NAMASTE!

Nemoci mají komplexní příčiny. Z mnoha působících faktorů je duchovní považován za nejdůležitější...

Ájurvéda učí, že nemoci mají komplexní příčiny. Z mnoha působících faktorů je duchovní považován za nejdůležitější, protože stojí na úplném počátku.

Pro mnoho lidí na Západě je obtížné jeho existenci přijmout, protože se jim zdá příliš nehmatatelný. Vyjděme proto pro začátek z předpokladu, že nemoci jsou způsobeny špatnou stravou a znečistěným životním prostředím. O oprávněnosti tohoto předpokladu již dnes málokdo pochybuje a souhlasí s ním i moderní věda. Abychom vrátili naše životní prostředí a zdroje potravin do stavu původní rovnováhy a čistoty, musíme radikálně změnit své chování. Znamená to, že musíme začít respektovat rovnováhu, jež je podstatou zachování života, zdrojem samotné existence Přírody.

"Pročistí-li se zjara dóši nakumulované v zimě, v sezóně dešťů ty, co se nahromadil v létě ... nemoci způsobené vlivy počasí se nikdy neobjeví." Vágbhata

Rovnováha je jednou ze základních vlastností Přírody. Co jí tuto rovnováhu vdechlo? Je to Inteligence, jež dala vzniknout Vesmíru a řídí ho stejně tak, jako celou lidskou existenci.

Tato inteligence je také „materiálem“, z něhož je utkána lidská duše. My jsme, ale s touto Inteligencí přestali komunikovat. Zapomněli jsme, že ona je naší prvotní příčinou. A protože jsme zapomněli, že máme duši, zapomněli jsme, kdo vlastně jsme. To je „prádžňa apharád“, o němž jsem již hovořil. Zapomněli jsme, co je zdrojem rovnováhy, jež nám udržuje zdraví. Proto jednáme tak, že si přivozujeme nemoci.  

„Prádžňa apharád“ vyvolává chování, které se nazývá prohřešky proti moudrosti. Ájurvéda takové chování někdy také označuje jako zneužívaní vůle. Jeho výsledkem je, že si opakovaně škodíme. Své tělo zneužíváme tak, že buď opomíjíme své fyzické potřeby, nebo je naopak násilně vyvoláváme. Zanedbáváme kupříkladu odpočinek, vystavujeme se stresu, přejídáme se nebo nedbáme na kvalitní stravu, uměle vytváříme klima stále rostoucích materiálních „potřeb“, atd.

I náš žaludek má svoji inteligenci. Pokud ji systematicky ničíme, vyvine se „ne-moc“. Ne-moc znamená nemohoucnost. Tělo ztrácí schopnost normálně fungovat. V angličtině nemoc označuje slovo “dis-ease“ znamenající vlastně ne-snáz. Při onemocnění život neplyne snadno. Prvního posla nemoci Ájurvéda nazývá „áma“. Áma znamená toxiny. K jejich tvorbě dochází, když netrávíme tak, jak bychom měli. To je prvotní fyzická příčina všech nemocí. Ájurvéda proto tvrdí, že nemoci začínají v žaludku. Jejich vznik je těsně svázán s tím, jak jíme.

Podobně jako své fyzické tělo zneužíváme i svoji mysl. Dáváme prostor a průchod škodlivým myšlenkám a činům. Ovládají nás negativní emoce jako je strach, zloba, smutek, pocity viny, agrese, chamtivost, pýcha, nepřátelství, netrpělivost, soupeřivost a pod. Od zneužívání mysli je jen krok ke zneužívání řeči – nemluvíme pravdu, přeháníme, hrubou mluvou urážíme a zraňujeme či rozséváme nepřátelství atd.

Nemoc nikdy nevzniká náhle ani bez důvodu. Je až posledním článkem v celém řetězci jemnějších projevů, jež přecházejí jejímu plnému projevení.

Ájurvéda považuje za jednu z nejčastějších příčin nemocí zneužívaní smyslů. Našich pět smyslových orgánů je branou pro vstup vjemů vnějšího světa do naší mysli. Ušima vnímáme zvuky, očima světlo a tvary, jazykem chutě, nosem vůně a hmatem předměty. Dlouhodobá práce nebo bydlení v hlučném prostředí, sledování násilí, poslech hlasité neharmonické hudby, stálé upřednostňování jedné chuti v jídle – to jsou příklady chybného využívaní smyslů.

Chybné užívání mysli a smyslů vede postupně k narušení mentální rovnováhy. Je-li narušena mentální rovnováha, vzniká nerovnováha fyzická. To již také potvrdila moderní věda. Zatím nám ale neumí poradit, jak udržet rovnováhu mysli, jak se zbavit lenosti, připoutanosti, smutku, závistivosti, zloby, nenávisti, strachu a neklidu. Je tomu tak proto, že nepřikládá žádnou váhu duchovní složce naší bytosti. Ájurvéda zde nabízí trvalou inspiraci.

Další významná příčina tkví v nerespektování účinků času a sezónních výkyvů v přírodě. K zachování fyzické rovnováhy se potřebujeme chránit před vlivy chladu, deště, horka a větru. Změny ročních období vychylují Dóši Váta, Pitta a Kapha, a velmi výrazně tak ovlivňují lidský organismus. Ve středoevropských klimatických podmínkách, kde se střídají čtyři roční období, chladný podzim a zima způsobují vzestup Váty, konec zimy a vlhké jaro zvyšuje Kaphu a teplé léto posiluje vliv Pitty. Podle toho bychom si měli vždy přizpůsobovat svůj denní režim a stravu.

Nemoc nikdy nevzniká náhle ani bez důvodu. Je až posledním článkem v celém řetězci jemnějších projevů, jež přecházejí jejímu plnému projevení. Ájurvéda učí nejen, jak nemocem předcházet, nýbrž nabízí v každé fázi vznikající nerovnováhy i možnost ji napravit. Narušenou harmonii v těle je tak možno obnovit dřív, než dojde ke skutečnému onemocnění. Ájurvéda rozeznává šest vývojových stádií nemoci. Většinou si nemoci povšimneme až teprve v jejím pátém stádiu, kdy už se plně projeví její příznaku. Čtvrté stádium se nazývá stádiem „nespecifických příznaků“ – je to např. Bolest hlavy, teplota apod. Není nijak obtížné vypěstovat si takovou citlivost, abychom si povšimli vznikající nerovnováhy v organismu již v jejím prvním nebo druhém stádiu. Tato jemná nerovnováha se dá snadno vyrovnat – a v tom spočívá jedna z velkých předností Ájurvédy.

Mějte v úctě své fyzické i mentální tělo, neboť je příbytkem vaší duše. Zacházejte s ním proto jako s chrámem. Svoje zdraví máte v rukou sami. Neubližujte svojí krásné duši tím, že její sídlo proměníte v utrpení a nemoci. Vaše duše je posvátná. Naslouchejte její moudrosti a buďte jí vděčni za svůj život.

15: Jak vzniká nemoc?

DR.GEORGE EASSEY: ESENCE ÁJURVÉDY

George Eassey (1955-2013) získal mezinárodní uznání jako “průkopnický velvyslanec ajurvédy”. Pochádzí z Keraly v jižní Indii z rodiny s bohatou lékařskou tradici. V sedmnácti letech sa stal žákem Gurua Nityia. Pozdejí pobýval v USA, kde dokončil studia pod přímým vedením Dr. Vasanta Lady, nejuznávanějšího učitele ajurvédy na Západě. V roce 1985 mu byla nabídnuta příležitost pracovat se světoznámým lékařem a publicistou Dr. Deepakem Choprou. Místo toho se rozhodl pokračovat ve studiu čínske mediciny v Novém Mexiku a v neformálním studiu tradiční ajurvédy v jižní Indii. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku. 

Knihu zakoupíte na stránkách vydavetelství Fontana >>

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


DR.GEORGE EASSEY
AJURVÉDSKY LÉKAŘ A AUTOR

DR.GEORGE EASSEY

Označován jako "průkopnický velvyslanec ajurvédy", patří k první generaci lékařů a učitelů, kteří představili moderní ajurvédu západu. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku.

SEA EYMERE
FOTOGRAF

SEA EYMERE

Narodila se a vyrůstala v Paříži, no její pohled pořád směroval za obzor. Město, které ji vychovalo bylo její trampolína do velkého světa, kterým proléta s francouzským šarmem. Je inspiratívní sledovat jí.

+

ayurveda trails pvt | © 2018