vibruje padesát osm let praxe ájurvédského lékaře a osmdesát let člověčiny. Pravá ruka se rytmicky třese a ukazovák a otázka Dr. Chandrashekara směřuje ke mně.

„Chci! Ale nechávám vše plynout, věřím, že ho potkám v pravý čas. Pokud je nám to souzeno, tak se setkáme.“ Tvářím se vážně, zapínám automatickou odpověď. Většinou tahle otázka padne jako čtvrtá. Hned po otázkách, jak se jmenuji, odkud jsem a jestli jsem vdaná.

„To není správný přístup!“ Položí lokty na stůl a gestikuluje rukama. „Nic není silnější než správně mířená myšlenka! Pokud se lidská bytost na něco zaměří a věří tomu, tak se všechno ve vesmíru spojí a sílu té myšlenky nezlomí nikdo, i bohové jsou bezmocní. Síla a přitažlivost pozitivního myšlení je základem ájurvédy!“ Probodáva mě pohledem, asi vypadám nechápavě, a dodává: „Na pětatřicet let vypadáš skvěle, tak by sis měla pospíšit!“

Líbí se mi tenhle lékař! Zvláštní kombinace drzosti a poklony: „Myšlenka na vdávání by tu byla a co dál?“

„Aaah! Ta myšlenka musí být pevná! Každý den na to musíš myslet, přijmout to jako fakt a také si stanovit časový horizont. Když se celé tvé bytí ztotožní s touto myšlenkou, začni vysílat signál do okolí a všude monitoruj potenciální objekt.“

Chvíli mi trvá, než si uvědomím, že jsem opravdu v Indii, na klinice uprostřed rýžových polí. Dívám se na osmdesátiletého indického venkovského doktora, který mi ukazuje, jak si vyhlédnout „mého“ chlapa!

Doktor pokračuje. „Všude, kam půjdeš, sleduj okolí, dokud nenajdeš svůj objekt!“ Má stále přivřené oči, na bedrech celou tíhu odpovědnosti pomoci mi najít manžela, pomalu otáčí hlavou a ukazováček mu kmitá jako střelka kompasu. „Až najdeš svůj objekt, soustřeď se a zkoncentruj veškerou pozornost na něj. Nerozptyluj se jinými. Energie musí zasáhnout cíl v plné síle!“ Ukazováček se ustálí a pevně ukazuje na mého imaginárního manžela.

Doktor mlčí, čekám, co bude následovat. Pomalu si složí ruce do klína a se zdviženým obočím se mi dívá přímo do očí. Víčko mu již nepadá, vypadá klidně. „Rozuměla jsi? Síla pozitivního myšlení! Lidé sem přicházejí na očistu těla - pančakarmu, ale to nezabírá, když z mysli nevyženou jedy - ego, závist a žárlivost. Ty jsou nejnebezpečnější! Za posledních padesát let jsem viděl přicházet ženy ze západu léčit si rány z rozchodů a rozvodů. Nový manžel, nová kabelka a meditace v Indii. Každých pět let. My tady nemáme žádnou zázračnou mantru na štěstí. Zdravý rozum, láska a pokora! Pokora, ta chybí - taková pokorná láska. Starost jeden o druhého.“ Víčko mu znovu padá.


Rada politika: 
DOHODNUTÉ SŇATKY NEJSOU BEZ LÁSKY 
VENKATESAN ASHOK – Velvyslanec Indie v České republice

Vzpomínám na rozhovor v Českém rozhlase, kde indoložka Blanka Čapková - Knotková žertovala, že rozdíl mezi Indií a Českou republikou je v tom, že v Čechách zažíváme lásku před manželstvím, kdežto v Indii se láska začíná až v manželství.

Jeho excelence V. Ashok se nadechne, zdvihne obočí a pousměje se: „S velkou úctou s tím nesouhlasím. Vím, že to bylo myšleno s humorem, ale je to trochu matoucí. Mluvíme o kultuře, kde se podle tradice odděloval kontakt žen i mužů před manželstvím. Myšlenky jako randění a setkávání se na veřejnosti jsou nové, a to nesrovnávám starověkou Indii, ale časy před třiceti let, kdy jsem studoval. Obrazně řečeno, pokud bych tehdy pozval slečnu na večeři, bylo by to, jako bych ji požádal o ruku. Proto to nikdo nedělal a bylo pravděpodobné, že pokud bych i našel odvahu, tak by mě slečna odmítla ze strachu ztráty dobré pověsti. Přijala by jedině, pokud by se domnívala, že si ji chcí vzít za ženu.“

„A dnes? Je to jiné?“

„Je těžké srovnávat období, kdy bylo téměř nemožné setkat se se slečnou o samotě, a dnes. V tomto světle vypadá jinak i pohled na lásku před manželstvím. Otázka, kterou by si západní společnost měla položit, nezní, jestli je láska před, nebo po manželství, ale zda láska přetrvá v manželství.“

Tentokrát se směju já, holé pravdě, která ťala do živého.

„Myslím, že hlavní problém západního smýšlení o „randění“ je, že je bez závazků a až pak se vstupuje do závazku „svatba“. To jsou zlehka protikladné pohledy na věc.“

Souhlasím, ale roli jistě hraje i tradice domluvených manželství.

„Nerad odděluji sňatky domluvené a z lásky. Nevěřím, že domluvené sňatky jsou bez lásky. Pravdou je, že domluvené sňatky mají jednu velkou výhodu. Pár většinou seznámí rodiče a samotnému zasnoubení předchází množství rodinných setkání a posezení, kde se rodiny navzájem poznávají.“

„A jakou roli hraje příslušnost ke kastě?“

„Domluvené sňatky nejsou o kastovním systému, ale o společném systému hodnot a způsobu života. Pečlivěji se však zvažuje dlouhodobý aspekt, partneři mají podobné zázemí, historii rodiny a kulturu, ba dokonce i jazyk, svátky i stejnou majetkovou úroveň bez velkých rozdílů. To vše poskytuje určitý druh rovnováhy, protože ve skutečnosti manželství je přizpůsobením se určitému druhu kompromisů, které musí být mezi partnery dosaženo.“

„Jedná se tak o jasnou dohodu od začátku?“

„Jednu věc jsem v západní společnosti nikdy nepochopil. Na rande je přístup i chování jiné, když se vezmete, tvrdíte, že osoba, kterou si berete, se změnila ... to jsou konflikty resp. protiklady, které si lidé neuvědomují. V našem pojetí se tyto hodnoty nemění, dá se říct, že jsou to až extrémní případy dodržování zvyklostí. Proto se občas žertuje, že je třeba si pořádně obhlédnout potenciální tchýni, pokud chcete vědět, jaká bude vaše manželka.“


Rada duchovního: 
BOŽSKÁ VŮLE JE SILNĚJŠÍ NEŽ ZAKLÍNADLA  
Neznámý swami z chrámu Chidambaram, Tamil Nadu, India

„Tam je!“ Pohledem ukazuje na můj batoh do zadní části malé tmavé místnosti, kde prodává knihy a nahrávky s posvátnými mantrami. Z reproduktoru se ozývá vibrující mužský hlas: „Jayathwadhabra vibramadbujaam ga maswasath ...“ Dhimid, zvuky bubnu, v jehož rytmu Šiva tančí svůj zběsilý tanec Tandava. Chidambaram na východním pobřeží Tamil Nadu je místem, odkud dle indické mytologie energie stvoření zaplňuje vesmír a roztáčí cykly života.

Beru si svůj batoh a až teď vidím, že je to jiný hinduistický mnich než ten, se kterým jsem mluvila před obědem. Vypadají stejně, od pasu dolů ho zahaluje bílé dhoti, přes ramena má křížem přehozenou posvátnou šňůru, hlavu oholenou až na malý culík na temeni, který mu označuje místo sedmé čakry. Čelo mu zdobí tři bílé proužky, přeťaté červeným, znak boha Šivy.

„Viděla jsi polední puju (hinduistickou bohoslužbu)?“

„Ano, jen do některých částí chrámu mě nepustili, ale to je v pořádku, nejsem hinduista.“

„A co jsi?“

„Cestovatel v čase,“ utahuju si. „Prý v minulém životě jsem byla a možná budu i v budoucím a pak se vrátím.“

Směje se: „A cestuješ sama?“

Přikývuji. „Cestuji z Chennai do Rameshwaramu. Tady v Chidambaram jsem se zastavila jen na chvíli. A mimochodem děkuji za hlídání batohu.“ Vytahuji z peněženky 50 rupií a podávám mu je.

Záporně kroutí hlavou. „Nechci peníze.“ Nerozumím, většina Indů by si řekla ještě o více a on je odmítá úplně.

Vážně se na mě dívá: „Ale, musíš mi něco slíbit ...,“ odmlčí se a čeká na mou odpověď.

„Co?“ Nechápu, co může ode mne chtít.

„Vrátíš se sem ještě v tomto životě se svým manželem a synem. Já chci jednou vidět tvého syna.“ Svým požadavkem mě paralyzuje.

„S manželem je to těžké,“ pokouším se o vtip. „Opravdu nechceš peníze? To by bylo jednodušší.“

„Ne,“ směje se „Chci vidět tvého manžela a syna. Za pár let se vrátíš,“ opakuje.

„Žádná rada, jak ho najít?“

„Ne, jednou ho potkáš a splatíš svůj dluh.“ V tónu jeho hlasu je síla proroctví.

Odcházím z Chidambaram, kde Šiva dokázal Bráhmanům, že božská vůle je silnější než kouzla a všechny mantry dohromady.

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


ZUZANA ZWIEBEL
AUTOR

ZUZANA ZWIEBEL

Zuzana nespojuje pouze zajímavá místa na mapě, ale i osudy, lidi se kterými se setkala na svých cestách. Své zážitky přeměňuje do různých tras, jejichž podstatu tvoří tři slová: Spirit, Story, Style.

AJAY MENON
FOTOGRAF

AJAY MENON

Pôvodne grafický dizajner, našiel obraz samého seba vo fotografii zachytávajúcej prchavé momenty jeho rodnej Keraly do rámov večnosti, ktoré transformuje do fotografických ciest v Kerale, krajine Bohov.

+

ayurveda trails pvt | © 2018