NAMASTE!
Ajurvéda   |   ESENCE AJURVÉDY

11: Konstituce, lidi, národy

DR.GEORGE EASSEY

Člověka přirozeně nejvíc zajímá to, co se ho přímo týká. Ájurvédská konstituce je zcela jistě nejoblíbenějším tématem přednášek.

Potvrdila mi to i moje neteř Kristýnka a její kamarád Pavlík. Na moji přednášku zavítali poprvé, když jim bylo dvanáct let. Po skončení přednášky jsme se všichni šli projít po staré Praze. Kristýnka s Pavlíkem byli zcela zaujatí pozorováním lidí: „Hele, támhleta hubená holka s tím rohlíkem v ruce, co utíká na tramvaj, to je typická Váta!“, ukazovala Kristýnka Pavlovi. „To teda jo. Zato támhleten zrzavej mužskej, to je určitě Pitta“, snížil opatrně hlas Pavlík. Nová hra jim vydržela velkou část odpoledne. Když se nabažili, Pavlík se na mne obrátil s faktickým závěrem; “Tady je to samá Váta a Pitta, a skoro žádná Kapha - jak to?“

CO JE TO VLASTNĚ KONSTITUCE A PODLE ČEHO SE URČUJE?

Pět základních prvku Éter, Vzduch, Oheň, Voda a Země se projevují v lidském těle jako tři elementární biofyzické principy, jimž říkáme souhrnně tridóša. Z prostoru a vzduchu vzniká první z nich - Váta, jež řídí veškerý pohyb a oběh v těle. Oheň a voda spolu vytvářejí druhý princip Pitta, jenž ovládá metabolismus, veškerou přeměnu energií a tělesné teplo. Z vody a země povstává* třetí princíp Kapha, jenž má na starosti tělesnou stavbu a udržuje v tele vodu. Púsobením tri dóš se v lidském organismu promítají kosmické a přírodní sily. Člověk je tak součástí věčně proměnlivého vesmírného tance.

Přesto, že dóši jsou pouze tři, naše psychofyzická konstituce je právě tak jedinečná jako naše otisky prstu. Každý člověk je vždy kombinací všech tří dóš. Jejich vzájemný poměr se však liší, a proto každý z nás jinak vypadá, jinak se chová a má jiné emocionálni reakce. Určení konstituce vychází z metabolických sklon. Zpsob zažívání určuje totiž fyzické i psychické charakteristiky. Každý člověk je, jak jsme již řekli, jedinečný a neopakovatelný.

Jaká je pravděpodobnost, že se na svět vyskytují dva stejní jedinci za předpokladu, že bychom u každé dóši uvažovali o existenci pouze patnácti charakteristik?

Vezmeme-li v úvahu pouze patnáct nejběžnějších charakteristik (postava, stavba kostí, míra vyvinutosti svalu, výška, váha, pokožka, oči, vlasy, zuby, chuť k jídlu, trávení, vylučování, pocení, spánek, paměť), pravdpodobnost, že se na světě vyskytnou dva stejní jedinci je nepředstavitelné malá. Skutečnost je však taková, že počet charakteristik je téměř nevyčerpatelný. Pro potřeby běžného sebe - poznání a diagnostiky jich nám nicméné stačí dvacet až třicet.

Protože u většiny lidí jsou výrazněji zastoupeny většinou dvě dóši, Ájurvéda hovoří o sedmi základních typech. Jsou to Váta - Pitta, Pitta - Váta, Váta - Kapha, Kapha - Váta, Pitta - Kapha, Kapha - Pitta a Váta - Pitta - Kapha. Poslední z nich, v nmž jsou všechny tři dóši ve vyrovnaném pomeru, se vyskytuje velmi vzácné. Pouze tak výjimečné bytosti jako Gautama Buddha či Ježíš Nazaretský přicházejí na svet s takovouto harmonickou konstitucí.

Vrozené konstituci Ájurvéda se říká „prakrti“. Toto označení „prakrti“ použili ájurvédští rišijové, protože človeka považovali za mikrokosmos. Prakrti znamená totiž „celý projevený vesmír“, popřípade „příroda“. Konstituce člověka pricházejícího na svt je vskutku jeho osobním vesmírem. Energie ovládající tento mikrokosmos jsou shodné se silami řídícími Vesmír. Prakrti zahrnuje veškeré naše fyzické znaky, mentální rysy a emocionálni sklony. Utváří se v okamžiku početí. Určuje ji fyzický a mentální stav obou rodičú v této chvíli. Měl-li v té dobé otec napríklad zvýšenou Pittu a matka zvýšenou Vátu, nové narozený jedinec bude po celý život náchylný k nadměrné aktivitě obou zminěných dóš.

Člověk si svoji konstituci múže približně odhadnout sám. Protože se ale jedná o subjektivni hodnocení, múže se od skutečnosti i značně lišit. Přehled, který zde uvádím, je zjednodušený, a poskytuje orientační predstavu o tom, co je dúležité pri určení konstituce.

VÁTA
 • Velmi vysoký nebo velmi malý vzrůst, lehká stavba těla
 • Nízká tělesná hmotnost, obtížné přibírá na váze
 • Slabé vyvinuté svalstvo, vystouplé klouby a obrysy kostí
 • Suchá, drsná kúže
 • Tenké, suché vlasy, často kudrnaté
 • Oči jsou malé, suché, zapadlé
 • Proměnlivá chuť k jídlu, nepravidelné zažívání
 • Náchylnost k zácpě
 • Nemá rád chlad, citlivý na vítr a sucho
 • Lehký spánek, sklon k nespavosti
 • Rychlá, flexibilní povaha mysli, dobrá představivost
 • Sklon k roztěkanosti
 • Rychle se učí, pamatuje si krátkou dobu
 • Slabá síla vůle, váhavý
 • Nesnadno dělá rozhodnutí
 • Sklony ke strachu, obavám a nervozitě
 • Proměnlivé nálady, snadná vzrušivost
 • Rychlé, nestálé nebo hyperaktivní chování

Součet

Je-li konstituce s převahou Váty v rovnováze, má sklon projevovat tvořivost, bdělou pozornost a lehkost a vyzařuje inspirativní dynamickou energii.

PITTA
 • Střední výška, středně vyvinutá tělesná stavba
 • Střední tělesná hmotnost
 • Středně vyvinuté svalstvo, dobrý svalový tonus
 • Kúže teplá, jemná, žlutavé nebo načervenalé barvy
 • Vlasy narezlé, jemné nebo tenké, brzy šedivějící nebo plešatějící
 • Oči ostré, vlhké, barvy zelené, šedé nebo měděně hnědé
 • Silná, ostrá chuť k jídlu a rychlé zažívání
 • Náchylnost k pocitúm pálení
 • Nemá rád horko, oheň, citlivý na sluneční paprsky
 • Spánek přimerený, je-li jednou probuzen, múže mít potíže znovu usnout
 • Inteligentní, pronikavá mysl
 • Dobří řečníci, kritici, sklony k posuzování druhých
 • Dobré chápání, střední pameť
 • Motivovaný, účelný, zaméřený na cíl, ambiciózni
 • Dobrá rozhodovací schopnost
 • Vznětlivý, snadno se rozhněvá, hádavý
 • Intenzívni nálady, středne proměnlivé
 • Rychlé, organizované chování, sklon ke strnulosti v názorech

Součet

Je-li konstituce s převahou Pitty v rovnováze, má sklon projevovat se jako zářivá soucitná osobnost se zdravým zažíváním, ostrým intelektem a vyváženými emocemi.

KAPHA
 • Dobře vyvinutá tělesná stavba, mohutný vzhled se širokým hrudníkem, menší, podsaditý
 • Sklon k nadváze
 • Dobře vyvinuté svalstvo
 • Kůže je mastná, chladná, bledá, hedvábně jemná
 • Vlasy silné, těžké, vlnité
 • Oči velké, vlhké, přitažlivé
 • Vyrovnaná chuť k jídlu, pomalé trávení
 • Náchylnost k zahlenění
 • Nemá rád rychlý pohyb, cvičení, chladné a vlhké počasí
 • Hluboký spánek, obtížné probouzení
 • Stálá, pevná povaha
 • Otevření, dobří prostředníci ve společnosti 
 • Chápání pomalé, ale trvalé 
 • Velká síla vůle, nemá rád změny 
 • Nechává si hodně času k rozhodnutí 
 • Klidný, spokojený, mírumilovný, oddaný 
 • Pevné, neměnné nálady 
 • Pomalé, rozvážné chování, vytrvalý a stálý v aktivitě

Součet

Je-li konstituce s převahou Kaphy v rovnováze, vykazuje zdravou imunitu, vitalitu, trpělivost a toleranci, laskavost a lásku.

Jak vypadá „typická" Váta?

Shrbená, vysušená stařenka o holi. Vysoký hubený programátor trávící svůj čas od rána do večera u počítače, zapomínající i na jídlo. Student filozofie píšící básně na lavičce na Petříně nebo v kavárně. Anarchista s rozcuchanými vlasy milující rockovou hudbu a kouřící marihuanu.

Jaká je „typická" Pitta?

Úspěšný podnikatel středních let s mírně prošedivělými vlasy v elegantním obleku, se svižnou chůzí a soustředěným výrazem ve tváři. Komentátor finančních trhů jasným a úsečným hlasem vysvětlující dopad politických událostí na burzu. Ambiciózní důstojník armády či policie. Aktivní závodník milující rychlá auta červené barvy.

Jak vypadá „typická" Kapha?

Malé baculaté dítě, jež právě usnulo po kojení. Usměvavá, rozšafná moravská babička při těle, milující svoje vnoučata. Důstojný, zakulacený bankéř se sklonem k cukrovce pohybující se všude svým mercedesem. Zápasník sumo.


Podobně jako každý člověk i každý národ má cosi jako „svou“ konstituci. Je tomu tak proto, že existuje úzké spojení mezi psychofyzickým typem na jedné straně a klimatem, charakterem krajiny a stravou na straně druhé. Tridóši jsou obdobou studeného, horkého a vlhkého klimatu - Váta je studená a suchá. Pitta je horká a Kapha je vlhká a chladná.

Pavlik má pravdu, když říká, že v Čechách je to „samá Váta a Pitta“. Váta je skutečně „typickou národní konstituci“ Čechů. Odpovidají tomu „národní“ vlastnosti jako je vynalézavost, hloubavost, široký talent v mnohá oborech, umělecké sklony, záliba v rozmanitosti, cestování a objevování, ale také sklony k obavám, strachu, nervozitě a pesimismu, kritičnost, tendence k uzavrenosti a zádumčivosti, neochota uznat autoritu, nedostatek statečnosti, neschopnost udržet systematický řád, apod.

Proto je zem plná originálních myslitelů, vynálezců, spisovatelů, umlců, básniků a hudebníků. Proto je tu tolik politických stran, tolik neslučitelných názorů. Proto jsou Česi v zásadé vážní, neklidní, nespokojení a bojácní. Proto dychtí po vzdělání, rádi čtou a zajimá je duchovní pokrok.

Německo a severské země jsou oproti tomu zeměmi s převažujcí Kaphou. Itálie je země s „konstituci“ Pitta - Váta, Severní Amerika je „typu“ Pitta - Kapha.

11: Konstituce, lidi, národy

DR.GEORGE EASSEY: ESENCE ÁJURVÉDY

George Eassey (1955-2013) získal mezinárodní uznání jako “průkopnický velvyslanec ajurvédy”. Pochádzí z Keraly v jižní Indii z rodiny s bohatou lékařskou tradici. V sedmnácti letech sa stal žákem Gurua Nityia. Pozdejí pobýval v USA, kde dokončil studia pod přímým vedením Dr. Vasanta Lady, nejuznávanějšího učitele ajurvédy na Západě. V roce 1985 mu byla nabídnuta příležitost pracovat se světoznámým lékařem a publicistou Dr. Deepakem Choprou. Místo toho se rozhodl pokračovat ve studiu čínske mediciny v Novém Mexiku a v neformálním studiu tradiční ajurvédy v jižní Indii. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku. 

Knihu zakoupíte na stránkách vydavetelství Fontana >>

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


DR.GEORGE EASSEY
AJURVÉDSKY LÉKAŘ A AUTOR

DR.GEORGE EASSEY

Označován jako "průkopnický velvyslanec ajurvédy", patří k první generaci lékařů a učitelů, kteří představili moderní ajurvédu západu. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku.

SEA EYMERE
FOTOGRAF

SEA EYMERE

Narodila se a vyrůstala v Paříži, no její pohled pořád směroval za obzor. Město, které ji vychovalo bylo její trampolína do velkého světa, kterým proléta s francouzským šarmem. Je inspiratívní sledovat jí.

+

ayurveda trails pvt | © 2018