NAMASTE!
Ajurvéda   |   ESENCE AJURVÉDY

33: Ajurvéda a tradiční čínská medicína

DR.GEORGE EASSEY

Ájurvéda a tradiční čínská medicína si ještě před zhruba sedmi stoletími byly velmi blízké.

Ke studiu čínské medicíny mě přivedla touha po rozšíření obzoru. Chtěl jsem srovnat to, o čem dnes vím, že se srovnat ve skutečností nedá. Ájurvéda a tradiční čínská medicína si ještě před zhruba sedmi stoletími byly velmi blízké. Nejlepším dochovaným svědectvím o vlivu Ájurvédy na čínskou medicínu jsou zápisky čínského cestovatele Pahiana, jenž studoval na starověké univerzitě v Takšašile.

Takšašila a Nálada byly považovány za světová střediska vzdělanosti své doby. Studovali na nich i čínští lékaři. Buddhističtí mniši, cestovatelé a obchodníci šířili znalosti Ájurvédy do Tibetu přes Tibet se dostávaly do Číny. Spojitosti obou lékařských systémů se dnes v historických kořenech tradiční čínské medicíny lze jen těžko dopátrat, neboť naprostá většina buddhistických chrámů a odkazů na buddhistickou vzdělanost podlehla zkáze za komunistické vlády. V době silného vlivu Buddhova učení se navzájem podobal např. způsob ájurvédské a čínské pulzní diagnostiky. Dnes se tato metoda v obou systémech liší. Nejdůležitější ale je, že čínská medicína v té době ještě pracovala s duchovním aspektem lidského bytí. Dnes se o něm nikde nezmiňuje. V čínské lékařské literatuře je téměř nemožné najít informace o tom, jak významnou roli sehrát v rozvoji čínské medicíny buddhismus.

V roce 1990 jsem končil poslední ročník čtyřletého magisterského studia na San Francisco College of Acupuncture. V ročníku nás bylo přes třicet studentů a malá skupina z nás se chystala na praxi v Číně. Asi tři roky jsem docházel na hodiny čínštiny. Jazyk mi připadal značně neproniknutelný, ale mám dodnes veselé vzpomínky na naši učitelku, paní Lilly Čchen. Snažila se nás při hodinách přimět, abychom zpívali čínské operní árie. Velice jsem se do Číny těšil v naději, že se mi tam podaří objevit rozměr čínské medicíny, o němž po celou dobu studia nepadla ani zmínka. Moje nadšení vyvolal dokumentární pořad BBC nazvaný „Sto životů“. Ukazoval starého doktora v zapadlé vesnici kdesi v čínském vnitrozemí, který měl velké úspěchy při léčbě mentálních poruch. Používal nejen byliny, ale pracoval také s duší. Jeho způsob komunikace s pacienty mi v mnohém připomínal to nejlepší, s čím jsem se setkal v Indii u ájurvédských doktorů. Druhý den jsem běžel do školy a ptal se všech našich čínských profesorů, jestli náhodou o něm neví. Žádný z nich o něm neslyšel. Nezbývalo mi tedy, než doufat, že ho někde v Číně objevím.

Mám k tradiční čínské medicíně úctu a jsem přesvědčen o její účinnosti. Tvrdím ale, že nepřítomnost duchovního aspektu je její slabou stránkou.

Pak přišly události na Ťien-jan-menskéhu náměstí. Znamenalo to konec našich plánů na výjezd do Číny. Prožíval jsem tu hrůzu v bolestí v srdci a překvapilo mě, jak se škola přes události přenesla víceméně s lhostejnou mlčenlivostí. 

Aby si absolventi školy mohli otevřít vlastní praxi, osnovy školy obsahovaly anatomii fyziologii apod. Tento základ teprve umožňoval získání statutu tzv. poskytovatele primární lékařské péče. První dva roky na škole se proto spíše podobaly studiu západní medicíny a mnohé přednášky probíhaly na statní univerzitě. Světlou postavou mezi mnoha nepřístupnými a tvrdými přenášejícími byl Korejec, doktor Kim, jenž nás učil základům akupunktury. Vždycky nás dokázal v obtížných chvílích povzbudit. Měl sobě citlivost dobrého učitele a pro mne byl v mnohém inspirací. V vzpomínám si že mne nabádal, abych se po skončení školy vrátil k Ájurvédě. „Je to velká tradice“, řekl mi tenkrát. „Neboj se, dokážeš to", dodal pak ještě. Mnohokrát jsem si pak na jeho slova vzpomněl.

 Teprve klinická část studia znamenala výrazný obrat. Setkal jsem se tam se zkušenými učiteli, kteří do výuky vkládali celou svou duši. Nejvýraznější postavou mezi nimi byl doktor Yeh, jeden ze špičkových sanfranciských kardiologů. Vystudoval čínskou i západní medicínu. Později jsem měl možnost se přesvědčit, jak své kardiologické praxi využívá to nejlepší, co tradiční medicína nabízí. Jeho hodiny byly skutečnou ukázkou integrace západní a východní medicíny. Vyučoval s vysokou erudicí a se zápalem. Informace na nás doslova chrlil a dával nám daleko víc, než jsme mohli vstřebat. Později se z nás stali přátelé. Před čtyřmi lety jsem ho pozval k jeho první návštěvě Indie, kde vystoupil na mezinárodní konferenci a celostní medicíně.

Mám k tradiční čínské medicíně úctu a jsem přesvědčen o její účinnosti. Tvrdím ale, že nepřítomnost duchovního aspektu je její slabou stránkou. Teprve v okamžiku, kdy si Čína začne vážit lidského života, ctít duchovní hodnoty a s odvahou je uplatňovat, nabude její medicína znovu celistvosti. Nedokáži si však představit, že by to bylo možné  aniž by Tibet, získal opět svobodu. Necítím, že bych měl čínskou medicínu do doby, než se tak stane, propagovat.

Nikdy jsem netvrdil, že Ájurvéda má dokonalý recept na všechno. Určitě ale ví, jak učinit lidskou duši šťastnou. Ví, jak pomoci člověku, aby si uvědomil krásu duše. Z této krásy se teprve rodí moudrost. Moudrost nám umožňuje činit správná rozhodnutí tak, abychom ostatním lidem mohli ulevit od bolesti a utrpení. Pomáhat duši člověka je  posláním medicíny. Duše člověka trpí, když ji opomíjíme.  A člověk nepřestane trpět nemocemi, dokud svoji duši nepřizve k procesu léčení. Každý lékařský systém musí dorůst k tomuto poznání, aby mohl skutečně sloužit člověku. Musí k tomu dojít v Evropě, Americe i Číne. 

33: Ajurvéda a tradiční čínská medicína

DR.GEORGE EASSEY: ESENCE ÁJURVÉDY

George Eassey (1955-2013) získal medzinárodní uznáni jako “průkopnický velvyslanec ajurvédy”. Pochádzí z Keraly v jižní Indii z rodiny s bohatou lékařskou tradici. V sedmnácti letech sa stal žákem Gurua Nityia. Pozdejí pobýval v USA, kde dokončil studia pod přímým vedením Dr. Vasanta Lady, nejuznávanějšího učitele ajurvédy na Západě. V roce 1985 mu byla nabídnuta příležitost pracovat se světoznámým lékařem a publicistou Dr. Deepakem Choprou. Místo toho se rozhodl pokračovat ve studiu čínske mediciny v Novém Mexiku a v neformálním studiu tradiční ajurvédy v jižní Indii. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku. 
Knihu zakoupíte na stránkách vydavetelství Fontana >>

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


DR.GEORGE EASSEY
AJURVÉDSKY LÉKAŘ A AUTOR

DR.GEORGE EASSEY

Označován jako "průkopnický velvyslanec ajurvédy", patří k první generaci lékařů a učitelů, kteří představili moderní ajurvédu západu. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku.

SEA EYMERE
FOTOGRAF

SEA EYMERE

Narodila se a vyrůstala v Paříži, no její pohled pořád směroval za obzor. Město, které ji vychovalo bylo její trampolína do velkého světa, kterým proléta s francouzským šarmem. Je inspiratívní sledovat jí.

+

ayurveda trails pvt | © 2018