NAMASTE!

Kdysi v začátcích svých studií v USA jsem jednomu svému učiteli patologie položil otázku, co to je zdraví a co je to nemoc.

Na můj dotaz se zatvářil nešťastně: „Vždyť jsme si to vysvětlovali“, povídá. „Běž do knihovny a tam si to najdi.“ Cítil jsem se podvedený. Jako student lékařské fakulty se přece mohu zeptat na to, co mi není jasné...

Rozmrzelý jsem seděl v knihovně, když se objevil můj přítel z Keraly, Francis. Francis je uznávaný odborník v oboru nukleární medicíny a biochemie a tehdy působil jako profesor na Stanfordove univerzitě. „Vypadáš nějak sklesle“, usmál se na mně. „Hledám, co to je choroba“, odvětil jsem ponuře. Na celé kolo se rozesmál. Nechá­pal jsem, co ho na mojí odpovědi tak pobavilo. „V tom případě tady mám něco přímo pro tebe“, povídá, a vytáhl z tašky dvojjazyčný sánskrtsko-anglický svazek. Byl to klasický spis ájurvédské medicíny Mádhava nidhána (Patologie a symptomatologie nemocí v Ajurvéde). Byla vydána v Belgii.

Po mnoha letech života na Západě mám stále naléhavější pocit, že bych na přednáškách měl vysvětlovat vlastně jen jedinou věc - co je to zdraví. Každý z nás by měl mít odvahu tuto otázku důkladně prozkoumat.

Půjčil jsem si knihu nejprve na pár týdnů. Pak na tři měsíce. Bylo to pro mne fascinující čtení. Hovořilo se v ní o podstatě nemocí. Podrobně tam bylo popsáno, proč nám musí dobře fungovat zažívání a vylučování, abychom si udrželi zdraví. Vysvětlení bylo naprosto logické a nad slunce jasné. To hlavní však teprve přišlo: ke zdraví potře­bujeme schopnost usmívat se jako nevinné dítě. Autor hovořil o úsměvu vycházejícího z hloubi naší bytosti. Vysvětloval, že ztráta úsměvu znamená ztrátu zdraví. Při čtení těchto řádků se mne zmocnilo vzrušení - cítil jsem, že jsem na stopě úžasného poznání...

Vzal jsem knihu a pospíchal s ní do školy, abych pasáž o zdraví ukázal svému učiteli patologie. „Tohle je z knihov­ny. Univerzitní knihovny“, schválně jsem zdůraznil slo­vo „univerzitní“, když jsem mu otevřenou knihu podával. Podíval se do ní a po chvíli se zmohl se pouze na jediné: „To snad není možné!“ Chvíli knížku bezradně převracel v ruce. Nevěděl, co by mi v té chvíli řekl. Zanedlouho jsem univerzitu opustil. Když univerzita ztratí schopnost učit, ztratila všechno. Protože krása univerzity spočívá v tom, že učí pravdu. Je jedno, odkud myšlenky pocházejí, důležitá je jejich moudrost.

Po mnoha letech života na Západě mám stále naléhavější pocit, že bych na přednáškách měl vysvětlovat vlastně jen jedinou věc - co je to zdraví. Každý z nás by měl mít odvahu tuto otázku důkladně prozkoumat. Sám pro sebe a pro svoje děti. Jak jinak chceme žít šťastně? Často ke mně přicházejí studenti medicíny. Když se jich zeptám, co je zdraví, jsou v rozpacích. Není to jejich vina, na lékařských fakultách jim to nevysvětlili.

Ajurvéda hovoří o zdraví ve verších. Je tomu tak proto, aby si student mohl všechno důležité snadno a trvale zapamatovat. Popis zdraví je básní o harmonii. Hlavním výra­zem je tu sánskrtské slovo „sama“ což znamená „rovno­váha“.

 • Nejprve se hovoří o rovnováze tří dóš - Váta, Pitta a Kapha. To jsou základní biologické principy ovládající fungování organismu.
 • Pak je řeč o rovnováze tělesných ohňů. Myslí se tím metabolické spalování na všech úrovních trávení a vstřebávání živin, ale také „trávení informací“, chápání.
 • Jako třetí se uvádí rovnováha vylučování. Zde se míjí tři způsoby, jimiž se tělo zbavuje zplodin - pot, moč a stolice.
 • Jako čtvrtá je zmiňována rovnováha fungování sedmi tělesných tkání.

Je-li všechno fyzické v rovnováze, přichází to, čemu Ajurvéda připisuje mimořádný význam: slovo „prasan-na“. Prasana znamená vnitřní štěstí. Štěstí naplňující duši. Úsměv nevinného dítěte. Štěstí, jímž by měla vibrovat naše mysl. A nejen mysl - všech našich pět smyslů. I v nich by neustále měla rezonovat krása, z níž povstává pocit štěstí.

Mluvíme zde o štěstí rozprostírající se v celé naší by­tosti až do poslední buňky. To je pátá a nejduležitéjší rov­nováha.

Chci jenom všem, kdo se zajímají o zdraví, připomenout, že pouhá nepřítomnost nemoci ješté nezname­ná zdraví. Clovek může být fyzicky v pořádku, a přesto nemusí být zdráv. Pouze tehdy, žije-li dlouhodobě ve stavu štěstí a rozdává ho druhým, můžeme hovořit o skutečném zdraví.

Zdraví je přítomno, když jsou splněny následující podmínky:

 • všechny tři dóši jsou v dokonalé rovnováze
 • všechny tělesné tkáně dobře fungují
 • všechny tři odpadní produkty se hladce vylučují v normálním množství
 • všechny tělesné dráhy plynule plní svoji funkci
 • tělesný oheň přiměřeně hoří a chuť k jídlu je dobrá
 • všech pět tělesných smyslú funguje přirozeně a přijímá dobré vjemy
 • mysl je harmonická a duše je naplněna štěstím.

Nikde jsem zatím nenašel žádnou dokonalejší definici zdraví ani žádné uspokojivější vysvětlení. Na své první přednášce v Praze jsem se zavázal, že pokud by mí posluchači snad objevili něco lepšího, sundám si před nimi boty a půjdu bos do Indie... 

13: Co to je zdraví?

DR.GEORGE EASSEY: ESENCE ÁJURVÉDY

George Eassey (1955-2013) získal mezinárodní uznání jako “průkopnický velvyslanec ajurvédy”. Pochádzí z Keraly v jižní Indii z rodiny s bohatou lékařskou tradici. V sedmnácti letech sa stal žákem Gurua Nityia. Pozdejí pobýval v USA, kde dokončil studia pod přímým vedením Dr. Vasanta Lady, nejuznávanějšího učitele ajurvédy na Západě. V roce 1985 mu byla nabídnuta příležitost pracovat se světoznámým lékařem a publicistou Dr. Deepakem Choprou. Místo toho se rozhodl pokračovat ve studiu čínske mediciny v Novém Mexiku a v neformálním studiu tradiční ajurvédy v jižní Indii. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku. 

Knihu zakoupíte na stránkách vydavetelství Fontana >>

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


DR.GEORGE EASSEY
AJURVÉDSKY LÉKAŘ A AUTOR

DR.GEORGE EASSEY

Označován jako "průkopnický velvyslanec ajurvédy", patří k první generaci lékařů a učitelů, kteří představili moderní ajurvédu západu. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku.

SEA EYMERE
FOTOGRAF

SEA EYMERE

Narodila se a vyrůstala v Paříži, no její pohled pořád směroval za obzor. Město, které ji vychovalo bylo její trampolína do velkého světa, kterým proléta s francouzským šarmem. Je inspiratívní sledovat jí.

+

ayurveda trails pvt | © 2018