NAMASTE!
Ajurvéda   |   ESENCE AJURVÉDY

30: To, co jsme dostali zadarmo

DR.GEORGE EASSEY

Prána je životní energie, je to prazáklad všech ostatních energií v přírodě.

Do ordinace pŕichází pacient a stěžuje si na různé trávicí potíže. Někdy je to nechutenství, někdy jen neurčité bolesti po jídle. Někdy dotyčný trpí chronickou zácpou, jindy uvádí, že téměř všechno, co pozře, není schopen udržet v žaludku. Bolesti poisuje jen s obtížemi a tvrdí, že se jejich umístění mění. Po celkom bezvýsledném vyšetření lékař doporučí rutinní testy, jež nic neprokáží. Všechny orgány fungují normálně, krevní obraz je v běžné normě, rentgen ani sonografie nejeví nic pozoruhodného. Pacient si přesto stěžuje.  Bolesti ho sužují tak, že mu znemožňují normální život. Každý lékař už takovou situaci zažil. v lepším případě pacientovi věŕí, ale neví si rady. V opačném případě považuje pacienta za hypochondra, kter si vymášlí. Pacient většinou odchází s prášky na uklidnění, které mu ale od jeho obtíží nepomohou.

Vesmír vznikl z ničeho, ono „nic“, je prána, neuchopitelná, neviditelná pralátka, z níž je utkán život.

V našem těle půsoví energie, jíž rentgen, sonografie, CT ani krevní testy neumí zachytit. Tato energie sa v indické tradici nazývá prána. Číňané ji znají po názvem čchi. Prána je životní energie. Je to prazáklad všech ostatních projevených energií v Přírodě, jež jsou nám známé např. jako gravitace, elektřina, magnetismus atd. V okamžiku, kdy tyto energie zanikají, rozpouštějí se opět do své podstaty - prány. Moderní kosmologie už v minulých desetiletích dosela k závěru, jenž se jeví normálnímu člověku jako paradoxní: Vesmír vznikl z ničeho, jaho fluktuace vykua. Tou první „fluktuací“, prvním záchvěvem energie, jenž rozrezonuje ono „nic“, je právě prána. Prána je neuchopitelná, neviditelná pralátka, z níž je utkán život. Je to dar Života, jenž jsme zadarmo dostali od Stvořitele.

Pohyb této energie v lidském těle Ájurvéda někdy označujeme názvem váju, což znamená vítr. České slovo vánek zde má svůj původ. Váju se u člověka projevuje v pěti podobách, podle toho, jakou funkci plní.

V srdci a hlavě sídlí prána váju, vítr přinášející život. V oblasti hrdla sídlí vítr proudící vzhůru, udhána váju. Všudyprostupující vítr, vjána váju, sídlí hlavně v srdci a kloubech. V oblasti sluneční pleteně a žaludku dlí samána váju, vítr nesoucí oheň. Vylučovací vítr, apána váju, sídlí v podbřišku.

Prána v oblasti hlavy řidí funkce pravé a levé mozkové hemisféry.  Umožňuje normální fungování mozku, zdravou činnost mysli, smyslových orgánů a hlavních nervových center. Ovládá přijímání.

Udhána ovládá hrdlo, řidí činnost hlasivek a umožňuje nám komunkaci a všechny hlasité projevy. Působí směrem vzhůru. Když vidíme batole, jak usilovně zdvíhá při lezení hlavičku, způsobuje to právě udhána.   Vjána je energií ovládajíci krevní oběh i cirkulaci kyslíku. Zajišťuje pohyb a dobrou funkci srdce a plic.

Samána je rovnovážnou energií se spirálovitým tokem. Ŕídí především trávení. Je velmi citlivá na emocionální reakce. Vychyluje ji z rovnováhy jak smutek či zloba, tak extrémní radost. Zejména emocionální stres narušuje její normální proud. Směřuje-li vzhůru, vyvolává zvracení, meří-li naopak dolů, způsobuje leckdy i prudký průjem. Dlouhodobý smutek zapříčiňuje její stagnaci a s ní spojené zažívací obtíže. Ty nemají žádnou hmatatelnou příčinu a nelze je vypozorovat běžnými diagnostickými metodami konvenční medicíny. Ájurvéda popisuje do podrobností účinky různých typů emocí na naši pránu. Je to kapitola, v níž by mohla západní psychosomatická medicína nejít mnohé poučení.

Apána v podbřišku směruje dolů. Ovládá zažívání a vstřebávaní, fungování vylučovacích a reproduktivních organů. Zajišťuje odchod zplodin z těla močí a stolicí. Síla přivádějící na svět miminka při porodu je též funkcí apány. Zvýšení Váty v těle se nejprve projevuje v oblasti sídla apány. Jejím prvním příznakem je narušení normálního vyprazdňování a obvykle se projevuje zácpou.

 

Cílem jógy je dosáhnout plného obládnutí prány a kontroly mysli. Cílem ajurvédy je dosáhnout harmonického fungování prány v těle tak, aby člověk udržel dobré zdraví.

Slovo prána nám znovu připomíná vzájemnou spojitost Ájurvédy a jógy. U obou systémů pránická teorie představuje jeden z klíčových poznatků, na nichž staví svoji praxi. Obě nauky využívají poznatků, na nichž staví svoji praxi. Obě nauky využívají poznatků o práně trochu jiným způsobem, v závislosti na tom co je jejich cílem.

Cílem jógy je dosáhnout plného obládnutí prány a kontroly mysli. Cílem Ájurvédy je dosáhnout harmonického fungování prány v těle tak, aby člověk udržel dobré zdraví. V ájurvédské i jógické literatuře můžete proto nalézt mírně odlišný popis funkcí jednotlivých druhů prány. Jedná se však vždy o tutéž pránu.

Na Západě jsou rozšířené různé modifikace jógy. Pod jejich vlivem se často mylně lidé domnívají, že prána znamená dech. Mnozí učitelé učí, že pránájáma je dechové cvičené. Je to mylný názor. Prána neznamená dech ani není s dechem totožná. Dech je nositelem prány. Pracuje jako její vozataj a rozvádí ji po celém těle.  Pránájáma se zabývá ovládnutím prány.

Kontrola dechu je pouze jedním z možných způsobů, jeak se k ovládnutí prány přiblížit. Správným dýcháním dochází k stimulaci a harmonizaci činnosti mozkových nerových center umožňuje tělu dokonalejší využívání prány a lepší hospodaření s ní.  Není tomu tak, že bychom při hlubšm dýchání dostávali do těla větší množství prány. To je jen zjednodušená představa usnadňující naše pochopení. Prána je ve skutečnosti přítomná pořád všude. My pouze můžeme lepším dýcháním vyladit svůj organismu k jejímu lepšímu využívání. Existují i byliny, jež působí na úrovni prány. Jsou to byliny výrazně sattvických účinků, jako např. tulasí. Působí v oblasti zažívání a povzbuzují dobré fungování zejména samány a apány.

Tím nejlepším regulátorem prány jsou však stálé, klidné a láskyplné myšlenky k sobě i k vašemu okolí. Chovejte se k práně jako k posvátnému daru života. Tato zázračná síla po milióny let udržuje život na zemi. Spolehněte se na její životadárnou a léčivou moc. Nerušte ji strachem ani zlobou. Negativní myšlenky vám k ní uzavírají přístup. Prána je nejpřirozenějším právem vašeho života.

30: To, co jsme dostali zadarmo

DR.GEORGE EASSEY: ESENCE ÁJURVÉDY

George Eassey (1955-2013) získal mezinárodní uznání jako “průkopnický velvyslanec ajurvédy”. Pochádzí z Keraly v jižní Indii z rodiny s bohatou lékařskou tradici. V sedmnácti letech sa stal žákem Gurua Nityia. Pozdejí pobýval v USA, kde dokončil studia pod přímým vedením Dr. Vasanta Lady, nejuznávanějšího učitele ajurvédy na Západě. V roce 1985 mu byla nabídnuta příležitost pracovat se světoznámým lékařem a publicistou Dr. Deepakem Choprou. Místo toho se rozhodl pokračovat ve studiu čínske mediciny v Novém Mexiku a v neformálním studiu tradiční ajurvédy v jižní Indii. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku. 

Knihu zakoupíte na stránkách vydavetelství Fontana >>

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


DR.GEORGE EASSEY
AJURVÉDSKY LÉKAŘ A AUTOR

DR.GEORGE EASSEY

Označován jako "průkopnický velvyslanec ajurvédy", patří k první generaci lékařů a učitelů, kteří představili moderní ajurvédu západu. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku.

SEA EYMERE
FOTOGRAF

SEA EYMERE

Narodila se a vyrůstala v Paříži, no její pohled pořád směroval za obzor. Město, které ji vychovalo bylo její trampolína do velkého světa, kterým proléta s francouzským šarmem. Je inspiratívní sledovat jí.

+

ayurveda trails pvt | © 2018