NAMASTE!
Ajurvéda   |   ESENCE AJURVÉDY

23: Jak si uchovat věčné mládí

DR.GEORGE EASSEY

V září roku 1995 proběhly světovými médii senzační zprávy o tom, že na mnoha místech světa popíjel bůh Ganéša mléko...

Tento záhadný úkaz, sdělovacími prostředky nazývaný” mléčný zázrak”, zaznamenaly největší deníky a televizní společnosti na Západě i na Východě. Ganéša či Ganapati je denně uctíván v miliónech hinduistických rodin jako božstvo odstiňující překážky a zaručující prosperitu ve všech oblastech života. Symbolice obětování mléka je součástí každodenního rituálu.

“U toho, kde mluví pravdu, nikdy nepodléhá zlosti, vede duchovně čistý život a jehož nitro je klidné, denně probíhá omlazení.” Vágbhata

Následujícího roku mne výzkum ohrožených bylin přivedl do Bangalúru k stařičkému vaidjovi Ezhutačchanovi. Ezhutačchan zasvětil celý svůj život tradiční Ájurvédě. Před více jak půlstoletím se začal věnovat výrobě ájurvédských léků ve snaze přispět k záchraně dědictví domorodé traduce kmenů žijících v džungli. Po léta byl v kontaktu s původními domorodými obyvateli, kteří ho zasvětili do neběžných znalostí o pěstování, sběru a použití vzácných byli. Některým z nich sa připisují pozoruhodné omlazující účinky.

Vaidjovi bylo v době mojí návštěvy již přes devadesát let. Navzdory svému pokročilému věku byl neuvěřitelně čilý. Z návštěvy měl nefalšovanou radost. Bez váhání se se mnou podělil o svoji vizi, co je třeba udělat pro povznesení a ochranu tradiční Ájurvédy. Ykládal své hluboké zkušnosti a prokládal je vtipy. Smál se bezprostředně jako dítě. S úžasem jsem sledoval, jak s jeho malá, drobná postava rychle pohybuje z místnosti do místnosti, když mi chtěl ukázat něco, na čem zrovna pracoval. Byl živoucím důkazem toho, že čistý život, naplněný prácí a zasvěcený vznešenému cíli pomoci druhým je tím nejlepším omlazujícím prostředkem. Když jsme hovořili o rasájaně, poznamenal vážně: “Kdybych mohl, rád bych tě seznámil s jedním starým přítelem Je mu 129 let. Po celý život užívá jenom jediný přípravek – Čavanapráš s mlékem … Přeje si ale žít v klidu, nechce žádnou publicitu. Slíbil jsem mu, že tam nikoho nebudu posílat. “ Odmlčel se a pak prohodil: “Má pravdu, kdyby mu tam chodily davy zvědavců a novinářů, ani Čavanapráš by mu neyl nic platný. “Oba jsme se rozesmáli.

Od té doby jsem ho navštívil ještě několikrát. Vloni mně v jeho bangalúrském příbytku přivítali už jen jeho synové. Vaidja se vloni odobral na odpočinek. Bylo mu 102 let. Synové byli s jeho odchodem zcela srozuměni. Nejstarší z nich mi řekl: “Odešel náhle. Nic víc si už nepřál. Prožil život plný radosti. Stvořil boha ve svém vlastním domě …” – Ezhuttačchan byl také jedním z těch, na jejichž domácím oltááři popíjel v roce 1995 Ganéša obětované mléko …

Člověka od nepaměti zajímalo, jak si uchovat v životě mládí a svěžest co nejdéle. Duchovní I umělecká díla po staletí odrážejí vrozenou touhu člověka po nesmrtelnosti. Z této pohnutky se zrodily I základy Rasájany, což je nauka o omlazení. Podobně jako bohům sloužil k udržení zdraví nectar zvaný Amrut, lidem byla daná Rasájana.

Rišijové dávné Indie pátrali po ožnostech omlazení organismu, protože chtěli člověku darovat dostatečně dlouhý život, ay jej mohl naplnit poznáním o skutečné podstatě bytí, a dosáhnout tak osvobození a nesmrtelnosti. Pohnutky k prodložení života u moderního člověka jsou většinou zcela světské. Jak výstižně říká Dr. Robert Svoboda v jedné ze svých knih: “…Většina z nás není připravená stát se nesmrtelnými, a proto potřebujeme omlazujúcí prostředky, abychom si alespoň udrželi to zdraví, ktoré máme…”

Rasájana je jedním z osmi oddílů Ájurvédy. Je to zvláštní terapie, jejímž cíle je zabránění tělesné degeneraci, odstranění nemocí a jejich prevence, omlazení organismu a prodloužení života. Rasájanou můžu být lék, potravina nebo způsob chování, pokud vedou k posílení organismu, nárůstu energie a oživení těla a mysli.

Sánskrtský název Rasájana vznikl ze slova “rasa”. Rasájana se týká šťáv regulujících metabolické procesy v těle (žaludeční a střevní šťávy, žluč, pankreatické sekrece), ale zajména prvotní tělesné tkáně, krevní plazmy. Tato vysoce výživná tekutina je prvním produktem po zažití jídla a dodává nezbytné živiny všem ostatním tkáním. Rasájana tedy podporuje pohyb výživného proudů v těle.

Moderním vědeckým jazykem bychom řekli, že Rasájana je dynamický process, který povzbuzuje životně důležité pochody v těle, napomáhá optimální výživě a růstu tkání a zabraňuje degenerativním změnám. Koncept Rasájany jakožto omlazujícího prostředků v sobě zahrnuje čtyři důležité aspekty moderně alopatické medicíny – imunologii, metabolismus, endokrinologii a gerontologii.

Sánskrtský název Rasájana vznikl ze slova “rasa”. Rasájana se týká šťáv regulujících metabolické procesy v těle.

Rasájanové přípravky tedy slouží k výživě a regeneraci tkání, posílení organismu a zvýšení imunity. Většinou se jedná o poměrně složité směsi bylin a minerálů na bázi ghí a surového cukru. Svojí konzistencí se podobají džemu nebo pastě. Jejich výroba může trvat až několik měsíců. Díky použitému základu mají dlouhou trvanlivost. Jakékoli přidávaní konzervačních látek do nich je v rozporu s ájurvédskými pravidly jejich přípravy a užívaní.

Čaraka přikládá Rasájaně nesmírnou důležitost. Ve svém díle Čaraka samhíta jí proto věnuje značnou pozornost. Píše o přípravcích “pro ty, kdo touží po dlouhém životě” i o způsobu, jakým rasájany používali staří světci.

Vyslovně se zmiňuje o plodech amalaki, jež jsou hlavní složkou nejstaršího a nejznámějšího rasájanového přípravku Čavanapráše. Uvádí, že nejlepší rasájanou je, najde-li si člověk sám strom amalaki, vlastní rukou si natrhá jeho čerstvé plody a pozře je.

Podle Čakary dává rasájana dlouhý život, zlepšuje paměť, zvyšuje mentální kapacitu, omlazuje organismus, udržuje zdravě tělo, dodává energii, sílu a záři, zlepšuje kvalitu všech smyslů a hlasu, posiluje sklon ke správnému žití a pravdomluvnosti. Čaraka rovněž hovoří o patřičném způsobu života (Ačára rasájana) jako o najlepší rasájaně. Správným chováním člověk požíva všech blahodárných účinků rasájany, aniž by musel užívat léčebné přípravky …

Ájurvéda jednoznačně připisuje kladným lidským vlastnostem omlazujúcí a ozdravující vliv. Láskyplný, soucitný, láskavý, trpělivý, klidný a vyrovnaný člověk si přirozeně udržuje vysokou imunitu a účinky stárnutí se u něj zdaleka neprojevují tak rychle. K dalším podmínkám “rasájany chováním” patří vyhýbání se návykovým látkám, zejména alkoholu, vystříhaní se fyzických i mentálních konfliktů a dalších negativních emocí a pravidelný příjem vhodného jídla přirozeně sladké chute, jako je mléko, ghí a med.

Ájurvéda již dávo znala souvislosti, jež moderní věda teprve postupně objevuje: každá naše myšlenka se v těle zhmotňuje, a to prostřednictvím rychle putujících látek zvaných neuropeptidy. Kladné myšlenky povzbuzují životodarné pochody, zatímco negatívní emoce tyto pochody blokují a působí v těle ničivě.

Stav mysli a emocionální rozpoložení mají bezprostřední vliv na tvorbu toho, co Ájurvéda nazýva ódžas. Ódžas je základem imunity. Jeho existence je nezbytná pro zdravý vývoj, růst a obnovu tělesných tkání. Ódžas je najjemnější esencí, jež vzniká z dobrého jídla při zdravém trávení, kdy je strava plně zpracována. Tento jemný konečný product duševních událostech a šťastných zážitcích. Je-li fyzické či mentální trávení narušené, poškozuje to ódžas. Jako najjemnější výraz lidské fyziologie ódžas propojuje fyzickéí tělo s duší. Jeho přítomnost vytváří stav celkové pohody, síly, odolnosti, vitality, spokojenosti a vyrovnanosti.

Svým působením na ódžas zlepšují rasájany imunitu a pomáhají udržovat dobré zdraví, omlazují organismus a prodlužují život.

23: Jak si uchovat věčné mládí

DR.GEORGE EASSEY: ESENCE ÁJURVÉDY

George Eassey (1955-2013) získal mezinárodní uznání jako “průkopnický velvyslanec ajurvédy”. Pochádzí z Keraly v jižní Indii z rodiny s bohatou lékařskou tradici. V sedmnácti letech sa stal žákem Gurua Nityia. Pozdejí pobýval v USA, kde dokončil studia pod přímým vedením Dr. Vasanta Lady, nejuznávanějšího učitele ajurvédy na Západě. V roce 1985 mu byla nabídnuta příležitost pracovat se světoznámým lékařem a publicistou Dr. Deepakem Choprou. Místo toho se rozhodl pokračovat ve studiu čínske mediciny v Novém Mexiku a v neformálním studiu tradiční ajurvédy v jižní Indii. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku. 

Knihu zakoupíte na stránkách vydavetelství Fontana >>

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


DR.GEORGE EASSEY
AJURVÉDSKY LÉKAŘ A AUTOR

DR.GEORGE EASSEY

Označován jako "průkopnický velvyslanec ajurvédy", patří k první generaci lékařů a učitelů, kteří představili moderní ajurvédu západu. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku.

SEA EYMERE
FOTOGRAF

SEA EYMERE

Narodila se a vyrůstala v Paříži, no její pohled pořád směroval za obzor. Město, které ji vychovalo bylo její trampolína do velkého světa, kterým proléta s francouzským šarmem. Je inspiratívní sledovat jí.

+

ayurveda trails pvt | © 2018