NAMASTE!

První známky renesance Ájurvédy se začaly objevovat již na počátku 20. století.

Zpočátku to byly pouze ojedinělé pokusy osvícených jedinců, kteří cítili nutnost zachránit to, co se po dlouhé dobé temna povedlo z tradičního dědictví uchovat. Tyto hrdinské snahy byly spojené se sílicí vlnou patriotického odporu vůči britské nadvládě. V některých případech je podporovali i někteří britští intelektuálové. K definitivnímu obrození však dochází až po získání nezávislosti. Od té doby nabírá Ájurvéda bez ustání na síle.

Významný vliv při obrození Ájurvédy sehrála nepochybně osobní zkušenost s touto medicínou u dvou význačných státníků. Prvním z nich byl indický premiér Jawaharlal Nehrú, jemuž vynikající ájurvédsky lékař S.Sharma pomohl v roce 1962 během dvou týdnů od ledvinových potíží, s nimiž si alopatie nedokázala poradit. Doktor Sharma byl také politicky činný. Jeho památná řeč v indickém parlamentu, trvající hodinu a půl, otevřela cestu k založení Národního výboru pro rozvoj Ájurvédy. Dr.Sharma byl zvolen jeho předsedou.

Významný vliv při obrození Ájurvédy sehrála nepochybně osobní zkušenost s touto medicínou u význačných státníků. Prvním z nich byl indický premiér Jawaharlal Nehrú, jemuž vynikající ájurvédsky lékař S.Sharma pomohl v roce 1962 během dvou týdnů od ledvinových potíží, s nimiž si alopatie nedokázala poradit. 

Podobně pomohla Ájurvéda na přelomu čtyřicátých a padesátých let i tehdejšímu Vysokému komisaři Indie na Ceylonu, V. V. Girimu, jenž se později stal viceprezidentem a posléze prezidentem Indie. V. V. Giri se léčil u jednoho z nestorů jihoindické Ájurvédy. Doktor Ezhuthačchan mu mimo jiné doporučil měsíční procedury v renomovaném tradičním ájurvédském centru Áija Vaidjašala v Kottakalu v jižní Kerale. Budoucí prezident Indie se zde zbavil chronických kloubních bolestí a otoků.

Od šedesátých let vznikly pod patronací indické vlády četné univerzity, na nichž se Ájurvéda učí ve tři až pětiletých programech bakalářského, magisterského a doktorského studia. V celé zemi existuje dnes asi 150 ájurvédských univerzit, z nichž zhruba polovina jsou státní instituce.

Vláda rovněž iniciovala založení laboratoří zabývajících se klinickým testováním tradičních bylin podle moderních vědeckých parametrů. Botanické zahrady a ústavy vytvářejí a chrání herbária ve spolupráci s obyvateli lesů, jejichž předkové po tisíciletí kultivovali a využívali léčivé byliny. 

Patronem pro podporu a rozvoj Ájurvédy na úrovni centrální indické vlády je Ústřední rada pro výzkum v Ájurvédě a medicíně Siddha a Centrální výzkumný institut pro Ájurvédu. Obě instituce jsou součástí Indického ministerstva zdravotnictví a péče o rodinu. Pod Ústřední radu pro výzkum v Ájurvédě a medicíně Siddha spadá kolem 70 institucí a center, jež provádějí výzkum v různých oblastech Ájurvédy.

Vycházejí desítky vědeckých časopisů výborné úrovně, z nichž se čtenář dozví o veškerém dění v oblasti Ájurvédy a najde v nich publikovány výsledky výzkumů ájurvédských preparátu.

V celé zemi je přes 6000 schválených ájurvédských farmaceutických společností, z nichž necelé dvě desítky jsou dotovány státem. Podle etnobotanických výzkumů existuje zhruba 7 500 druhů rostlin používaných v tradiční medicíně jako léčivé byliny. Většina států Indie má státní rady či výbory pro tradiční lékařské systémy, jež upravují provozování praxe a v některých případech i vzdělání. V zemi existuje okolo 360 tisíc registrovaných ájurvédských lékařů, z nichž zhruba dvě třetiny získaly kvalifikaci na některé z univerzit a zbývající třetina tradičním způsobem nazývaným gurukula, což je přímé předávání vědomostí učitele žákovi.

Asi sedmdesát procent potřeb lékařské péče je stále pokrýváno tradičními systémy a používáním bylinných přípravků. Ájurvéda je dnes jedním ze šesti lékařských systému oficiálně uznaných vládou - další jsou alopatická medicína, homeopatie, naturopatie, Unani, Siddha a jógová terapie.

Alopatičtí a ájurvédští lékaři spolu běžně komunikují a jsou poměrně časté případy, kdy spolu ájurvédský, alopatický a homeopatický lékař vzájemně konzultují stav a léčbu pacienta. Mnozí alopatičtí lékaři užívají ájurvédské preparáty a pacienty nabádají ke stravě a životosprávě podle zásad Ájurvédy.

Při rozšíření alopatické medicíny v Indii v období britského impéria sehrála klíčovou úlohu politika. Politika zůstala však vlivným faktorem i dnes. V alopatické komunitě existuje i početná skupina lékařů, kteří o Ájurvédé nevědí nic, kromě toho, že existuje, a odmítají ji jako “nevědeckou“ nebo dokonce jako bezcennou. Tato politováníhodná neinformovanost vzniká mnohdy z pocitu, že držet se domácí tradice znamená krok zpět. Ve hře jsou také, podobně jako na Západě, pragmatické motivy pramenící ze snahy eliminovat konkurenci.

Sociální studie v Indii ukázaly, že alopatičtí lékaři velmi často odvozují svoje společenské postavení vice od příslušnosti k “modernímu proudu“ a od “pokrokovosti“ než od svých lékařských dovedností. Nutno podotknout, že povolání lékaře se považuje za jedno z nejprestižnějších a o medicínská studia je obrovský zájem. Existuje i skupina těch, kteří by rádi Ájurvédu integrovali jako součást alopatické medicíny.

Vstup do nového tisíciletí vytvořil pro další rozvoj Ájurvédy mimořádné dobré podmínky. Příznivý stav je ovlivňován několika faktory:

  • Celkovým mezinárodním klimatem. Ájurvéda nabývá na obrovské popularitě v celém západním světě, kde se denně potvrzuje její univerzální prospěšnost a platnost.
  • Rostoucím zájmem o ájurvédskou péči ze strany západních turistů. Jejich příliv příznivě ovlivňuje růst počtu ájurvédských léčebných center v Indii a zvyšování kvality jimi poskytovaných služeb.
  • Politickou situací v Indii. Po vítězství Indické národní strany BJP v minulých volbách, se rozvoj Ájurvédy stal přímo součástí politického programu centrální vlády, jež klade velký důraz na uchování a oživení tradičního duchovního bohatství národa.

Ve své nejčistší formě vzkvétá Ájurvéda zejména na jihu Indie, kde v posledních letech vzniklo velké množství center, z nichž některá mají vynikající úroveň a mnohá jsou vybavená podle západního standardu. Jihoindická centra se řídí tradiční ájurvédskou filozofií, podle níž by člověk měl projít jedenkrát ročné očistou, aby se organismus mohl regenerovat a omladit.

Centra poskytují jedinečnou terapii zvanou Pančakarma, jež je kombinací očistných, oživujících a omlazujících technik. Některá centra mají vlastní botanické zahrady, laboratoře a výrobny léků. Světově uznávaným střediskem tradiční Pančakarmy a masáží je jihoindický stát Kerala, kde v současné dobé existuje víc center Pančakarmy než v kterékoli jiné části Indie.

05: Novodobá Renesance

DR.GEORGE EASSEY: ESENCE ÁJURVÉDY

George Eassey (1955-2013) získal medzinárodní uznáni jako “průkopnický velvyslanec ajurvédy”. Pochádzí z Keraly v jižní Indii z rodiny s bohatou lékařskou tradici. V sedmnácti letech sa stal žákem Gurua Nityia. Pozdejí pobýval v USA, kde dokončil studia pod přímým vedením Dr. Vasanta Lady, nejuznávanějšího učitele ajurvédy na Západě. V roce 1985 mu byla nabídnuta příležitost pracovat se světoznámým lékařem a publicistou Dr. Deepakem Choprou. Místo toho se rozhodl pokračovat ve studiu čínske mediciny v Novém Mexiku a v neformálním studiu tradiční ajurvédy v jižní Indii. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku. 
Knihu zakoupíte na stránkách vydavetelství Fontana >>

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


DR.GEORGE EASSEY
AJURVÉDSKY LÉKAŘ A AUTOR

DR.GEORGE EASSEY

Označován jako "průkopnický velvyslanec ajurvédy", patří k první generaci lékařů a učitelů, kteří představili moderní ajurvédu západu. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku.

SEA EYMERE
FOTOGRAF

SEA EYMERE

Narodila se a vyrůstala v Paříži, no její pohled pořád směroval za obzor. Město, které ji vychovalo bylo její trampolína do velkého světa, kterým proléta s francouzským šarmem. Je inspiratívní sledovat jí.

+

ayurveda trails pvt | © 2018