NAMASTE!
Ajurvéda   |   ESENCE AJURVÉDY

24: Tajemství čavanapráše a rasájany

DR.GEORGE EASSEY

LEGENDA O SVĚTCI ČAVANOVI

Součástí známého eposu Mahábhárata je i legenda o světci jménem Čavana. Podle této legendy se Čavana narodil předčasně a jako dítě byl neduživý, podle čehož dostal i své jméno. Sánkrtské slovo čavana znamená „degerativní změny v těle“.

Jedna verze legendy praví, že světec seděl po mnoho měsíců bez hnutí v meditaci na břehu jazera. Celé tělo měl pokryté prachem a hlínou a prosvítali mu pouze oči. Do místa, kde se zdržoval, zavítala náhodně královská dcera Sukanjá. Zahlédla dva zářící body a ze zvědavosti do nich píchla trnem, až z nich vytryskla krev. Světcova meditace byla k jeho velké nelibosti přerušena. V návalu zlosti Čavana přivolal na princeznina otce, krále Šarjatiho, kletbu. Kdyš se král dozvěděl, co se stalo, bez měškání se vypravil za světcem, aby se ho pokusil udobřit. Čavana se do králova příjezdu uklidnil. Když ho král požádal odpuštění, souhlasil, že kletbu odvolá, ale pouze za podmínky, že mu král dá svoji dceru za ženu. Král stárnoucímu světci vyhověl. Po nějaké době do Čavanova domku zavítala dvojčata Ašvini Kumára, dvojice božských lékařů. Čavanovi podali zazračný lék navracející mladost. Po jeho požití nabyl zestárlý a zesláblý světec znovu takové vitality a síly, že se stal, jak uvádí Čaraka,“přitažlivým pro ženy a žil dlouhý život plný radosti“.  

„Užíváním rasájany amalaki člověk získá sílu a houževnatost. Bude pevný jako hora a odolá všem nemocem, ať již způsobeným bakteremi nebo jinými vnějšími vlivy. Díky takto nabyté nepřemožitelnosti se stane přitažlivým.“ Čaraka

Tato legenda je také součástí Rig védy. Velmi sugestivně popisuje blahodárné účenky léku, jenž byl po světci Čavanovi pojmenován Čavanapráš. Čavanapráš je nejstarším a nejpopulárnějším omlazujícím přípravkem, jehož se používa již nejméně čtyři tisíciletí let při léčbě degenerativních onemocnění, stavů vyčerpanosti, při slabosti a zchátralosti organizmu.

Čaraka sanhíta uvádí, že užívání Čavanapráše zlepšuje paměť, zvyšuje tělesnou energii a lesk pokožky, celkově posiluje organizmus, prodlžuje život, zlepšuje tonus smyslových orgánů, zvyšuje potenci a posilije zažívaní.

PODLE ČARAKY JE ČAVANAPRÁŠ OBZVLÁŠŤ UŽITEČNÝ: 
  1. při onemocnéních dýchací soustavy
  2. při chorobách kardiovaskulární soustavy
  3. při ochablosti reprodukčních orgánů (jako sexuální tonikum)
  4. při katabolických onemocněních 
  5. jako výživa pro děti
  6. jako omlazujíci prostředek   

Výsledky moderních vědeckých výzkumů potvrzují prospěšné účinky tohoto připravku.

Kupříkladu klimatické studie účinků Čavanapráše na podvýživu a z ní vyplývajících u dětí ve věkovém rozmezí 5 - 12 let ukazují, že ani o Čavanově neduživosti v dětství se navyskytuje v legendě náhodně. Pro zmíněné studie byly vybrány děti podvyživené, s podváhou, se špatně vyvinutými svaly, bledé, trpíci chudokrevností a vykazujiící známky ochablosti. Po pravidelném užívaní Čavanapráše se u všech dětí projevilo výrazné zvýšení hladiny hemoglobinu a mírný nárůst tělesné váhy. Byly zjištěny výborné účinky připravku na horečnaté stavy dětí a výrazné antiparazitické účinky. Ďalší studie ukazují, že Čavanapráš je vynikajícím preventtívně léčebným prostředkem a osteoporózu. Pro někoho bude možná překvapivé zjištění, že Čavanapráš se jeví jako velmi účinný podpůrný lék při tuberkulóze. Klinická zjištění po 6 - 12 měsících sledovaní pacientů s tubrlukózou užívajících Čavanapráš prokázala pozoruhodné zlapšení při nárůstu tělesné váhy a při zmírnění příznaku jako je kašel, zahlenění, vykašlávání krve, dušnosť, horečka, bolesti, slabosť, chuť k jídlu, podráždění tračníku, anémie a otoky.

Čavanapráš se také používa k nápravě tzv. iatrogenických stavů, to je onemocnění přivozeno negativními vedlejšími účinky léků.

Hlavní složkou tohoto jedinečného připravku je bylina amalaki (Emblica officinalis). Podrobnosti o ní uvádím v kapitole „Rostlina, jež skanula z očí bohyně“. K ní si pŕřidávají další byliny vo formě odvaru, tukové substance ghí (přečištěné máslo) nebo olej a surový třtinový cukr, jemuž se říka šarkara. Dalšími přísadami je med, několik druhů koření a aromatické byliny.Ghí má konzervační účinek a slouži  organismu jako vodič pro léčebné složky přípravku. Cukr zde nehraje pouze roli sladidla, nýbrž léku. Surový cukr má chladivé účinky, obsahuje řadu důležitých minerálů a podporuje výstavbu tkání. Kdo měl někdy možnost ochutnat skutečný survý cukr, ví, že jeho sladkost je chuťově rozmanitá a že se spíše podobá dobrému medu než rafinovanému bílému cukru.

Připrava Čavanapráše je zdlouhavý proces, při němž se nejprve usuší a na jemný prášek rozrmelou přidatné byliny, z nichž se připraví odvar. Havní složka – plody amalaki – se obohacuje bylinnými parami tohoto odvaru. Pevné části ovoce se posléze vyjmou. Do směsi se pak přidá cukr a celá směs se pomalu na mírnem ohni vaří za stálého míchání až do dosažení džemovité konzistence. V posledním stádiu se přidává ghí tak, aby směs byla homogenní. Po zchlazení je čavanapráš obohacen medem a úplně naposled ochucujícími složkami.

Narazíte–li na Čavanpráš obsahujíci konzervační složky, vězte, že se jedná o napodobeninu, většinou určenou pro západní trh. Tradičním způsobem připravený Čavanapráš má nejen vysokou preventiv léčbnou hodnotu, ale také výbornou chuť. Už v okamžiku, kdy si ho dáte na jazyk, musí potěšit vaše smysly svojí plnou bohatou, sladko-nakyslo-kořeněnou, prohřívající (ale ne hrubou) chutí. Za poslední léta jsem ochutnal možná třicet až čtyřicet druhů Čavanapráše od různých výrobců. Ty, které mne upokojily, bych možná spočítal na prstech jedné ruky.

24: Tajemství čavanapráše a rasájany

DR.GEORGE EASSEY: ESENCE ÁJURVÉDY

George Eassey (1955-2013) získal mezinárodní uznání jako “průkopnický velvyslanec ajurvédy”. Pochádzí z Keraly v jižní Indii z rodiny s bohatou lékařskou tradici. V sedmnácti letech sa stal žákem Gurua Nityia. Pozdejí pobýval v USA, kde dokončil studia pod přímým vedením Dr. Vasanta Lady, nejuznávanějšího učitele ajurvédy na Západě. V roce 1985 mu byla nabídnuta příležitost pracovat se světoznámým lékařem a publicistou Dr. Deepakem Choprou. Místo toho se rozhodl pokračovat ve studiu čínske mediciny v Novém Mexiku a v neformálním studiu tradiční ajurvédy v jižní Indii. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku. 

Knihu zakoupíte na stránkách vydavetelství Fontana >>

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


DR.GEORGE EASSEY
AJURVÉDSKY LÉKAŘ A AUTOR

DR.GEORGE EASSEY

Označován jako "průkopnický velvyslanec ajurvédy", patří k první generaci lékařů a učitelů, kteří představili moderní ajurvédu západu. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku.

SEA EYMERE
FOTOGRAF

SEA EYMERE

Narodila se a vyrůstala v Paříži, no její pohled pořád směroval za obzor. Město, které ji vychovalo bylo její trampolína do velkého světa, kterým proléta s francouzským šarmem. Je inspiratívní sledovat jí.

+

ayurveda trails pvt | © 2018