NAMASTE!

ÁJURVÉDA JE VĚDA O ŽIVOTĚ A JE TO VĚDA DUCHOVNÍ. NEJDE V NÍ JEN O LÉČENÍ PACIENTŮ ČI NĚJAKÉ CHOROBY. UČINIT NĚKOHO ŠŤASTNÝM JE TOTIŽ NEJLEPŠÍ METODA LÉČENÍ.

Ájurvéda je věda o životě a je to věda duchovní. Nejde v ní jen o léčení pacientů či nějaké choroby. Ájurvéda se snaží přivést člověka k tomu, aby pochopil, čím opravdu je. Aby pochopil, že má srdce k tomu, aby nikoho nezraňoval, aby se vcítil do druhého člověka a učinil ho šťastným. Učinit někoho šťastným je totiž nejlepší metoda léčení.

Naše odolnost závisí na třech věcech: na schopnosti volně dýchat, na dobré výživě těla a na schopnosti udržet si šťastnou a spokojenou mysl. Na nespokojenou, nešťastnou mysl ještě nikdo nevynalezl žádný lék.

Ájurvéda tedy učí něco hlubokého, co je pro člověka velmi významné: Buďte dobrou lidskou bytostí. Měli byste si v hloubi srdce klást otázku, jak být dobrým člověkem. Ve skutečnosti je to zcela jednoduché, neboť všechno, co k tomu potřebujete, už máte. Pět prvků, z nichž se všechno na světě skládá: zemi, vodu, oheň, vzduch a prostor vám může poskytnout veškerou energii, již potřebujete k životu. Tuto energii jste dostali do vínku od přírody.

Její hlavní vlastností je sladkost, díky níž všechno na světě vzniká. Díky sladkosti svých rodičů jste se i vy dostali na svět, nikoli proto, že vaši rodiče byli zatrpklí, nenávistní nebo nešťastní. I vy jste součástí tohoto sladkého světa. Verše Upanišád již před několika tisíci lety praví:"Tento svět je pro vás medem, a tak i vy buďte medem tomuto světu."

Nad krásou té myšlenky se mi někdy až tají dech. A z ní vychází poslání Ájurvédy. Otevřete se nádheře, již máte v duši. Nechte ji, ať vás v tomto světě jemně vede a odevzdávejte ji tomuto světu zpátky. Tomu se říká dharma. Když to co děláte, nabude nějakého významu, nazývá se tato činnost artha. Artha znamená význam, ochranu a podporu. Je smysluplný život vycházející z vaší intuice a z vašeho vnitřního štěstí. Takový život plodí opět štěstí a dodává vám energii. Tvořivá energie je káma. Všichni jsme tu díky tvořivé energii Vesmíru. Žijete-li naplno, jejích tvořivých principů se rodí mókša, osvobození. Svoboda znamená z hloubi duše vytvářet něco krásného. Dharma, artha, káma a mókša se v Ájurvédě nazývají čtyřmi základními významy života. 

Verše Upanišád již před několika tisíci lety praví:"Tento svět je pro vás medem, a tak i vy buďte medem tomuto světu."

Každý z vás je jedinečnou bytostí a každý z vás má schopnost je naplnit zcela unikátním způsobem. V jejich naplnění tkví i schopnost léčit sebe sama. Tato schopnost dřímá v nitru každého z vás. Jedinými skutečnými překážkami k naplnění života jsou strach a nevědomost. Omezuje-li svůj život nevědomostí a strachem, vznikají v psychice zárodky nemocí. Každá choroba naznačuje určité pochybnosti nebo zmatek. Proto Ájurvéda varuje před tím, aby člověk dával ve svojí mysli prostor strachu. Tam, kde se už strach usídlil, naplňte ho soucitem a láskou. Místa, kde vznikla nevědomost, zaplňujte světlem moudrosti. Moudrost je volně k dispozici. Ájurvéda učí, že každý člověk si v sobě nese vizi pravdy, i když o ní neví. V hloubi duše m každý touhu po svatosti – touhu stát se rišijem a překročit všechny překážky a všechna omezení.


ESENCE AJURVÉDY 03 >>

02: Poslání ajurvédy

DR.GEORGE EASSEY: ESENCE ÁJURVÉDY

George Eassey (1955-2013) získal medzinárodní uznáni jako “průkopnický velvyslanec ajurvédy”. Pochádzí z Keraly v jižní Indii z rodiny s bohatou lékařskou tradici. V sedmnácti letech sa stal žákem Gurua Nityia. Pozdejí pobýval v USA, kde dokončil studia pod přímým vedením Dr. Vasanta Lady, nejuznávanějšího učitele ajurvédy na Západě. V roce 1985 mu byla nabídnuta příležitost pracovat se světoznámým lékařem a publicistou Dr. Deepakem Choprou. Místo toho se rozhodl pokračovat ve studiu čínske mediciny v Novém Mexiku a v neformálním studiu tradiční ajurvédy v jižní Indii. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku.
Knihu zakoupíte na stránkách vydavetelství Fontana >>

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


DR.GEORGE EASSEY
AJURVÉDSKY LÉKAŘ A AUTOR

DR.GEORGE EASSEY

Označován jako "průkopnický velvyslanec ajurvédy", patří k první generaci lékařů a učitelů, kteří představili moderní ajurvédu západu. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku.

SEA EYMERE
FOTOGRAF

SEA EYMERE

Narodila se a vyrůstala v Paříži, no její pohled pořád směroval za obzor. Město, které ji vychovalo bylo její trampolína do velkého světa, kterým proléta s francouzským šarmem. Je inspiratívní sledovat jí.

+

ayurveda trails pvt | © 2018