NAMASTE!

V roce 1978 jsem dokončil učitelský kurz jógy

V roce 1978 jsem dokončil učitelský kurz jógy v Púně a vracel se do ášrámu svého Gurua. Několik dní po příjezdu do Ootty me Guru vyzval, abych ukázal, co jsem se naučil. Toho rána jsem si skutečně dal záležet, aby v mém půlhodinovém vystoupení nebyla ani chybička. Předvedl jsem hrdě ty najobtížnějsí pozice a teď jsem dychtivě čekal, co na to Guru řekne. Dlouho bylo ticho. Pak Guru, schválně hodně nahlas, aby to všichni slyšeli, povídá: “No, a co dál?”

Polilo mne horko. Udělal jsem snad nějakou chybu? Proč se ptá, co dál? Všechna moje hrdosť se rázem obrátila v prach a nic jsem nechápal. Trvalo mi několik dlouhých let, než jsem pochopil.

Když mi bylo dvacet, byl jsem “zarytý jógín”. Jóga pro mě znamenala všechno a věnoval jsem jí veškerý volný čas. Zvládal jsem bez obtíží i ty najnáročnejší ásany a byl jsem hrdý na to, že patřím k žákům najlepšího učitele jógy v Kerale, Srí Čidambarana. Jedl jsem přísě vegetaiánsky a tabu pro mne bylo nejen maso, ale i cukr, protože jsem se bál, aby sladká chuť příliš nerozněcovala moje smysly. Zajímalo mne jen jediné: jak rozvinout ještě víc své jógické síly a co nejrychleji se přiblížit zářnému cíli, o němž hovoří všichni velcí jógíni. Byl jsem přesvědčen, že jóga je všelék a že v životě není potřeba nic jiného. Podobal jsem se v té době misionářúm, kteří se cítí povláni hlásat svoji pravdu a přesvědčovt všechny ostatní o její užitečnosti. Dodnes mám schovaných pár fotografií z té doby. Když se na ně dneska podívám, je mi samotnému zatěžko uvěřit, že jsem na nich skutečně já - vyhublý jako párátko, dlouhé vlnité vlasy, plnovous a planouucí zrak člověka připraveného pustit se do křížku s každým, kdo nesdílí jeho nadšení.

Asi po třech letech intenzívní praxe utrpělo moje skálopevné přesvedčení o všemohoucnosti jógy první trhliny… Překvapení přišlo přímo od mého učitele Jógačarji Čidambarana. Jednoho rána, při naší obvyklé hodině, z ničeho nic povídá: “Ty si myslíš, že jóga je všechno. Není to tak úplně Pravda. Měl bys studovat Ájurvédu …” Nechápavě jsem na něj hleděl, a on mi to nijak víc ani neobjasnil. Jak to, že mi něco takového říká člověk, jenž zasvětil józe celý svúj život? Měl jsem v hlavě zmatek. Netrvalo však příliš dlouho a začalo mi svítat. Při tréninku juda jsem si porail krční páteř. V té době jsem už hodně času trávil se svým Guruem v Ootty. Chladné vysokohorské klima mému zranění rozhodně nesvědčilo. Zarputile jsem pokračoval ve cvičení, ale bolest mne zmáhala. Guru Nitja mě nějaký čas sledoval, až mu posléze došla trpězlivost. Nařídil mi, abych se podrobil řadné léčbě. Chtěl, abych se vypravil do známeho ájurvádského střediska v Coimbatore, jež vedl jeho dobrý přítel. Na místě se jen velmi neochotně podvoli tomu, aby mi oholili hlavu. Lekář mi sdělil, že láčba bude trvat najméně tři týdny. Tři týdny bez jógy? Protestoval jsem, ale nebylo to nic platen. Vaidja jen s úsměvem vrtěl hlavou: “Chceš zase cvičiť bez bolesti?” Přitakal jsem. “Tak vidíš, tak klidně odlož ten spěch, všechno má svúj čas. Budeš zase úplně v pořadku, to ti slibuji”. Rezignoval jsem. Vaidja znal nejen Gurua Nityu, ale byl dobře obeznámen s filozofií, a tak se múj nucený pobyt na klinice nakonec proměnil v přijemnou zkušenost. Po krátké době jsem přišel na chuť i procedurám. Výsledek byl nad moje očekávaní. Už na začátku třetího týdne nebylo po bolestech ani stopy. Vracal jsem se pozvolna ke cvičení. Moje přesvědčení pokračovat dál jen a jen cestou jógy však už nebylo zdaleka tak neochvějné.

Ájurvéda a jóga jsou jako strom o dvou kmenech vyrústající z téhož kořene dávne védske tradice.

Ájurvéda a jóga jsou jako strom o dvou kmenech vyrústající z téhož kořene dávne védske tradice. Jóga je věda o sjednocení s božským Bytím, Ájurvéda je věda života. Jóga vede k osvícení, Ájurvédak dosažení zdraví. Jóga směřuje ke stavu ničím nerušené blaženosti, Ájurvéda umožňuje dosáhnou pocitu trvalé fyzické pohody a mentálního štěstí. 

Skutečného štěstí lze dosáhnout pouze v nitru naší bytosti, nikoli ve věčně proměnlivém a nejistém vnějším světě, a proto Ájurvéda vždycky vede k józe a meditační praxi. Meditace a ásany se zase míjí účinkem, neznáme-li zásady správné životosprávy. Spojení s vyšším Já nelze dosáhnout bez zdravého těla, zdravé mysli a jasného vědomí. Jóga proto staví na ájurvédských základech. Jógín neznalý Ájurvédy je pouze “polovičním” jógínem a ájurvédsky lékař, který nezná jógu, je pouze “polovičním” lékařem. Tradiční úsloví říká, že k letu potřebuje člověk dvě křídla - jedno je Jóga, druhé je Ájurvéda. 

Indie je kolébkou jógy a její tradici odnepaměti neslo a rozvíjelo tisíce skvělých učitelů. Velicí jógíni dávné I méně dávné historie žili většinou v ústraní. Veliké bylo jejich, vědění, nikoli však jejich ego. Mnoho dnešních jógínuů nahradilo skromnost a prostotu svých učitelů potřebou vytvářet impéria a hromadit kolem sebe zástupy oddaných. Pod pláštíkem oranžového roucha sajnásů zacházejí s jógou jako s mocenským nástrojem. Naslouchání vnitřní pravdě zaměnili nasloucháním pochlebníkům a pokornou meditaci v klidu odloučenosti hlasným vytrubováním svých zásluh o rozvoj jógy. Svobodu učení mění v náboženské doktríny a zakládají církve nesoucí jejich jména. Živoucí učení svých učitelů nahradili jejich mrtvými fotografiemi. Najít učitele jógy není proto dnes ani v Indii samotné, ani na Západě snadné. Vyžaduje od hledajících dobré rozlišování.

27: Ajurvéda a jóga I.

DR.GEORGE EASSEY: ESENCE ÁJURVÉDY

George Eassey (1955-2013) získal mezinárodní uznání jako “průkopnický velvyslanec ajurvédy”. Pochádzí z Keraly v jižní Indii z rodiny s bohatou lékařskou tradici. V sedmnácti letech sa stal žákem Gurua Nityia. Pozdejí pobýval v USA, kde dokončil studia pod přímým vedením Dr. Vasanta Lady, nejuznávanějšího učitele ajurvédy na Západě. V roce 1985 mu byla nabídnuta příležitost pracovat se světoznámým lékařem a publicistou Dr. Deepakem Choprou. Místo toho se rozhodl pokračovat ve studiu čínske mediciny v Novém Mexiku a v neformálním studiu tradiční ajurvédy v jižní Indii. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku. 

Knihu zakoupíte na stránkách vydavetelství Fontana >>

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


DR.GEORGE EASSEY
AJURVÉDSKY LÉKAŘ A AUTOR

DR.GEORGE EASSEY

Označován jako "průkopnický velvyslanec ajurvédy", patří k první generaci lékařů a učitelů, kteří představili moderní ajurvédu západu. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku.

SEA EYMERE
FOTOGRAF

SEA EYMERE

Narodila se a vyrůstala v Paříži, no její pohled pořád směroval za obzor. Město, které ji vychovalo bylo její trampolína do velkého světa, kterým proléta s francouzským šarmem. Je inspiratívní sledovat jí.

+

ayurveda trails pvt | © 2018