NAMASTE!

Jedno z mých nejkrásnějších setkání v Čechách bylo s panem Eduardem Tomášem.

Moudrost má záři, jež se nedá zakrýt ani napodobit a je patrná i přes televizní obrazovku. Tam jsem poprvé pana Tomáše poznal - v pořadu Paměti mystika. 

Jednoho jarního dne roku 2000 jsme zavítali do jeho domku v Jílovišti. Byli jsme předem ohlášení a pan Eduard i paní Míla nás přivítali tím nejvřelejším způsobem: „To máme skutečně vzácnou návštěvu. Posaďte se u nás.“ Pan Tomáš se mé za chvíli zeptal; „A copak je to nejhlavnější, co Ájurvéda učí?“ Chvíli jsem uvažoval. „Že příčinou všech nemocí je „prádžňa apharád“ zapomnění našeho pravého Já… “, řekl jsem pak. Pan Tomáš se rozzářil; „No to je jóga!“ Přitakal jsem a on dodal: „Tak to je totéž, co učím já.“ Dalšího vysvětlování nebylo potřeba. Paní Tomášová nám uvařila čaj a pak si povídala s naší Aišinkou, která byla po celou dobu nesmírně spokojená. Nebylo pochyb, že cítila tu hřejivou, míruplnou atmosféru, jež tam vládla. Pan Tomáš pak vytáhl velkou knihu o Ramana Máhárišim a ukazoval mi v ní se slovy: „To byla velká duše.“ Pak mě vzal za ruku a povídá anglicky: „Ty jsi můj bratr.“ Česky pak dodal: „Mezi námi je takové porozumění, že nepotřebujeme moc povídat“. Oba jsme se smáli. Odcházeli jsme naplněni radostí a mně připadalo, že návštěvou u pana Tomáše bylo požehnáno mé působení v Čechách.

Přímá otázka pana Tomáše ve mně jen utvrdila to, co jsem stále naléhavěji cítil už předtím - že kamkoliv přijdu, měl bych hovořit pouze o tom, co je skutečnou příčinou nemocí.

Výraz „prádžňa apharád'‘ jsem slýchal mnohokrát už v dětství. Dlouho jsem nechápal, co znamená. „Prádžňa“ jsem si překládal jako „krásná bytost“. Slovo „aphará“ znamená „udělat chybu“ nebo „splést se“, a tak jsem si myslel, že je řeč o jakémsi omylu, jako když někomu třeba šlápneme na nohu nebo se klepneme do prstu. Později mě začalo zlobit, že se mi nedaří rozlousknout pravý význam. Dneska vím, že slova „prádžňa apkarád" jsou srdcem celé Ájurvédy a klíčem k pochopení nemoci i léčby. Že můžeme zapomenout všechno, co známe z technické medicíny, ale nikdy bychom neměli zapomenout, co zna­mená „prádžňa apharád". Když dneska vysvětlují význam těchto slov, překládám ho do nejprostší rady, a ta zní: neu­bližujte sami sobě.

Slova „Prádžňa apkarád" jsou srdcem celé Ájurvédy a klíčem k pochopení nemoci i léčby. Když dneska vysvětlují význam těchto slov, překládám ho do nejprostší rady, a ta zní: "Neu­bližujte sami sobě".

Základní myšlenka Ájurvédy je velmi prostá. „Pradžňa aphará“ je zapomnění naší pravé podstaty, našeho Božského já. V důsledku zapomnění vzniká bolest a utrpe­ní, čemuž se v sánskrtu říká „dukha“. Dukha přesně zna­mená nepřítomnost štěstí, lásky a pochopení. Tam, kde je bolest, vzniká nemoc.

Odstranit bolest znamená rozpomenout se na svoje pravé Já. Odstraněním mraků zapomnění, v němž jsme ztratili svoji skutečnou podstatu, zmizí bolest a utrpení. Odstranění musí proběhnout jako sebe pochopení ve všech rovinách, i na buněčné úrovni. Abyste pochopili, co zna­mená „prádžňa aphará“ musíte využívat tři důležité aspekty svého vědomí, a to moudrost, trpělivost a dobré vzpomínky, jež máte uchovány v paměti. Tyto tři nástroje vám umožní odstranit ze života bolest, ať už je hmotná, psychická nebo duchovní. Pěstujte tedy v sobě moudrost, trpělivost a všechno to, co nám vyvolává dobré vzpomín­ky. Žijte tak, abyste neubližovali ani sami sobě, ani niko­mu jinému. Taková je esence Ájurvédy.

14: Proč jsme nemocní?

DR.GEORGE EASSEY: ESENCE ÁJURVÉDY

George Eassey (1955-2013) získal mezinárodní uznání jako “průkopnický velvyslanec ajurvédy”. Pochádzí z Keraly v jižní Indii z rodiny s bohatou lékařskou tradici. V sedmnácti letech sa stal žákem Gurua Nityia. Pozdejí pobýval v USA, kde dokončil studia pod přímým vedením Dr. Vasanta Lady, nejuznávanějšího učitele ajurvédy na Západě. V roce 1985 mu byla nabídnuta příležitost pracovat se světoznámým lékařem a publicistou Dr. Deepakem Choprou. Místo toho se rozhodl pokračovat ve studiu čínske mediciny v Novém Mexiku a v neformálním studiu tradiční ajurvédy v jižní Indii. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku. 

Knihu zakoupíte na stránkách vydavetelství Fontana >>

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


DR.GEORGE EASSEY
AJURVÉDSKY LÉKAŘ A AUTOR

DR.GEORGE EASSEY

Označován jako "průkopnický velvyslanec ajurvédy", patří k první generaci lékařů a učitelů, kteří představili moderní ajurvédu západu. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku.

+

ayurveda trails pvt | © 2018