NAMASTE!
Ajurvéda   |   ESENCE AJURVÉDY

32: Ajurvéda a homeopatie

DR.GEORGE EASSEY

Homeopatie mi připadá jako hudba: jemná, přirozená a proto krásná a účinná.

V šesté třídě jsem dostal svůj první dopis. Pošta mi přišla do školy a veliká obálka se známkami a razítkem hlavního města Trivandrum mě v očích mých spolužáků vynesla do oblačných výšin. Stal jsem se hrdinou dne, protože dostávat poštu znamenalo být velký. Byl jsem sám na sebe patřičně hrdý. Aniž bych předtím komukoli co řekl, napsal jsem si na homeopatický institut o přihlášku do korespondenčního kurzu. Když jsem se dopisem chlubil doma, otec se nejprve smál. Protože však homeopatii sám věřil – ve skutečnosti jí dával přednost před Ájurvédou - podpořil mne. Vždycky, když jsem potřeboval odeslat svoje odpovědi, dal mi potřebných pár rupií na známku.

Homeopatie mi od dětství připadala tajemná a vědecká zároveň. V naší rodině a okruhu blízkých přátel bylo homeopatů hned několik. Jeden z nich, strýček Abraham, maminčin bratr, bydlel tehdy v horské džungli. Když mi bylo osm let, v touze po dobrodružství jsem utekl z domova a směřoval právě k němu. Džungle mne nesmírně lákala. Jel jsem přes noc vlakem, pak džípem a ještě jsem musel jít asi dvě hodiny pěšky.  Někdo z našeho rozvětveného příbuzenstva mne našel ještě dřív, než jsem stačil dorazit do strýčkova domku. Nic to ale nezměnilo na tom, že návštěvy u něj jsem se i potom vždycky těšil.

Strýček byl nejen výborný homeopat, jenž léčil i velmi komplikované případy, ale také skvělý hudebník. Když se zrovna nevěnoval nějakému pacientovi nebo nemíchal léky, usedl na zem a na zkřížené nohy si položil bulbul, jednoduše vypadající strunný nástroj, a hrál. Protože se také věnoval dramaturgii, scházeli se u něj často různí malíři, dramaturgové, herci a hudebníci. Dotek tónů jeho bulbulu byl vždycky pohlazením pro duši a léky, které připravil, přinášely lidem rychlou úlevu … Snad proto mi dodnes homeopatie připadá jako hudba - jemná, přirozená a proto krásná a účinná.

V pozdějších letech jsem homeopatii studoval jako svého koníčka. Se strýčkem Abrahamem jsme strávili mnoho hodin diskusemi nad homeopatickou literaturou. Sledoval všechnu dostupnou literaturu v oboru. Při jedné návštěvě mi řekl: „Jestli si myslíš, že něco víš o homeopatii, tak se podívej na tohle“. S obdivným důrazem přede mě položil jakousi tlustou knihu.  Bylo to klasické dílo německé homeopatie.

Někteří lidé se při léčbě homeopatiky setkali s tím, že se jejich příznaky ještě vystupňovaly, místo aby přišla očekávaná úleva. Na homeopatii tudíž pohlížejí s obavami a nedůvěrou. Na vině nejsou homeopatické léky, nýbrž jejich použití bez znalosti konstituce a stavu daného člověka. Všem studentům homeopatie doporučuji, aby se seznámili s knihou Dr. Bhattačárti „Tridóša a homeopatie“. Je to dílko nevelké objemem, ale obrovské svým významem. Vyšlo v USA v roce 1995. Objevíte v něm to, co chybí běžně aplikované homeopatii – vztah pěti základních prvků k homeopatickým lékům.

Váta je součinností éteru a vzduchu, Pitta ohně a vody a Kapha vody a země.  Byliny stojící u základu homeopatických léků se skládají z týchž živlů. 

Dóši Váta, Pitta a Kapha určující konstituci člověka jsou tvořeny těmito pěti prvky. Váta je součinností éteru a vzduchu, Pitta ohně a vody a Kapha vody a země.  Byliny stojící u základu homeopatických léků se skládají z týchž živlů. Má-li bylina převahu ohně a vody, zvyšuje dóšu Pitta. Stejně tak homeopatikum odvozené od této byliny. Pro člověka převažující konstituce Pitta trpícího nějakým zánětlivým onemocněním nebude tedy tento lék vhodný ani v tom případě, že je podle indikací určen na zmírnění zánětlivých stavů. Tomuto člověku se naopak po požití daného léku může stav ještě vystupňovat. Knížka Dr. Bhattačárji vysvětluje, jaké prvky a v jakých poměrech jsou obsaženy v jednotlivých bylinách, a která homeopatika jsou tudíž vhodná pro jednotlivé konstituční typy. Je to vynikající syntéza Ájurvédy a homeopatie. Ukazuje, jak se vyvyrovat nežádoucích účinků způsobených nesprávným použitím homeopatických léků.

Dnes homeopatii sám v některých případech používám, zejména u dětí, kde rychle koriguje jednoduché problémy. Je to prostý, a přitom účinný způsob, jenž umožňuje práci s tvůrčí energií našeho organismu. Jsem rád, že se i v Čechách tato užitečná věda rozšiřuje.

32: Ajurvéda a homeopatie

DR.GEORGE EASSEY: ESENCE ÁJURVÉDY

George Eassey (1955-2013) získal medzinárodní uznáni jako “průkopnický velvyslanec ajurvédy”. Pochádzí z Keraly v jižní Indii z rodiny s bohatou lékařskou tradici. V sedmnácti letech sa stal žákem Gurua Nityia. Pozdejí pobýval v USA, kde dokončil studia pod přímým vedením Dr. Vasanta Lady, nejuznávanějšího učitele ajurvédy na Západě. V roce 1985 mu byla nabídnuta příležitost pracovat se světoznámým lékařem a publicistou Dr. Deepakem Choprou. Místo toho se rozhodl pokračovat ve studiu čínske mediciny v Novém Mexiku a v neformálním studiu tradiční ajurvédy v jižní Indii. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku. 
Knihu zakoupíte na stránkách vydavetelství Fontana >>

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


DR.GEORGE EASSEY
AJURVÉDSKY LÉKAŘ A AUTOR

DR.GEORGE EASSEY

Označován jako "průkopnický velvyslanec ajurvédy", patří k první generaci lékařů a učitelů, kteří představili moderní ajurvédu západu. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku.

SEA EYMERE
FOTOGRAF

SEA EYMERE

Narodila se a vyrůstala v Paříži, no její pohled pořád směroval za obzor. Město, které ji vychovalo bylo její trampolína do velkého světa, kterým proléta s francouzským šarmem. Je inspiratívní sledovat jí.

+

ayurveda trails pvt | © 2018