NAMASTE!
Ajurvéda   |   ESENCE AJURVÉDY

29: Prosím, probuďte se!

DR.GEORGE EASSEY

Ve své podstatě nepotřebujeme ve skutečnosti nic víc, než prostě naslouchat svému srdci.

Na přednášce v Prievidzi jsem pocítil potřebu „vyjádřit něco, co všichni v hloubi duše ví a co v sobě touží probudit.“ Podělil jsem se toho večera se svými přáteli o následující příběh. Je to příběh zrovna tak z jógy jako z Ájurvédy. Je zároveň průzračným důkazem toho, že jsme všichni ve své podstatě stejní a nepotřebujeme ve skutečnosti nic víc, než prostě naslouchat svému srdci.

Když jsem vyrůstal, byl v mém rodném státě velmi populární filozof a jógín rí Vivékánánda. Všichni, kdo se zabývají jógou, by měli znát jeho učení. Pamatuji si, jtak mne po příjezdu do USA v sedmdesátých letech doslova šokovalo, že lidé, kteří zde léta cvičí jógu a dokonce ji učí, ani neslyšeli jméno tohoto velikána. V Indii ho považujeme za největší novodobou autoritu. Jeho dílo „Rádža jóga“ neboli „Královská jóga“ je základní čítankou adeptů jógy stejně tak jako Patáňdžaliho jógasútrya. Postupem času jsem zjistil, že mnozí učitelé jógy na Západě o něm nehovoří ze zcela praktického důvodu - mají strach, že by mohli přijít o svoje žáky. 

 

Když mi bylo asi tŕináct let, jednoho dne se na naší školní zdi objevil z ničeho nic nápis „Prosím, nespěte příliš dlouho – probuďte se!“, stálo tam naléhavě velkými písmeny. Přečetl jsem si to a běžel do školy. Sám jsem měl pocit, že jsem určitě vzhůru, a tak jsem se v duchu ptal, proč se to tam píše. Tutéž otázku jsem položil i našemu učiteli. Učitel se usmál: „Jsem rád, že ses na to podívall.“ „Ale co je na tom významného?“, ptal jsem se. „Jsi vzhůru, už ses probral?“, opáčil s úsměvem. „No, vstal jsem ráno z postele a jsem tady, takže vzhůru jsem“, povídla jsem. Učitel byl moudrý a vysvětlil mi, že se to týká našeho způsobu myšlení. „Musíš se probudit v hloubi své duše“, řekl mi. Nechápal jsem: „Ale co mám v sobě probudit?“ Učitel byl trpělivý a laskavý: „Až ti skončí dneska vyučování, běž na nejbližší zastávku autobusu a zeptej se lidí, kteří tam čekají, zda nepotřebují pomoci.“ Když skončila škola, udělal jsem přesně to, co mi učitel řekl. Šel jsem na zastávku a každého se zeptal, jestli nepotřebuje pomoci. 

Většina lidí se na mne dívala překvapeně a vrtěla hlavou, že ne. Jak by jim asi malé dítě držící pod paží nějaké školní věci mohlo pomoci, mysleli si nejspíš. Byli tam ale dva lidi, starý muž a těhotná žena, kteří moji pomoc potřebovali. Byli dokonce rádi, že jsem se jich zeptal. A ten starý pán mi pak povídal: „Jsem ti moc vděčný, že sis, přečetl ty verše od Vivékánándy, co se tu všude objevují.“ Šel jsem domů s hřejivým pocitem zadostiučinění, že jsem pochopil, co mi můj učitel snažil vysvětlit.

 

„Nejlepší způsob léčení je, posadíte-li se vedle člověka a nasloucháte mu. Když vyslechnete, co ho trápí, a podělíte se s ním o svoje myšlenky.“  Čaraka 

Alespoň občas bychom se měli lidí okolo sebe zeptat, jestli nepotřebují pomoci. Všechno, co jsme a co máme, nemá smysl, když to nedokážeme nikomu dát. To platí i o úsměvu, jenž jsme dostali do vínku, i to je posláním Ájurvédy. Naslouchat srdci druhého, naslouchat jeho myšlenká, ať už jsou sladké, nebo smutné. Otec Ájurvédy Čaraka napsal před tisíci lety: „Nejlepší způsob léčení je, posadíte-li se vedle člověka a nasloucháte mu. Když vyslechnete, co ho trápí, a podělíte se s ním o svoje myšlenky.“ Musíte ale vědět, že ten člověk je vaším blízkým, ve smyslu blízkosti duše, že je vlastně vaší součástí. Pak to bude rozhovor od srdce k srdci. To je způsob léčení, který učí Ájurvéda. Vaše duše se skládá z těchto posvátných myšlenek Ájurvédy. Máte jimi naplněné srdce proto, abyste se jim věnovali, zabývali se jimi a probudili se do nich. Prosím, nespěte už a probuďte se!

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


DR.GEORGE EASSEY
AJURVÉDSKY LÉKAŘ A AUTOR

DR.GEORGE EASSEY

Označován jako "průkopnický velvyslanec ajurvédy", patří k první generaci lékařů a učitelů, kteří představili moderní ajurvédu západu. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku.

SEA EYMERE
FOTOGRAF

SEA EYMERE

Narodila se a vyrůstala v Paříži, no její pohled pořád směroval za obzor. Město, které ji vychovalo bylo její trampolína do velkého světa, kterým proléta s francouzským šarmem. Je inspiratívní sledovat jí.

+

ayurveda trails pvt | © 2018