NAMASTE!
Ajurvéda   |   ESENCE AJURVÉDY

10: K čemu nás předurčují dóšy?

DR.GEORGE EASSEY

Konstituční typy rozlišovala ještě i starořecká Hippokratova medicína, přestože je pojímala materiálněji než Ájurvéda.

Moderní medicína, pro niž jsou důležitější rozdíly mezi nemocemi než rozdíly mezi lidmi, je opustila jako zbytečné. Pod vlivem řecké medicíny jsou v západní literatuře dóši často ztotožňované s tělesným větrem, žlutí a hlenem. Je to zavádějící zjednodušení, neboť skutečná podstata dóš je energetická. Humorální „vítr“, žluč, hlen a další tělesné prvky jsou ve skutečnosti nositeli tří dóš; dóši jejich prostřednictvím působí a projevují se v těle. Dóši jsou energie, jež udržují tělo zdravé, mají-li možnost volné v tele proudit a volné z něj odcházet. Je tedy nutná jejich vzájemná rovnováha. Jejich plynulé odstraňování zajišťují odpadní produkty. Váta odchází z těla stolici. Pitta potem a Kapha močí. Zácpa je proto typickým příznakem zvýšené Váty, kožní problémy, horečky a záněty svědčí o zvýšené Pittě, zatímco zadržování moči a zahlenění jsou projevem nadměme Kaphy.

Je-li organismus v rovno váze a funguje-li na sto procent, biologické dóši vznikají právě v takovém množství, jež pokrývá fyzické potřeby těla. Pri dlouhodobějším vychýlení z rovnováhy dochází ke zvýšení, nebo naopak ke snížení tvorby dóš. Důsledkem je oslabení tělesné vitality a snížení imunity. Je-li zažívání v plné sile, prána ze vzduchu a z jídla se dostává do těla v dostatečném množství a vzniká pouze málo Váty. Pri oslabeném zažívání dochází ke vstřebání zmenšeného množství prány a vytváří se nadbytečná Váta.

CO NARUŠUJE ROVNOVÁHU DÓŠ?

Zmíníme nyní pouze vnější příčiny. Svět, v němž žijeme, je jich plný - špatná strava, znečištění vzduchu a vody, hluk, magnetický, radiologický a elektrický smog, umělé světlo, vedlejší účinky chemických léku, cestování vysokými rychlostmi, závislost na strojích a technologiích, které jsou v rozporu s lidskou přirozeností, neharmonické uspořádání prostoru, v nichž bydlíme a pracujeme.

Nakolik určitá látka nebo energie narušuje dóšu, závisí na její relativní příbuznosti s danou dóšou. Látka, jež má tři z vlastností zvyšujících Vátu (např. suchá, studená a lehká), zvýší tuto dóšu víc než látka, která je pouze suchá. Dóša může být normální, zvýšená nebo oslabená. Důvodem, proč má většina lidí zejména na Západe zvýšené dóši, je to, že jsme zvykli přijímat vice věcí, než dokážeme strávit. Jedná se o jídlo, smyslové vjemy, informace, požitky i prožitky. Navíc jíme znečištěnou stravu a chováme v sobě toxické myšlenky.

V souhrnu řečeno jsme to, co jíme, jak myslíme a jednáme. Všechno proto začíná zažíváním. Vzájemné se lišíme podle toho, jak trávíme jídlo i životní zkušenosti.

Síla a pravidelnost našeho trávení je jeden z hlavních faktoru určujících režim našeho dne, naši náladu, výkonnost, i naše celkové zdraví.

JAK TRÁVÍME JÍDLO?

Vzdušná Váta tráví nepravidelné a nepředvídatelné. Někdy velmi rychle, a pak je schopná sníst v minuté, na co přijde. Někdy zase nemá dlouhou dobu potřebu jíst. Doma jí nikdy nechybí „něco křupavého na zub“, po čem je možné okamžité sáhnout. Často má sklon „ujídat“ během dne. V tašce nebo po kapsách u ní vždycky najdete tatranku, sušenky, bramborové lupínky nebo oříšky...

U ohnivé Pitty hoří trávicí oheň silné a pravidelné, a proto vyžaduje stravu v pravidelnou denní dobu. Hlad je u Pitty tak intenzivní, že u ní často vyvolává rozladění a neschopnost pracovat. Manžel typu Pitta vyžaduje oběd přesné v poledne. Teprve po jídle se mu vrátí úsměv.

Zemitá Kapha má pomalé trávení, a proto vydrží dlouho bez jídla, aniž by to pociťovala jako újmu. Hlad u ní nastupuje pozvolna. Když si sedne k jídlu, jí hodné, ale nikoli ze skutečného hladu, nýbrž ze zvyku. 

JAK TRÁVÍME INFORMACE?

Váta neustále zpracovává všechny možné informace. Je schopná jich obsáhnout najednou velké množství, ale neukládá je nadlouho. Miluje nové nápady, ale zase je zapomíná. Informace ji silné ovlivňují, a proto je nejnáchylnější k myšlenkovému a citovému neklidu. Její emoce, stejné jako vířící myšlenky, se ale rychle zase rozpouštějí.

Pitta zpracovává informace systematicky a účelové. Filtruje je podle toho, zda je považuje za užitečné. Jejich praktická použitelnost je pro ni velmi důležitá. Pamatuje si snadno a věci si vybaví i po delší dobé. Pro svoji usilovnou snahu dovést věci do konkrétní podoby a pro svůj perfekcionismus se dostává do stresu. Čas od času se to projevuje „přehřátím“ a neschopností zpracovávat další informace. Emoce jsou u ní stejné intenzivní jako její trávicí oheň. Má silnou snahu o uspokojení svých žádostí a pokud se jí to nedaří podle jejich představ, podléhá zlosti.

Kapha tráví informace pomalu a postupné. K jejich přijetí, strávení a vstřebání potřebuje dostatek času. Jakmile je však zpracuje, uchovává si je natrvalo v paměti. Nerada mění své názory a postoje. Podobnou stálostí se vyznačuje i v citech, což vede často k emocionální připoutanosti.

Zákon akce a reakce funguje totiž i opačným směrem to, co se snadno z rovnováhy vychýlí, relativně snadno se do ní též navrací, a to, co se dá vychýlit jen ztěžka, se do ní rovněž obtížněji vrací.

Nejsnáze vychýlitelná z rovnováhy je tedy Váta. Protože je nejpohyblivější, vede ostatní dóši. Je prvotní příčinou všech nemocí. Znamená to, že i tam, kde se projevují příznaky nemoci typu Pitta nebo Kapha, muselo nejprve dojít k narušení rovnováhy dóši Váta. Proto jsou lidé typu Váta obecně nejnáchylnější k onemocnění. Nejobtížněji se vychyluje z rovnováhy Kapha. Je proto ztělesněním harmonie a zdraví. Tomu odpovídá i ájurvédská klasifikace nemocí, jež rozlišuje na 80 nemocí typu Váta, 40 onemocnění typu Pitta a 20 chorob typu Kapha.

Nerad bych, aby se lidé, u nichž převažuje typ Váta, domnívali, že s jejich vrozenou konstituci je postihla i jakási nepřízeň osudu. Zákon akce a reakce funguje totiž i opačným směrem to, co se snadno z rovnováhy vychýlí, relativně snadno se do ní též navrací, a to, co se dá vychýlit jen ztěžka, se do ní rovněž obtížněji vrací.

K prvním příznakům zvýšené Váty patří např. praskání v kloubech, bolesti a ztuhlost kloubů a kříže, křehkost a lomivost nehtu, zvýšená suchost a padání vlasů, vysušená a drsná pokožka, tmavá, tuhá stolice, křeče končetin apod.

Sejde-li se u člověka s převažující konstitucí Váta najednou několik faktoru jako je nástup chladných, větrných podzimních dnu, zvyk jíst dvakrát denné pečivo a syrovou zeleninu a pit čemý čaj, zvýšení Váty se zaručené ohlási již po krátké dobé. Nevěnuje-li mu člověk pozornost, rozvoj příznakú bude pokračovat napr. poruchami zažívání, zácpou, nespavostí, zvýšenou úzkostlivostí, zmäteností a depresivitou, praskáním pokožky, oslabením čichu a chuti, vysycháním v ústech, únavou atd. S přibývajícími léty se u človéka mohou projevit príznaky atrofických změn prevážených trvalými bolestmi, ischias, znecitlivéní končetin, třes, nebo i ztráta pohyblivosti či částečné ochrnutí.

Prvními projevy zvýšené Pitty je obvykle pálení rtů, očí, kůže a kožní ekzémy, pálení žáhy, zvýšená žízeň a potivost, podrážděnost a výbušnost, žlutá, řídká stolice a sklon k průjmu.

Pro člověka, v jehož konstituci převládá Pitta, bývá kritické horké léto. Spojí-li se s přílišnou aktivitou, stresem, pálivou stravou, pitím kyselého vína nebo tvrdého alkoholu, dojde k akumulaci Pitty.

Zanedbání prvních signálu jejího zvýšení má za následek záněty všech druhů, horečky, vredy, chronický průjem a stolici žlutozelené barvy, žloutenku a ruzná infekční onemocnéní.

Člověk převažující konstituce Kapha se nejobtížněji „probouzí ze zimního spánku“. Když vlhké a stále ješte chladné jaro nalezne Kaphu dopoledne u televize, jak pořádá už druhý dort se šlehačkou, ohlásí se s největší pravděpodobností takové příznaky jako je zvýšená spavost i za dne, nechutenství, bělavá barva stolice i moči, pocit tíže v těle, zejména na prsou, „těžká hlava“, otupělost apod.

Zanedbané příznaky vedou k rozvoji ruzných chronických onemocnění, jako je např. chronická rýma, bronchitída, diabetes, obezita, zvýšené riziko koronálních onemocnéní atd.

Prvním krokem ke spokojenému, zdravému životu je tedy seznámení se svou vrozenou konstitucí. Zná-li človek svoji konstituci, má to mnoho výhod, neboť to umožňuje: přiblížit se k ideálnímu stavu svého zdraví, naplnit svj tvůrčí potenciál, lépe pochopit sebe sama i druhé, a zvolit si vhodný životní styl i stravu. Usnadňuje to předcházení nemocem a, pokud se nemoc přeci jen projeví, výrazně to urychlí uzdravení.

10: K čemu nás předurčují dóšy?

DR.GEORGE EASSEY: ESENCE ÁJURVÉDY

George Eassey (1955-2013) získal mezinárodní uznání jako “průkopnický velvyslanec ajurvédy”. Pochádzí z Keraly v jižní Indii z rodiny s bohatou lékařskou tradici. V sedmnácti letech sa stal žákem Gurua Nityia. Pozdejí pobýval v USA, kde dokončil studia pod přímým vedením Dr. Vasanta Lady, nejuznávanějšího učitele ajurvédy na Západě. V roce 1985 mu byla nabídnuta příležitost pracovat se světoznámým lékařem a publicistou Dr. Deepakem Choprou. Místo toho se rozhodl pokračovat ve studiu čínske mediciny v Novém Mexiku a v neformálním studiu tradiční ajurvédy v jižní Indii. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku. 

Knihu zakoupíte na stránkách vydavetelství Fontana >>

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


DR.GEORGE EASSEY
AJURVÉDSKY LÉKAŘ A AUTOR

DR.GEORGE EASSEY

Označován jako "průkopnický velvyslanec ajurvédy", patří k první generaci lékařů a učitelů, kteří představili moderní ajurvédu západu. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku.

SEA EYMERE
FOTOGRAF

SEA EYMERE

Narodila se a vyrůstala v Paříži, no její pohled pořád směroval za obzor. Město, které ji vychovalo bylo její trampolína do velkého světa, kterým proléta s francouzským šarmem. Je inspiratívní sledovat jí.

+

ayurveda trails pvt | © 2018