NAMASTE!
Ajurvéda   |   ESENCE AJURVÉDY

09: Je libo mozarellu, čili nebo popkorn?

DR.GEORGE EASSEY

Bylo krátce před zahájením školního roku. Trávil jsem čas se dvěma přáteli, kteří se těšili z toho, že brzy začnou učit na katedře Ajurvédské medicíny.

Protože věděli, že školní rok je těsně před zahájením, ptali se mě, zda se budu na přednášky nějak připravovat. „Potřebuji do supermarketu“, povídám. Chtěli mi pomoci, tak jsme společné zašli do nejbližší prodejny Safeway. V potravinách jsem nakoupil bílý bochníček tučné mozzarelly, pár červených čili papriček a balíček pražené kukuřice. „A co věci na přednášku?“, připomínali mi starostlivě, když jsme zaplatili. „Už mám všechno“, ukázal jsem na nákup. „Co budeš dělat se sýrem na přednášce?“, divili se. „Vysvětlovat na něm základy Ájurvédy. Je to pro každého srozumitelné a všichni si to zapamatují“ ...‘

V Ájurvédě se téměř všechno odvíjí od tři pojmů Váta, Pitta a Kapha. Jsou to tzv. dóši, základní biofyzikální principy, jimiž se řídí celá příroda. Říká se jim tridóša. V lidském těle tyto neviditelné sily vytvářejí konstituci neboli psychofyzický typ.

V Ájurvédě se téměř všechno odvíjí od tři pojmů - Váta, Pitta a Kapha (vyslov Kafa). Jsou to tzv. „dóši - základní biofyzikální principy, jimiž se řídí celá příroda. Protože jsou tři, v sánskrtu se jim říká „tridóša“. V lidském těle tyto neviditelné sily vytvářejí konstituci neboli psychofyzický typ. Teorie tridóši je jedním z největších a nejpřínosnějších příspěvků dávné Indie světové medicíně. Je to jedinečný klíč k pochopení nemoci i nemocného. Jeho praktická hodnota v diagnostikování, léčbě a prevenci nemá obdobu.

Vznik dóš je podrobně vysvětlen v tzv. sámkhjové filozofii, jež je jedním z pilířů filozofického dědictví dávné indické civilizace. Podle ní je hmotný Vesmír tvořen tzv. Velkou pěticí základních prvků. Základním prvkem je míněn prototyp souhrnu určitých vlastností. Pětici základních prvků si Ize nejsnadněji představit jako jednotlivá skupenství hmoty. Uveďme si je v pořadí, v jakém postupné vznikala: Éter (prostor). Vzduch, Oheň, Voda a Země - tedy od nejemnějšího,

Váta vzniká kombinací vzduchu a éteru. Je kinetickou energií. V těle ovládá veškerý pohyb, buněčnou úrovní počínaje a myšlením konče.

Pitta vzniká z ohně a vody. Představuje princip transformace. V organismu řídí veškerou přeměnu - trávení potravy, přeměnu světla na sítnici, přeměnu smyslových vjemů v informace ukládané v mozku, zpracování myšlenek atd.

Kapha vzniká z vody a země. Je potenciální energií. V organismu zajišťuje stabilitu, zvlhčuje, udržuje strukturu a vyplňuje.

Bez těchto tří forem energie - pohybu, metabolismu a stability - by byl život nemyslitelný. Jeho tep je udržován neustálou interakcí energie kinetické (Váta) a potenciální (Kapha); jejich vzájemnou přeměnu zajišťuje Pitta. Žádná dóša sama o sobě není schopná zplodit a udržet život - všechny tři musí působit společně.

Toto spolupůsobení je nutné k jakékoli lidské činnosti. Rozhodnete-li se napr. jít na přednášku z Ájurvédy, zapojuji se okamžitě všechny tri dóši - Váta dala vzniknout nápadu ve vaši hlavě. Pitta ho proměnila na konkrétní rozhodnutí skutečné se vydat na cestu a dala vám energii k tomu, aby vás tam nohy donesly. Kapha vám umožňuje sedět soustředěné na židli. Váta vám vykouzlí výraz nadšení ve tváři, když uslyšíte něco zajímavého, vaše Pitta mne bude kriticky hlídat, jestli nemluvím nesmysly...a když dopřejete své Kaphě nijakou sladkost, bude na vrcholu blaha a zapamatuje si všechno, co si chcete z přednášky odnést s sebou domů...

Vzájemná souhra dóš nám také umožňuje udržet si zdraví, nebo přivozuje nemoc. Pri harmonické komunikaci se tělesné prvky navzájem podporují, zatímco její narušení způsobuje v tele chaos. Přítomnost dóš pozorujeme pouze tehdy, vychýlí-li se nikterá z nich ze své rovnováhy a v tele její přebytek.

Jak a proč k tomu dochází, nám objasní letmý pohled na to, CO všechno dóši v našem těle obstarávaj! Nejdříve se podívejme na výživu našeho těla:

Váta zajišťuje pohyb potravy trávicím traktem. Je-li pohyb příliš rychlý, nebo naopak příliš pomalý, trpí zažívá- ní, vstřebávání i vylučování. Váta dále podporuje rozklad potravy, neboť energizuje patřičné orgány, aby vylučovaly trávicí šťávy. Tak, jako správné proudění vzduchu udržuje hoření plamene, i Váta svým působením optimalizuje hoření trávicích ohňů. Nedostatečný „vítr“ znamená nedostatečné vylučování trávicích enzymů, zatímco nadměrný „vítr“ trávicí oheň příliš rozfoukává a vysušuje tělo.

Pitta rozkládá potravu a připravuje j i pro vstřebávání. Hodí-li trávicí oheň optimální, zažívání probíhá hladce. Příliš vysoký plameň způsobuje nadměrné rychlé trávení, pri nimž se zvyšuje kyselost v žaludku. Může to vést až k propálení výstelky žaludeční steny a ke vzniku vředů. Je-li naopak plameň příliš nízký, nestačí potravu zpracovat a vznikají toxiny, jež se ukládají v těle.

Kapha zvlhčuje chuťové buňky a sliznici trávicích orgánů a chrání ji, aby ji trávicí oheň nepropálil.

Druhou důležitou oblastí je mozek a myšlení: Váta ovládá paměť a pohyb myšlenek v čase a prostoru umožňuje nám pohybovat se v minulosti a budoucnosti.Pitta obstarává samotné myšlení, přeměnu získaných informací na myšlenky a rozlišování. Třídí a zpracovává vjemy tak, aby je člověk mohl vstřebat. Kapha poskytuje stabilitu nezbytnou pro souvislé myšlení a zajišťuje naši mentální vyrovnanost.

Ruku v ruce s myšlenkami jdou naše emoce: Působí-li všechny tri dóši ve vzájomné harmónii, je harmonické i myšlení. Dostanou-li se dóši do nerovnováhy, vychyluje se i mysl. Mentální nerovnováha s sebou nese nerovnováhu emocionální. Vychýlená Váta působí zejména strach, rozrušení a nervozitu. Zvýšená Pitta přináší zlobu a nenávist. Narušená Kapha způsobuje připoutanost a chamtivost.

Každá z dóš má svoje charakteristické vlastnosti:

  • Váta je pohyblivá, suchá, chladná, lehká, jemnohmotná, průzračná a drsná.
  • Pitta je mírně olejnatá, horká, intenzívni, pronikavá, lehká a tekutá.
  • Kapha je tučná, chladná, těžká, stabilní, viskózní, hladká a měkká.

Z toho je patrné, proč nosím na úvodní přednášky mozzarellu, papričky čili a praženou kukuřici:

  • Suchý, vyfoukaný, porézní, lehoučký a křupavý popkorn je výborným příkladem Váty.
  • Šťavnatá, pálivá, červená paprička, po níž se nám v okamžiku rozšíří horkost v žaludku, je dobrou ukázkou Pitty.
  • Tučný, bílý, těžký, hladký, oblý a chladný bochníček slaného sýra dobře představuje Kapha.

Jak vidíte, na vysvětlení základů to úplné stačí. V Indii máme ale jeden hezký zvyk. Před začátkem přednášky dáváme posluchačům malý kousek něčeho sladkého. Je to proto, že sladkost vzpomínek nám umožňuje učení. Zapamatování je totiž spojeno se sladkou chutí. A tak j sem ten den ještě obstaral pro své budoucí posluchače i dobré čokoládové bonbony…

09: Je libo mozarellu, čili nebo popkorn?

DR.GEORGE EASSEY: ESENCE ÁJURVÉDY

George Eassey (1955-2013) získal mezinárodní uznání jako “průkopnický velvyslanec ajurvédy”. Pochádzí z Keraly v jižní Indii z rodiny s bohatou lékařskou tradici. V sedmnácti letech sa stal žákem Gurua Nityia. Pozdejí pobýval v USA, kde dokončil studia pod přímým vedením Dr. Vasanta Lady, nejuznávanějšího učitele ajurvédy na Západě. V roce 1985 mu byla nabídnuta příležitost pracovat se světoznámým lékařem a publicistou Dr. Deepakem Choprou. Místo toho se rozhodl pokračovat ve studiu čínske mediciny v Novém Mexiku a v neformálním studiu tradiční ajurvédy v jižní Indii. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku. 

Knihu zakoupíte na stránkách vydavetelství Fontana >>

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


DR.GEORGE EASSEY
AJURVÉDSKY LÉKAŘ A AUTOR

DR.GEORGE EASSEY

Označován jako "průkopnický velvyslanec ajurvédy", patří k první generaci lékařů a učitelů, kteří představili moderní ajurvédu západu. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku.

SEA EYMERE
PHOTOGRAPHER

SEA EYMERE

Narodila se a vyrůstala v Paříži, no její pohled pořád směroval za obzor. Město, které ji vychovalo bylo její trampolína do velkého světa, kterým proléta s francouzským šarmem. Je inspiratívní sledovat jí.

+

ayurveda trails pvt | © 2018