NAMASTE!

Ajurvédské cesty    |    Ajurvéda

ESENCE AJURVÉDY

DR. GEORGE EASSEY
ZAKLADATEL PRVNÍ AJURVÉDSKÉ KLINIKY V ČR

Ajurvédské cesty  |  články

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

BLACK MOON COLLECTION
SEA EYMERE

SEA EYMERE

Tradičně je "Černý měsíc" spojován s velmi silnou ženskou energií a reprezentuje čas spirituálního probuzení se a jasnosti. Sea Eymere touto kolekcí ilustrovala knihu Esence Ajurvédy. Více inspirace:

© JINDRA BOHM

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

DR.GEORGE EASSEY
ESENCE AJURVÉDY

ZUZANA ZWIEBEL

Život je jako kniha mystérií, které nerozumíme, pokud necestujeme. Všichni bychom měli cestovat a odhalovat tajemství a moudrost. To je možná klíč, naučit se cestovat a naučit se důvěřovat, že všechno co nam přijde do cesty, má svůj smysl.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

01: Setkáni s Ajurvédou

DR.GEORGE EASSEY

Každý z nás se někdy musí setkat s tím, čemu se říká Ájus aneb život. Moje zkušenosti přicházely předávané učitelem. Po mnoha letech se ukázalo, že to nejlepší, co jsem se dozvěděl: Neubližujte sami sobě - bylo stejně součástí ajurvédy.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

02: Poslání ajurvédy

DR.GEORGE EASSEY

Ájurvéda je věda o životě a je to věda duchovní. Nejde v ní jen o léčení pacientů či nějaké choroby. Ájurvéda se snaží přivést člověka k tomu, aby pochopil, čím opravdu je. Učinit někoho šťastným je totiž nejlepší metoda léčení.

© AGHIL MENON

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

03: Cesta boha Dhanvantari do Čech

DR.GEORGE EASSEY

Příběh boha Dhanvantari je pro mne překrásnou ukázkou, jak síla ducha a našich karmických vazeb překračuje oceány a kontinenty a protíná kultury tak, jak si ani v nejbujnější fantazii nedokážeme představit. Tato tajemná moc je jako vesmírný básník.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

04: Historie Ájurvédy

DR.GEORGE EASSEY

První vystopovatelné počátky Ájurvédy se vynořují z oparu dějin kdesi v době okolo třetího tisíciletí před narozením Krista. Legenda vypráví o jejích duchovních praotcích, největších myslitelích a světcích celé Indie, kteří se tehdy sešli v Himálaji.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

05: Novodobá Renesance

DR.GEORGE EASSEY

První známky renesance Ájurvédy se začaly objevovat již na počátku 20. století. Zpočátku to byly pouze ojedinělé pokusy osvícených jedinců, kteří cítili nutnost zachránit to, co se po dlouhé dobé temna povedlo z tradičního dědictví uchovat.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

06: Moderní Rišijové na Západě

DR.GEORGE EASSEY

Ájurvéda pronikla na horizont veřejné pozornosti na Západě počátkem 70. let. Podobně jako u jiných tradičních učení přicházejících z Východu, i v případě Ájurvédy sehrála avantgardní roli severoamerická Kalifornie

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

07: Kam směřuje západní ajurvéda?

DR.GEORGE EASSEY

Málokdo ví, že Německo je v Evropě největším domovem přírodních lékařů. Objem obchodu s bylinnými léky je dokonce větší než objem téhož obchodu v USA. Největší procento západních klientu indických ájurvédských center tvoří Němci.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

08: Léčitel všech nemocí ve věku biopirátství

DR.GEORGE EASSEY

Za mého dětství rostl téměř před každým domem stále zelený strom s kulatou, přívětivou korunou, drobnými listy a malými olejnatými plody. V sánskrtu a v mém jazyce se mu říká Nimba aneb Neem. Byl vysazován spolu s posvátnou dřevinou Ašvathou.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

09: Je libo mozarellu, čili nebo popkorn?

DR.GEORGE EASSEY

V Ájurvédě se téměř všechno odvíjí od tři pojmů Váta, Pitta a Kapha. Jsou to tzv. dóši, základní biofyzikální principy, jimiž se řídí celá příroda. Říká se jim tridóša. V lidském těle tyto neviditelné sily vytvářejí konstituci neboli psychofyzický typ.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

10: K čemu nás předurčují dóšy?

DR.GEORGE EASSEY

Konstituční typy rozlišovala ještě i starořecká Hippokratova medicína, přestože je pojímala materiálněji než Ájurvéda. Moderní medicína, pro niž jsou důležitější rozdíly mezi nemocemi než rozdíly mezi lidmi, je opustila jako zbytečné.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

11: Konstituce, lidi, národy

DR.GEORGE EASSEY

Přesto, že dóši jsou pouze tři, naše psychofyzická konstituce je právě tak jedinečná jako naše otisky prstu. Každý člověk je vždy kombinací všech tří dóš a proto každý z nás jinak vypadá, jinak se chová a má jiné emocionálni reakce.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

12: Konstituce, sklony, emoce

DR.GEORGE EASSEY

Každý člověk reaguje na stres jinak, podle toho, jaké je konstituce.Váta stres bytostně nesnáší. Pitta si naopak přímo organizuje život tak, aby ze stresu nevycházela. Kapha v rovnováze dává stálost, klid, oddanost a pevnost.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

13: Co to je zdraví?

DR.GEORGE EASSEY

Po mnoha letech života na Západě mám stále naléhavější pocit, že bych na přednáškách měl vysvtlovat vlastně jen jedinou věc, co je to zdraví. Každý z nás by měl mít odvahu tuto otázku důkladně prozkoumat.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

14: Proč jsme nemocní?

DR.GEORGE EASSEY

Výraz prádžňa apharád jsem slýchal mnohokrát už v dětství. Dneska vím, že slova jsou srdcem celé Ájurvédy a klíčem k pochopení nemoci i léčby. Když dneska vysvětlují význam těchto slov, překládám ho: neu­bližujte sami sobě.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

15: Jak vzniká nemoc?

DR.GEORGE EASSEY

Ájurvéda učí, že nemoci mají komplexní příčiny. Z mnoha působících faktorů je duchovní považován za nejdůležitější, protože stojí na úplném počátku. Prádžňa apharád vyvolává chování, které se nazývá prohřešky proti moudrosti.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

16: Jak se rodí zdraví?

DR.GEORGE EASSEY

Buďte šťastni. Zkuste naplnit štěstím každou částečku své bytosti a tělo začne vylučovat endorfiny. V takové chvíli se odehrává léčení. Buďte šťastni a smějte se. Jaká je krásnější komunikace mezi lidmi, nežli smích.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

17: Desatero špatného chování

DR.GEORGE EASSEY

Všechno děláme ve spěchů. Jíme ve spěchu, koupeme se ve spěchu, milujeme se ve spěchu. Jíme, kdy se nám zachce. Pospícháme dokonce, i když se smějeme. Žijeme v přesvědčení, že život je třeba proběhnou jako maratón.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

18: Inteligentní manga a melouny

DR.GEORGE EASSEY

První semínka ájurvédské moudrosti u mne zasela moje babička. Nejen, že byla výborná kuchařka, ale uměla krásně vyprávět. Pro každou situaci měla nějaký příběh. Možná, že právě od ní jsem poprvé slyšel prastarý příběh o královském lékaři.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

19: Česká kuchyně shovívavýma očima ájurvédského lékaře

DR.GEORGE EASSEY

Lidé se mě často ptají, jak jsem se dostal do Čech. Kdybych měl odpovědět v duchu českého přísloví, které praví, že láska prochází žaludkem, řekl bych, že díky českému bramboráku z amerických brambor, který mi připravila manželka Hana.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

20: Vaše kuchyň je vaše lékárna I.

DR.GEORGE EASSEY

Když jsem byl malý, nechodili jsme k lékaři. Lékařem byla babička nebo matka, léky rostly na zahradě okolo domu a nejbližší lékárnou byla kuchyň. Na Západě jsme dnes předali péči o naše blaho do rukou farmaceutického průmyslu.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

21: Vaše kuchyň je vaše lékárna II.

DR.GEORGE EASSEY

Teplo rodinného krbu je jedna z nejdůležitějších podmínek udržení zdraví. Pár jednoduchých rad náležejících do kuchyňské sféry vám poslouží jako nejpřirozenější prevence a pomůže vám dobře zvládat nejběžnější zdravotní problém.

© CGH EARTH

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

22: Slovo o vegetariánství

DR.GEORGE EASSEY

Síla Ájurvédy spočívá v tom, že odráží skutečný život. Proto byly podrobně prozkoumány i vlastnosti všech druhů masa a popsány jejich účinky na lidský organismus. V ájurvédských textech se nikde nevyskytuje striktní zákaz požívání masa.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

23: Jak si uchovat věčné mládí

DR.GEORGE EASSEY

Jak výstižně říká Dr. Robert Svoboda v jedné ze svých knih, většina z nás není připravená stát se nesmrtelnými, a proto potřebujeme omlazujúcí prostředky, abychom si alespoň udrželi to zdraví, ktoré máme.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

24: Tajemství čavanapráše a rasájany

DR.GEORGE EASSEY

Součástí známého eposu Mahábhárata je i legenda o světci jménem Čavana. Podle této legendy se Čavana narodil předčasně a jako dítě byl neduživý, podle čehož dostal i své jméno. Sánkrtské slovo čavana znamená degerativní změny v těle.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

25: Chvála Ašvagandy

DR.GEORGE EASSEY

Všude na Západě, kde zdomácněla Ájurvéda, si lidé velmi rychle oblíbili velvyslankyni ájurvédské farmakologie, bylinu s názvem ašvagandha. Někdy bývá označována jako indický žen-šen, jež si zasluhují, abych je představil samostatnou kapitolou.

© AGHIL MENON

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

26: Rostlina, jež skanula z očí bohyně

DR.GEORGE EASSEY

Amalaki, je malý listnatý strom se šťavnatými plody temně červené barvz a velikosti angreštu. Ovoce má nakyslou, chladivou chuť. Sánskrtské jméno amalaki v překladu znamená ovoce, v němž sídlí bohyně blahobytu.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

27: Ajurvéda a jóga I.

DR.GEORGE EASSEY

V roce 1978 jsem dokončil učitelský kurz jógy v Púně a vracel se do ášrámu svého Gurua. Několik dní po příjezdu do Ootty me Guru vyzval, abych ukázal, co jsem se naučil. Dlouho bylo ticho a pak se Guru nahlas zeptal: No, a co dál?

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

28: Ajurvéda a jóga II.

DR.GEORGE EASSEY

Žádný moudrý a zkušený učitel jógy nikdy netrvá na tom, aby jeho žáci šli při cvičení za hranici bolesti. Do žádné pozice je nestrká ani je násilně neopravuje. Existují školy, které si počínají opačně, ale ty mají s jógou málo zkušeností.

© AGHIL MENON

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

29: Prosím, probuďte se!

DR.GEORGE EASSEY

Když mi bylo asi tŕináct let, jednoho dne se na školní zdi objevil nápis: Prosím, nespěte příliš dlouho, probuďte se! Přečetl jsem si to a běžel do školy. Sám jsem měl pocit, že jsem určitě vzhůru, a tak jsem se v duchu ptal, proč se to tam píše.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

30: To, co jsme dostali zadarmo

DR.GEORGE EASSEY

V našem těle půsoví energie, jíž rentgen, sonografie ani krevní testy neumí zachytit. Tato energie sa v indické tradici nazývá prána. Číňané ji znají po názvem čchi. Prána je životní energie. Je to prazáklad všech ostatních projevených energií v přírodě.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

31: Ajurvéda a vastu

DR.GEORGE EASSEY

V době, kdy jsem studoval u doktor Láda, jsme byli v neustálém kontaktu i mimo vyučovací dobu. Byl to typický tradiční vztah indického učitele a žáka, jak je zvykem v naší vlasti, jenom s tím rozdílem, že jsme se setkali na americké půdě.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

32: Ajurvéda a homeopatie

DR.GEORGE EASSEY

Homeopatie mi od dětství připadala tajemná a vědecká zároveň. Strýček byl nejen výborný homeopat, ale také hudebník. Scházeli se u něj hudebníci. Proto mi dodnes homeopatie připadá jako hudba, jemná, přirozená a proto krásná a účinná.

© SEA EYMERE

Ajurvéda   |  ESENCE AJURVÉDY

33: Ajurvéda a tradiční čínská medicína

DR.GEORGE EASSEY

Ke studiu čínské medicíny mě přivedla touha po rozšíření obzoru. Chtěl jsem srovnat to, o čem dnes vím, že se srovnat ve skutečností nedá. Ájurvéda a tradiční čínská medicína si ještě před zhruba sedmi stoletími byly velmi blízké.

Více inspirace

ayurveda trails pvt | © 2018