NAMASTE!
Ajurvéda   |   ESENCE AJURVÉDY

06: Moderní Rišijové na Západě

DR.GEORGE EASSEY

Ájurvéda pronikla na horizont veřejné pozornosti na Západě počátkem 70. let. Podobně jako u jiných tradičních učení přicházejících z Východu, i v případě Ájurvédy sehrála avantgardní roli severoamerická Kalifornie.

Prvním nezávislým průkopníkem Ájurvédy v USA byl známý mauna (mlčící) jogín Bába Haridás. Právě on umožnil Dr.Vasántu Ládovi, aby začal pravidelně vyučovat Ajurvédu v kalifornském centru Mount Madonna, kam se sjížděli studenti a učitelé jógy z různých koutů Spojených států. Povědomost o Ájurvédě se tak postupně šířila.

V dospívajícím věku ho otec představil svému guruovi, jenž chlapce zasvětil do meditace a používání manter. O něco později Vasántovi předpověděl, že pojede do Ameriky a bude tam učit Ajurvédu.

Dr. Vasánt Lád je představitelem tradičního duchovního přístupu k Ájurvédě. Jeho mimořádné diagnostické a pedagogické schopnosti mu vysloužili pověst nejlepšího učitele - praktika Ájurvédy působícího na Západě. Ani jeho cesta k Ájurvédě nebyla úplné přímočará. Jako chlapec se toužil stát malířem a kreslením či malováním trávil všechen volný čas. Jeho otec, patriot a zapálený následovník Mahátmá Gándhího, svého syna zpočátku v jeho zálibě podporoval. Mladý Vasánt však začal nosit ze školy průměrné známky, a to se otci ani trochu nelíbilo, protože si představoval, že jeho syn bude studovat medicínu.

Zpočátku mu domlouval, ale když domluvy nebyly nic platné a Vasánt pořad jen kreslil a kreslil, vzal otec jednoho dne veškeré Vasántovy výtvory a jednoduše je roztrhal. Jeho vysvětlení si Vasánt zapamatoval až do dospělosti: ”Umění je krásné, ale kdo se na něj divá? Jen bohatí. Umění může uzdravit pár šťastlivců, zatímco když z tebe bude doktor, můžeš pomoci mnohá lidem. Pořádné se uč, abys mohl léčit - pamatuj si, že umění nikdy neumírá. Až se staneš lékařem, umění té bude zdobit.” Otec měl pravdu. Dr. Lád dodnes při svých přednáškách i při psaní knih hojné využívá své kreslířské dovednosti, což nepochybné ještě spestřuje jeho poutavý způsob výkladu.

V dospívajícím veku ho otec představil svému guruovi, jenž chlapce zasvětil do meditace a používání manter. O něco později Vasántovi předpověděl, že pojede do Ameriky a bude tam učit Ajurvédu. Vasánt na to tehdy opáčil: “Jak bych mohl? Vždyť ani neumím anglicky.” Guru mu odvětil: "Nedělej si s tím starosti, jen seď a opakuj tuto modlitbu a někdo začne mluvit skrze tebe.” Dr. Lád do dnešního dne zůstal velmi skromný a při svých vystoupeních si nikdy nepřisvojuje zásluhy za to, co posluchače učí.

Jen seď a opakuj tuto modlitbu a někdo začne mluvit skrze tebe.

Nejzasloužilejším popularizátorem Ájurvédy v široké veřejnosti, zprvu v USA a posléze v západním světě, je Dr. Deepak Chopra. Po svém profesionálním začátku pod deštníkem hnutí Mahárišiho TM se vydal v polovině osmdesátých let na samostatnou dráhu. Jeho originální myšlení zřejmě potřebovalo ke svému rozletu vice svobody, než mu toto spojení mohlo poskytnout. Deepakova veřejná vystoupení a semináře jsou nezapomenutelným zážitkem. 

Jeho uvolněný styl ztělesňuje laskavý přístup typický pro indické učitele, a přitom nic nepostrádá na přitažlivé eleganci a obdivuhodné brilantnosti profesora špičkové západní univerzity. Některé jeho knihy jsou nezastupitelným a krásným příspěvkem k přemostění mezi moderním vědeckým myšlením a odvěkou moudrostí Indie. Jeho prvotina “Návrat Rišiho“ by měla být povinnou četbou na všech lékařských fakultách. Je to autentické vyprávění z doby jeho vlastního vstupu do světa západní medicíny. Jsem rád, že byla přeložená i do češtiny.

Ve Spojených státech vyrostl další pozoruhodný představitel Ájurvédy. Je jím Čechoameričan Robert Svoboda – kvůli jeho předkům se o něm právě v Čechách vždycky s radostí zmiňuji. Pamatuji si dodnes na naše první setkání, při němž jsem ho opakované rozesmál – poprvé svoji poznámkou, že má hezké indické jméno. V sánskrtu totiž slovo svoboda znamená “znát sám sebe“, což je totéž, jako být osvobozen. “To není indické jméno, to je české jméno”, povídá. A tak jsem se už v roce 1983 naučil svoje první české slovo. Podruhé se smál, když jsem mu řekl, že voní jako starý vaidja. Na to sáhl do kapsy své tradičním stylem ušité indické košile, nabídl mi kandovaný cukr s hřebíčkem tak, jako se to dělá na jihu Indie, a povídá: “Ty určité pocházíš z Keraly.”

Svoboda je zatím jediným západním ájurvédským lékařem, který získal vzdělání v Indii a jehož v Indii plně respektují. Ájurvédě se oddal celou svoji bytostí. Přestože hojně cestuje a přednáší zejména v USA a západní Evropě, natrvalo žije v Indii. Jeho hluboce duchovní přístup a nekonvenční uvažování podpořené spisovatelským talentem dělají z jeho knih klasická díla moderní západní literatury v oboru. Doporučuji jeho knihy (vydává Fontána) každému, kdo má o Ájurvédu skutečné vážný zájem. Teprve když jsem přijel do Čech a seznámil se s konstitucí Čechů a jejich způsobem uvažování, pochopil jsem, odkud se bere Svobodův hloubavý, originální a leckdy nekompromisní přístup.

06: Moderní Rišijové na Západě

DR.GEORGE EASSEY: ESENCE ÁJURVÉDY

George Eassey (1955-2013) získal medzinárodní uznáni jako “průkopnický velvyslanec ajurvédy”. Pochádzí z Keraly v jižní Indii z rodiny s bohatou lékařskou tradici. V sedmnácti letech sa stal žákem Gurua Nityia. Pozdejí pobýval v USA, kde dokončil studia pod přímým vedením Dr. Vasanta Lady, nejuznávanějšího učitele ajurvédy na Západě. V roce 1985 mu byla nabídnuta příležitost pracovat se světoznámým lékařem a publicistou Dr. Deepakem Choprou. Místo toho se rozhodl pokračovat ve studiu čínske mediciny v Novém Mexiku a v neformálním studiu tradiční ajurvédy v jižní Indii. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku. 
Knihu zakoupíte na stránkách vydavetelství Fontana >>

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


DR.GEORGE EASSEY
AJURVÉDSKY LÉKAŘ A AUTOR

DR.GEORGE EASSEY

Označován jako "průkopnický velvyslanec ajurvédy", patří k první generaci lékařů a učitelů, kteří představili moderní ajurvédu západu. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku.

SEA EYMERE
PHOTOGRAPHER

SEA EYMERE

Narodila se a vyrůstala v Paříži, no její pohled pořád směroval za obzor. Město, které ji vychovalo bylo její trampolína do velkého světa, kterým proléta s francouzským šarmem. Je inspiratívní sledovat jí.

+

ayurveda trails pvt | © 2018