NAMASTE!
Ajurvéda   |   ESENCE AJURVÉDY

07: Kam směřuje západní ajurvéda?

DR.GEORGE EASSEY

Mým nejbližším přítelem v době druhé fáze studií u Dr. Láda byl Němec Hasso. Hasso pravidelné přiváděl Dr. Láda do varu svými dotazy a nikdy nekončícím “ale...”

Někdy to vypadalo, že Hasso nechápe nic z toho, co nám Dr. Lád vykládá. Nebyla to však zdaleka pravda - záhy jsem přišel na to, že si z přednášek odnesl mnohem víc než většina jeho amerických kolegu. Jen potřeboval mít jistotu, že mu neunikl ani sebemenší detail a že 

Němci jsou známi tím, že ke všemu přistupují důkladně. Jsou navíc největšími cestovateli na světě. Není proto divu, že mnohé z nejhodnotnějších textů klasické Ájurvédy byly přeloženy do němčiny daleko drive než do angličtiny. Bylo to v dobé, kdy Amerika neměla ještě o existenci Ájurvédy ani potuchy. Překlady se vyznačují erudovaným přístupem a svědčí o tom, že jejich autoři Ájurvédu do hloubky študovali. Předpokládám, že to bude právě skupina filozoficky orientovaných Němců - lékařů, jež se stane výrazným hlasem evropské Ájurvédy.

Málokdo ví, že Německo je v Evropě největším domovem přírodních lékařů. Objem obchodu s bylinnými léky je dokonce o vice jak třetinu větší než objem téhož obchodu v USA. Největší procento západních klientu indických ájurvédských center tvoří Němci. Existuje početná skupina cestovních kanceláří, které se zaměřují pouze na zprostředkování pobytu v ájurvédských centrech Indie a Srí Lanky. V Německu samotném existuje rostoucí síť ájurvédských léčebných center. Vybrané pojišťovny hradí ájurvédskou lékařskou péči.

Málokdo ví, že Německo je v Evropě největším domovem přírodních lékařů. 

Zvláštní příspěvek Francie spočívá hlavně v jejím historicky dlouhodobém akademickém zkoumání hodnoty východní filozofie. První doktorát z ájurvédské medicíny v Evropě prezentoval Dr. Lietard na Lékařské fakultě ve Strasbourgu v roce 1858. Tradice výzkumu Ájurvédy pokračuje na několika institucích včetně Sorbonnské univerzity a Univerzity v Paříži. Jedním z nejvzdělanějších a nejvšestrannějších hlasů francouzské a evropské Ájurvédy je Francis Zimmermann. Původně vzdělán ve filozofii a sociální antropologii, je přímým žákem jednoho z nestorů jihoindické Ájurvédy, V. N. S. Mosse. Patří k autoritám v oblasti výzkumu ájurvédských textu, publikuje ale i v jiných návazných oblastech jako je environmentální etika a sociální medicína. Z jeho pera vyšla již rada kvalitních srovnávacích prací týkajících se filozofie východní a západní medicíny.

Švýcarsko je jednou z nejotevřenějších západních zemí, CO se týče nekonvenční medicíny. Na části území je Ájurvéda oficiálně uznaným systémem lékařské péče se všemi výhodami pro pacienty i praktikující lékaře, které k tomu patří. Švýcarské farmaceutické společnosti jsou velmi aktivní ve výzkumu ájurvédských bylin a těchto poznatků bohaté využívají při vývoji a výrobě vlastních preparátu.

Anglie má díky svým historickým svazkům s Indií mezi západními státy poněkud výlučné postavení. Vzhledem k existenci početné indické komunity je provozování Ájurvédy bráno jako samozřejmost, jíž Angličané bohaté využívají. Nedávná zpráva Sněmovny lordů poukazuje na to, že Ájurvéda byla shledána při léčbě různých onemocnění stejné účinná jako alopatická medicína. Překážky jejího provozování mají spíše povahu skrytých i přímých obchodních restrikcí vůči dovozu ájurvédských léku. Anglie je vůdčím hlasem mezinárodního ájurvédského společenství ve snaze o definování a prosazení určitého kvalitativního standardu ájurvédské praxe a vzdělání. Kliniky integrované medicíny považují Ájurvédu za neodmyslitelnou součást spektra služeb pro pacienty. Samotný Princ Charles je přesvědčený zastánce homeopatie i Ájurvédy. Jeho Nadace je významným iniciátorem pokroku v rozvoji a regulaci integrované medicíny.

Samotný Princ Charles je přesvědčený zastánce homeopatie i Ájurvédy. Jeho nadace je významným iniciátorem pokroku v rozvoji a regulaci integrované medicíny.

V USA má v posledních letech vývoj Ájurvédy viditelné velmi dynamický trend. Vznikla celá rada vysokých škol akreditovaných v jednotlivých státech. Školy poskytují dvou až tříleté praktické vzdělání a studium je zakončeno získáním licence opravňující k provozování ájurvédské praxe. Praktikující lékaři se sdružují v celonárodní asociací, jež háji jejích profesionální zájmy.

Jejím posláním je ochrana a propagace ájurvédské filozofie a vědění, zlepšení podmínek pro poskytování ájurvédské lékařské péče a ochrana ájurvédské profese. Současný stav je výsledkem vice než pětadvacetiletého procesu vzdělávání veřejnosti a růstu počtu ájurvédských lékařů v zemi. Již tradičně nejaktivnější roli sehrává Kalifornie, kde jako v prvním státě unie vznikla Asociace ájurvédské medicíny. Ájurvéda tak, po tradiční čínské medicíně, nastoupila cestu k plné institucionalizaci. Příkladu Kalifornie začínají následovat další státy. Na trhu je k dispozici nepřeberné množství literatury s ájurvédskou tématikou. Každá nově vznikající škola si zajišťuje podporu a akreditaci od významných ájurvédských institucí v Indii a indičtí učitelé jsou buď přímo členy fakultních výboru  nebo, hostujícími profesory amerických škol.

Ájurvéda tedy směřuje ke globalizaci. Tato přirozená cesta zákonitě začíná intenzívním propojováním západní Ájurvédy s jejími indickými kořeny.

07: Kam směřuje západní ajurvéda?

DR.GEORGE EASSEY: ESENCE ÁJURVÉDY

George Eassey (1955-2013) získal medzinárodní uznáni jako “průkopnický velvyslanec ajurvédy”. Pochádzí z Keraly v jižní Indii z rodiny s bohatou lékařskou tradici. V sedmnácti letech sa stal žákem Gurua Nityia. Pozdejí pobýval v USA, kde dokončil studia pod přímým vedením Dr. Vasanta Lady, nejuznávanějšího učitele ajurvédy na Západě. V roce 1985 mu byla nabídnuta příležitost pracovat se světoznámým lékařem a publicistou Dr. Deepakem Choprou. Místo toho se rozhodl pokračovat ve studiu čínske mediciny v Novém Mexiku a v neformálním studiu tradiční ajurvédy v jižní Indii. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku. 

Knihu zakoupíte na stránkách vydavetelství Fontana >>

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


DR.GEORGE EASSEY
AJURVÉDSKY LÉKAŘ A AUTOR

DR.GEORGE EASSEY

Označován jako "průkopnický velvyslanec ajurvédy", patří k první generaci lékařů a učitelů, kteří představili moderní ajurvédu západu. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku.

SEA EYMERE
PHOTOGRAPHER

SEA EYMERE

Narodila se a vyrůstala v Paříži, no její pohled pořád směroval za obzor. Město, které ji vychovalo bylo její trampolína do velkého světa, kterým proléta s francouzským šarmem. Je inspiratívní sledovat jí.

+

ayurveda trails pvt | © 2018